www.what2do.co.il

שיטת הניקוד החדשה

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

שיטת הניקוד החדשה
השיטה נכנסה לתוקף ב-1 לינואר 2003. שיטת הניקוד נחקקה ע"פ סמכותו של שר התחבורה - סע’ 70 לפק’ התעבורה. בשיטה זו נקבע כעיקרון כי לכל נהג נפתח כרטיס אישי. בסופה של קב’ התקנות הזו נרשם פירוט מהי כמות הנק’ לגבי כל עבירה- התוספת  השישית של תקנות  (זו רשימה מדריכה בלבד, אין סנקציות).

בשיטה הקודמת היו 3 דרגות חומרה, בזו יש 5 דרגות, הניקוד מתחלק ל-4 קבוצות. ההקלה מהשיטה הקודמת: יש חלק ניכר של עבירות שאין להן ניקוד. לדוגמה: בעבירת מהירות של פער של עד 20 קמ"ש בעיר/25 קמ"ש מחוץ לעיר אין ניקוד. 

תקופת הספירה של צבר הנק’ היא תק’ של שנתיים מיום העבירה. כלומר אם עבר עבירה ב-1 בינואר 2004, ויישפט ב-1 באוגוסט ויקבל ניקוד הניקוד יחשב עד ל-1 בינואר 2006. אם יגיע בתוך השנתיים לצבר של פחות מ-12 הנק’ הללו תמחקה אוטומטית. 

אם צבר 12 נקודות אז הוא חייב כדי שהנק’ האלה תמחקנה לעבור אמצעי תיקון- אמצעי התיקון מפורטים בתקנות, בהם קורס בסיסי, בדיקה רפואית, מבחן וכד’. [משרד הרישוי קובע איזה אמצעי תיקון לפי מס’ הנקודות (ב-36 נק’ יש פסילה לשלושה חודשיים וכדי לקבל את הרישיון צריך לעבור מבחן)]. אם הוא עבר את 12 הנק’, אז למרות שעשה את אמצעי התיקון הצבירה תספר במשך 4 שנים ולא שנתיים. 

בשיטה הקודמת מס’ הניקוד הגבוה לעבירה היה 6 וכעת 10, אולם כיום העלו גם את מס’ 
הנק’ בגינן מזמנים לקורס. הסנקציה הראשונה ב- 12 והספירה שנתיים, הסנקציה השנייה ב-22 נק’, הסנקציה השלישית ב-36 וכך הלאה. 

כאשר לאחר 12 הנק’ הספירה היא במשך 4 שנים לאחר שריצוי העונש. בשיטה הקודמת נאמר כי אם אדם הורשע בכמה עבירות באותו פס"ד הוא יקבל ניקוד רק בשל העבירה החמורה ביותר, נוצר מצב שאנשים צירפו תיקים. לכן בשיטה זו תיקנו את המצב ונקבע כי מי שיש לו מס’ עבירות באותו כתב אישום, אז הנק’ שיקבל יהיו לפי העבירה החמורה ביותר. כך שכיום צירוף תיקים אינו מאפשר התחמקות מניקוד. 

כאשר אדם מורשע נרשמות לו נק’, אולם אם הוא מגיש ערעור מושעה רישום הניקוד ואם הוא זוכה בסופו של דבר הניקוד לא ירשם, אם הוא יורשע אז הניקוד ירשם רטרואקטיבית מיום העבירה. אם במקרה מתוך טעות לא השעו את רישום הניקוד והוא זוכה הוא זכאי לדרוש ממשרד הרישוי למחוק את הניקוד. 

 

כאשר משרד הרישוי מחליט כי הוא רוצה לפסול את הרישיון בפועל (תק’ מינימום של 3 חודשים), אז רשאי הנהג לבקש זכות שימוע, ואז חייב משרד הרישוי לשמוע את טענותיו. בשיטה הקודמת משרד הרישוי היה חייב לידע את הנהג אודות האופציה של זכות שימוע, כיום לא. 

