www.what2do.co.il

נהיגה במונית ללא רישיון, מה העונש הצפוי?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

נהיגה במונית ללא רישיון, מה העונש הצפוי?

עבירות של נהיגה בזמן פסילה ונהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף נחשבות לעבירות התעבורה החמורות ביותר, הטומנות בחובן סיכון רב לציבור משתמשי הדרך. הערכים החברתיים המוגנים שנפגעים כתוצאה העבירות אלו הן שלום הציבור ושלטון החוק.

 

כמו כן, בהיות עבירת נהיגה בפסילה בעלת יסוד נפשי בניגוד לרוב עבירות התעבורה, היא מגלמת בתוכה גם זלזול מופגן ברשויות החוק שהטילו את הפסילה ומסוכנות, על כן אדם שנהג במונית ללא רישיון צפוי לעונש מכביד.

 

נהיגה במונית ללא רישיון מוגדרת כעבירה מסוג רישיון נהיגה לא תקף לסוג רכב, והיא נחשבת לעבירה חמורה בדרגתה מעבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף, שבצידה פסילת מינימום ורכיבי מאסר שיכולים להתחיל ממאסר מותנה ופסילה על תנאי ועד למאסר בפועל לצד פסילת רישיון לתקופה ממושכת.

 

רישיון נהיגה לא תקף לסוג רכב

 

סעיף 10 לפקודת התעבורה קובע כי לא ינהג אדם ברכב מנועי אלא אם הוא בעל רישיון נהיגה תקף לרכב מאותו סוג, שניתן לו על פי החוק ולא ינהג אלא בהתאם לתנאי הרישיון, אלא אם פוטר מחובת רישיון נהיגה ובמידה שפוטר.

 

סעיף 10ב לפקודת התעבורה קובע כי בעל רכב ומי שהשליטה על הרכב בידו לא ירשה לנהוג ברכב למי שאינו רשאי לנהוג בו, ובלבד שלא יהיה בעל רכב או מי שהשליטה על הרכב בידו, אחראי על נהיגתו על ידי אדם שאינו רשאי לנהוג בו, אם הוכיח שנקט בכל האמצעים הסבירים כדי שאותו אדם לא יוכל לנהוג ברכב.

 

מי זכאי לקבל רישיון להפעלת מונית?

 

סעיף 13א לפקודת התעבורה קובע כי אסור להפעיל מונית, אלא אם הנהג קיבל רישיון להפעלת מונית על פי הוראות החוק. ברישיון רכב הרשום כמונית רשומים פרטי בעל הרכב ופרטי הרישיון להפעלת המונית, ובכלל זה מספרו, שם בעליו ומספר תעודת הזהות שלו.

 

רק נהג שעומד בתנאים הבאים זכאי לקבל רישיון להפעלת מונית: הוא תושב ישראל, אשר לא הורשע בעבירה שלדעת ועדת המוניות, מפאת חומרתה או נסיבותיה, יש בה כדי למנוע מתן רישיון להפעלת מונית, או שחלפה לגבי ההרשעה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, ואף לדעת ועדת המוניות אין בהפעלת מונית על ידו כדי לפגוע בביטחון המדינה, והוא שילם אגרה למתן רישיון להפעלת מונית כנדרש.

 

מהם העונשים הצפויים על נהיגה ללא רישיון?

 

נהיגה ברכב ללא רישיון של אדם שמעולם לא הונפק לו רישיון נהיגה, נחשבת לעבירה חמורה ביותר, אשר בצידה ענישת מינימום הכוללת מאסר בפועל שיכול להגיע עד שנתיים, מאסר על תנאי ופסילה בפועל של רישיון הנהיגה למשך שלושה חודשים.

 

נהג שהיה לו רישיון, אך מסיבה כלשהי הרישיון לא חודש, נקבע מדרג לאי חידוש רישיון נהיגה הקובע כי עבירת נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף עד שישה חודשים תגרור קנס או ברירת משפט. עבירת נהיגה ללא רישיון תקף מעל חצי שנה תוביל להזמנה לדין בבית משפט לתעבורה.

 

רישיון נהיגה תקף אך לא לאותו סוג רכב

 

במקרה שבו הנהג בעל רישיון נהיגה תקף, אך לא לאותו סוג כלי הרכב בו נהג. כמו במקרה של נהיגה במונית ללא רישיון מתאים, העבירה נחשבת חמורה בדרגתה מעבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף.