אם מישהו, לאחר שנפסל רישיונו בשל 36 נק’, צבר שוב 36 נק’ בתוך תקופה של 6 שנים, אז הסנקציה חמורה יותר והפסילה היא ל-9 חודשים והוא חייב לעבור בדיקות רפואיות במכון לבטיחות בדרכים ע"מ לקבל רישיונו חזרה. רשות הרישוי רשאית להחליט איזה אמצעי תיקון היא תטיל על אותו נהג מתוך רשימת האמצעים שבתקנות. אם קיבל נהג הודעה שהוא חייב לבצע אמצעי תיקון ובמשך שנה לא עשה את אותו אמצעי תיקון, רשאי משרד הרישוי להתלות את רישיונו עד אשר יבצע את אמצעי התיקון.

להלן עבירות התנועה וניקודן לפי שיטת הניקוד החדשה:

(תקנה 544)
2 נקודות

מס' סעיף
מס"ד
פקודה
תקנה
תיאור מקוצר של העבירה
1
 
38 (א)
נהיגה על מדרכה שלא לשם חצייתה
2
 
83ב (א)
נוסע שאינו חגור בחגורת בטיחות, ובלבד שהנהג חגור
3
 
90 (ו)
גרירת רכב שלא בבטיחות
4
 
91 (א)
גרירת מכונה ניידת שלא כדין
5
 
91 (ב)
גרירת גרור או נתמך תוך הפרת תנאי גרירה
6
 
91 (ג)
גרירת רכב מנועי ברכב לא מתאים
7
 
91 (ו)
גרירה של יותר מגרור אחד בלא היתר
8
 
91 (ז)
גרירה באופנוע בלא היתר
9
 
97 (א)(ב) (ג)
נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש

4 נקודות

מס' סעיף
מס"ד
פקודה
תקנה
תיאור מקוצר של העבירה
1
 
21 (ב)(3)
הפרעה או עיכוב תנועה
2
 
22 (א) 64 (ד)
אי ציות לתמרור ב-37 , אי עצירה בלבד
3
 
22 (א)
אי ציות לתמרור ב-48 , אי מעבר מצדו הימני של התמרור או אי מתן זכות קדימה לתנועה החוצה את הדרך במעגל התנועה
4
 
28 (ב)
נהיגה תוך כדי שימוש בטלפון שלא באמצעות מיקרופון
5
 
36 (ה)
כניסת רכב מסחרי לצומת שלא מבנתיב הימני
6
 
45
נסיעה אחורנית תוך סיכון או פגיעה
7
 
47 (א)
47 (ה) (2)
עקיפה שלא מצד שמאל או עקיפה או סטייה אחרי תמרור 30-א לפני מפגש מסילת ברזל
8
 
48 (ב)
ו-(ג)
עיכוב תנועה, אי ירידה לשפת הכביש או לשול מיוצב או אי עצירה
9
 
57
חציית אוטובוס במפגש מסילת ברזל שלא סלולה אספלט
10
 
67 (א)
לא איפשר להולך רגל להשלים את החצייה בבטחה
11
 
85 (א)(3)
הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח
12
 
85 (א)(2)(ב)
הובלת מטען המגביל שדה ראיה
13
 
93 (א)(1)
אי מתן זכות קדימה לרכב ביטחון
14
 
95 (ד)
נהיגת רכב תפעולי שלא באזור שנקבע
15
 
96, 97 (ד)
99 (א)(1),(2),(3)
101, 103
נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש

6 נקודות

מס' סעיף
מס"ד
פקודה
תקנה
תיאור מקוצר של העבירה
1
2
 
נהיגה בלא רשיון רכב החייב ברישום וברישוי
2
62(2)
 
נהיגת רכב בקלות ראש
3
 
21 (ג)
נהיגה בלא זהירות
4
 
22 (א)
אי ציות לתמרורים – איסורי כניסה לכלי רכב שונים: ב-1, ב-2, ב-12, ב-13, ב-14, ב-15, ב-16, ב-17, ב-18, ב-54, ב-60, ב-68
5
 
22 (א)
אי ציות לתמרורים - איסורי עקיפה לפי תמרור ב-8, ב-10
6
 
22 (א)
36 (ד)
נסיעה בכיוונים שלא על פי תמרורים ב-40, ב-41, ב-42, ב-43, ב-44, ב-45, ב-46, ב-47, ב-50, ב-51, ה-4, או בניגוד לכיוון החץ שסומן על פני הדרך
7
 
23 (א)(1)(2)
אי ציות להוראות או איתות של שוטר או פקח עירוני
8
 
26 (4)
27(ג)
נהיגה תוך חוסר שליטה ברכב
9
 
33 (א)
נהיגה שלא בכביש למעט דו-גלגלי
10
 
36 (ג)
נהיגה תוך חציית קו הפרדה רצוף
11
 
35, 46(א)
נהיגה שלא בימין הדרך
12
 
37
נהיגת רכב בכיוון ההפוך בכביש חד-סטרי
13
 
39 א(א)(ג)(ז)
39 ג (א)
נהיגת מכונה ניידת או טרקטורון בניגוד לתקנות
14
 
47 (ד)(3)(4)
47 (ח)
עקיפות – לפני מעבר חציה, בצומת או אי-השלמת עקיפה לפני צומת רכב מעל 4,000 ק"ג, העוקף שלא כדין רכב עוקף
15
 
64 (א)(1),(2),(3)
64 (ב)(1)(2)
66, 68
אי מתן זכות קדימה – לרכב מימין, לרכב ממול בפניה שמאלה, לרכב שבדרך הסלולה, להולך רגל, לרכב הנע בכביש, לרכב שבא נגדו;
אי מתן אפשרות להולך רגל לעבור בבטחה, כניסה למסלול תנועה תוך סיכון
16
 
65
83 א
כניסה למפגש מסילת ברזל או צומת כשאין יכולת להמשיך בנסיעה
ילד לא רתום בהתקן ריסון
17
 
83 ב (א)
נהג שאינו חגור בחגורת בטיחות
18
 
85(א)(6)
86 (1),(2),(3)
הובלת מטען בתפזורת בלא כיסוי, מתאבך או נשפך
19
 
155
הפרשת חומרים הפוגעים בבטיחות

8 נקודות

מס' סעיף
מס"ד
פקודה
תקנה
תיאור מקוצר של העבירה
1
10(א)
 
רשיון נהיגה לא תקף לאותו סוג רכב
2
38(3)
21(ב)(2)
תאונת דרכים שבה נחבל אדם או התנהגות שגרמה נזק לאדם
3
 
21(ב)(4)
26(1)
התנהגות שעלולה לסכן חיי אדם, עוברי דרך
4
 
27 (א)
נהיגת רכב שבמצבו עלול לסכן עוברי דרך
5
 
44 (א)
פניית פרסה תוך סיכון עוברי דרך בנסיבות מחמירות לפי ההוראות בדבר נסיבות מחמירות של עבירות קנס (להלן – נסיבות מחמירות)
6
 
47(ה)(1)ו-(ז)
עקיפה כשהראות לקויה לפני צומת, לפני מעבר חציה או לפני מפגש מסילת ברזל
7
 
54 (א)
22(2)
מהירות מעל 20 קמ"ש עד 30 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית
8
 
54(א)
22(א)
מהירות מעל 25 קמ"ש עד 40 קמ"ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה
9
 
56 (א)(1),(2),(3),(4)
אי עצירה לפני מפגש רכבת
10
 
64 (ד)
22 (א)
נסיעה ברמזור אדום וצהוב יחד בניגוד לרמזור ה-2
11
 
64(ה)
נסיעה ברמזור באור צהוב מהבהב בלי לאפשר להולך רגל לחצות בבטחה או בלי לאפשר לרכב הבא לצומת לחצות בבטחה את הצומת
12
 