 

בית המשפט לתעבורה אשר עורך את האיזון של רמת המסוכנות אל מול ביטחון ציבור המשתמשים בדרך, יטה את הכף לטובת ציבור המשתמשים, זאת מאחר שנהג שיש בידיו רישיון נהיגה לכלי רכב פרטי (דרגה B) אינו מיומן לנהוג באופנוע או במשאית.

 

נהיגה בסוג כלי רכב שאין בידי הנהג רישיון נהיגה מתאים עלולה לסכן מאוד את ציבור המשתמשים בדרך, לכן בית המשפט מתייחס בחומרה לנהג המבצע עבירה זו, וברוב המקרים ייפסל רישיונו לתקופה ארוכה לצד פסילה על תנאי וקנס. אם מדובר בנהג שביצע את העבירה מספר פעמים, הוא צפוי לעונש מאסר בפועל בנוסף לכל עונש אחר.

 

כיצד נקבע העונש ההולם?

 

מתחם הענישה בעבירה של נהיגה בזמן פסילה, נע בין מאסר על תנאי למאסר בפועל עד שנה, תלוי בתדירות ביצוע העבירה, בנסיבות ביצוע העבירה ובנסיבותיו האישיות של הנאשם. כאשר מדובר בעבירה חוזרת ובהרשעה במספר עבירות נוספות, נוטים בתי המשפט להשית מאסר בפועל גם כאשר אין מאסר על תנאי בר הפעלה.

 

עם זאת, עונשו של נאשם בעבירת תנועה הוא אינדיווידואלי, על אף הצורך להתחשב באינטרס הציבורי והצורך להחמיר עם נאשמים שעברו עבירה של נהיגה בפסילה כאשר עונש מאסר מותנה תלוי ועומד נגדם. אחד השיקולים החשובים בשיקולי הענישה הוא מהותה של העבירה וחומרתה, לצד מדיניות אחידה, ככל הניתן, המשמשת כקו מנחה וכמורה דרך בעולם הענישה.

 

בנוסף על כך, קיים ועומד השיקול החשוב והמהותי של תיקונו של הנאשם ושיקומו, ובהתקיים, במקרה מסוים, נסיבות מיוחדות ונכונות, ייתכן ששיקול השיקום יגבר על השיקולים האחרים ויקבע, באותו מקרה מסוים, את מידת העונש וצורתו.
 

להפניית שאלה או תגובה בנושא ליחצו כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

פניית פרסה

הנאשם הואשם באי ציות לתמרור ב-6 האוסר פניית פרסה, בצומת הרחובות בן גוריון – נורדאו בבת ים, עבירה בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה 

ביטול קנסות תעבורה, הכיצד?

האם כדאי להגיש בקשה להישפט? כיצד מבטלים דו"ח תעבורה? מהן העילות הנפוצות לביטול קנס תעבורה? 

שיטת הניקוד החדשה

בשיטה זו נקבע כעיקרון כי לכל נהג נפתח כרטיס אישי. בסופה של קב’ התקנות הזו נרשם פירוט מהי כמות הנק’ לגבי כל עבירה- התוספת השישית של תקנות ... 

צילום הרכב כראיה

צילמו את רכבך ? מה המשמעות המשפטית וכיצד ניתן להתמודד עם ראיה מסוג זה ? 

מאסר בגין עבירות תעבורה, אימתי?

מתי העונש בגין עבירות תעבורה הוא מאסר? העובר אחת העבירות האלה, דינו - מאסר שנתיים או קנס ואם העבירה היא עבירת קנס שדן בה בית המשפט 

פסילה על תנאי במקום פסילה בפועל בעבירות תעבורה, האמנם?

האם בסמכותו של בית המשפט לקבוע, במקום בו בוצעה עבירה אשר בצידה פסילה מינימאלית, כי יוטל על הנאשם פסילה על תנאי בלבד? 

נהיגה ללא רישיון רכב תקף

מהי עבירת נהיגה ללא רישיון רכב בתוקף? האם מדובר בעבירת תעבורה חמורה? מהו משקלה של התקופה במהלכה לא היה הרישיון בתוקף? 

ביטול החרמת רכב

האם ניתן לבטל החרמת רכב? כיצד מתמודדים עם החרמת רכב כאשר בעל הרכב לא נהג בעת ביצוע העבירה? 

הרשעת חף מפשע בעבירות תעבורה - חזקת האחריות של בעל הרכב

האם ניתן להרשיע אדם בעבירות תעבורה כאשר הוכח מעל לכל ספק שלא הוא זה אשר נהג ברכב במועד ביצוע העבירה?  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.