85 (א)(4)
הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח
13
 
85(ד)(1)
ו- (ה)(3)
הובלת מטען החורג ממידות הרכב
14
 
85א (ו)(1)
(3)ו-(4)
הובלת מכולה בניגוד לתקנות
15
 
168
שעות נהיגה מעל למותר
16
 
308 (ד)
נהניגת רכב שנמסרה לגביו הודעת אי שימוש
17
 
364ד(ב)
נהיגה ללא טכוגרף תקין
18
 
364ה(ג)
נהיגה בלא מגביל מהירות תקין

10 נקודות

מס' סעיף
מס"ד
פקודה
תקנה
תיאור מקוצר של העבירה
1
סעיף 304 לחוק העונשין,
התשל"ז 1977
 
גרימת מוות ברשלנות
2
64(א)
 
הפקרה אחרי פגיעה
3
 
22(א)
54(א)
מהירות מעל 30 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית
4
 
22(א)
54(א)
מהירות מעל 40 קמ"ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה
5
 
47(ד)
ו-(ה)(5)
עקיפת רכב כשהדרך לא פנויה או על קו הפרדה רצוף
6
 
64(ג)
22(א)
אי מתן זכות קדימה בתמרור ב-36
7
 
64(ד)
22(א)
אי מתן זכות קדימה בתמרור ב-37
8
 
64(ד)
22(א)
נסיעה ברמזור באור אדום בניגוד לרמזור ה-1
9
 
67(א)
לא איפשר להולך רגל להשלים חצייה בבטחה בנסיבות מחמירות
10
 
85(א)(5)
הובלת מטען מעל 24.9% מהמשקל הכולל המותר
11
62(3)
26(2)
169ב
נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים
12
67
 
נהיגת רכב בזמן פסילה

 

פסילת רישיון - משרד הרישוי

 
להפניית שאלה או תגובה בנושא ליחצו כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

פניית פרסה

הנאשם הואשם באי ציות לתמרור ב-6 האוסר פניית פרסה, בצומת הרחובות בן גוריון – נורדאו בבת ים, עבירה בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה 

ביטול קנסות תעבורה, הכיצד?

האם כדאי להגיש בקשה להישפט? כיצד מבטלים דו"ח תעבורה? מהן העילות הנפוצות לביטול קנס תעבורה? 

שיטת הניקוד החדשה

בשיטה זו נקבע כעיקרון כי לכל נהג נפתח כרטיס אישי. בסופה של קב’ התקנות הזו נרשם פירוט מהי כמות הנק’ לגבי כל עבירה- התוספת השישית של תקנות ... 

צילום הרכב כראיה

צילמו את רכבך ? מה המשמעות המשפטית וכיצד ניתן להתמודד עם ראיה מסוג זה ? 

מאסר בגין עבירות תעבורה, אימתי?

מתי העונש בגין עבירות תעבורה הוא מאסר? העובר אחת העבירות האלה, דינו - מאסר שנתיים או קנס ואם העבירה היא עבירת קנס שדן בה בית המשפט 

פסילה על תנאי במקום פסילה בפועל בעבירות תעבורה, האמנם?

האם בסמכותו של בית המשפט לקבוע, במקום בו בוצעה עבירה אשר בצידה פסילה מינימאלית, כי יוטל על הנאשם פסילה על תנאי בלבד? 

נהיגה ללא רישיון רכב תקף

מהי עבירת נהיגה ללא רישיון רכב בתוקף? האם מדובר בעבירת תעבורה חמורה? מהו משקלה של התקופה במהלכה לא היה הרישיון בתוקף? 

ביטול החרמת רכב

האם ניתן לבטל החרמת רכב? כיצד מתמודדים עם החרמת רכב כאשר בעל הרכב לא נהג בעת ביצוע העבירה? 

הרשעת חף מפשע בעבירות תעבורה - חזקת האחריות של בעל הרכב

האם ניתן להרשיע אדם בעבירות תעבורה כאשר הוכח מעל לכל ספק שלא הוא זה אשר נהג ברכב במועד ביצוע העבירה?  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.