www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - עבירות תנועה

נהיגה בזמן פסילה בפעם הראשונה, מהו העונש הצפוי?
העונש על נהיגה בזמן פסילה בפעם הראשונה יכול להיות פסילת רישיון נהיגה לזמן ממושך לצד מאסר על תנאי. בפעם השנייה עלול בית המשפט להטיל מאסר בפועל שניתן לריצוי בעבודות שירות.

אי ציות לתמרור על אופניים חשמליים, מה קובע החוק?
תקנה 22 לתקנות התעבורה קובעת כי עובר דרך, בין אם הוא נהג רכב או רוכב אופניים חשמליים, חייב לקיים את ההוראות בתמרור, כאשר ההוראות ברמזור, פרט לאור צהוב מהבהב, עדיפים על כל תמרור הקובע מתן זכות קדימה.

עקיפה בדרך לא פנויה, מה העונש הצפוי?
העונש הקבוע בחוק לנהג שהורשע בביצוע עבירה של עקיפה בדרך לא פנויה, מבלי שנגרמה תאונת דרכים, הוא לפחות שלושה חודשי פסילת רישיון נהיגה בפועל.

סיכון הולך רגל במעבר חציה, מה העונש הצפוי?
נהג שלא אפשר להולכי הרגל להשלים את החצייה במעבר חציה בנסיבות מחמירות, תוך סיכון הולכי הרגל, צפוי לקנס בסך של 500 שקלים, 10 נקודות ושלילה למשך 30 ימים.

אי ציות לתמרור 433 זיכוי מחמת הספק
כל נהג חייב לקיים את ההוראות הניתנות בתמרור ולציית להם. ואולם, לנאשם בביצוע עבירת תנועה מסוג אי ציות לתמרור, תהיה הגנה טובה אם יוכיח שהתמרור הוצב, סומן או נקבע שלא כדין.

נהיגה במונית ללא רישיון, מה העונש הצפוי?
נהיגה במונית ללא רישיון מוגדרת כעבירה מסוג רישיון נהיגה לא תקף לסוג רכב, ומדובר בעבירה הנחשבת חמורה בדרגתה מעבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף.

דו"ח לנהג שמוריד את מבטו מהדרך, הנחיות חדשות של אגף התנועה
נהג שרכבו בתנועה ומבטו מוטה מופנה מטה ולא כלפי הדרך, ונראה כי הוא מתעסק בעניין שאינו חלק מפעילות הנהיגה צפוי לקבל דו"ח בגין נהיגה בחוסר זהירות וקנס בסך 500 שקלים ושש נקודות.

סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה, מה העונש הצפוי?
כתב אישום בגין עבירת סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה יוגש בעיקר נגד נהגים שנהגו באופן מסוכן, שניהלו מרדפים מסוכנים בכביש, או שסיכנו באופן משמעותי נהגים אחרים ומשתמשים בדרך.

לוחית רישוי לרכב, מה העונש הצפוי על נהיגה ללא לוחית זיהוי?
הרשעה בעבירה של נהיגה ללא לוחיות רישוי גוררת אחריה לצד עונש שקבע בית המשפט או תשלום קנס כספי, גם צבירה של נקודות חובה ואף הורדת הרכב מהכביש.

נהיגה ברכב שנאסר לשימוש, מה העונש?
העונש על עבירת שימוש ברכב למרות שנאסר לנהיגה תלוי בגורמים שונים, כולל: ותק שנות הנהיגה, הרשעות קודמות, עברו התעבורתי ונסיבות אישיות של הנאשם.

נהיגה על מדרכה, מה העונש?
חציית מדרכה עם כלי רכב מותרת לצורך כניסה לחצרות ולחניונים בלבד. העונש על עבירת נהיגה על מדרכה שלא לשם חצייתה הוא 2 נקודות וקנס כספי.

קנס על חציית רמזור אדום
בעקבות ריבוי תאונות דרכים, החליטה ועדת הכלכלה של הכנסת להחמיר את הענישה על חצייה ברמזור אדום ועל עבירות תנועה נוספות, כמו: רכיבה על אופניים חשמליים מתחת לגיל 16 ונהיגה ללא רישיון רכב בתוקף.

הסעת נוסעים מעל המותר – מה העונש?
תקנות התעבורה קובעות כי מספר הנוסעים יהיה כמספר חגורות הבטיחות ברכב. הסעת נוסעים מעל המותר מהווה עבירה על החוק והנהג צפוי לקנס כספי ו- 2 נקודות.

חוק חגורת בטיחות - מה העונש על נהיגה ללא חגורת בטיחות?
על פי התיקון בחוק משנת 2015 לא ניתן להסיע בכלי רכב נוסעים ללא חגורת בטיחות. החוק קובע כי הנהג והנוסעים ברכב חייבים לחגור חגורת בטיחות למעט במקרים שבהם ניתן פטור, כמו לחייל, לשוטר או למורה לנהיגה.

מתן זכות קדימה להולך רגל שמחכה ליד מעבר חצייה
מאז מרץ 2015, מוטלת על הנהגים חובת האטה לפני מעברי חצייה, אם עומד על המדרכה בסמוך אליהם הולך רגל, וחובת מתן זכות קדימה אם ניכר שבכוונתו של הולך הרגל לחצות את הכביש.

מהי עבירת קנס בנסיבות מחמירות?
נהג שקיבל דוח תנועה מסוג קנס, יכול לשלם את הסכום תוך 90 ימים מיום המצאת הדוח, להגיש בקשה להישפט, או להגיש בקשה לביטול הקנס. בנסיבות מחמירות יקבל הנהג זימון למשפט ויוגש נגדו כתב אישום בעבירות קנס.

עבירת תנועה ראשונה: האם ניתן לבטל עונש על עבירת תנועה ראשונה?
לאחר שבוצעה עבירה ראשונה נרשמות לחובתו של הנהג נקודות בגין ביצוע עבירת התנועה. זאת במטרה להחמיר עם הנהגים ולהרתיעם מלבצע עבירות נוספות. בעבירות קלות ובודדות קיימת אפשרויות להקל בענישה.

עמותת "אור ירוק": סנקציית השבתת רכבים ל-30 ימים - יעילה ומרתיעה
תקנה אשר נכנסה לתוקפה בשנת 2006 מעניקה סמכות לקצין משטרה להחרים רכב ל-30 ימים בעקבות עבירות תנועה חמורות. האם הסנקציה, שש שנים אחרי, מרתיעה את ציבור הנהגים?

טלפון בקסדה - האם עבירת תנועה?
האם רוכב אופנוע אשר החזיק בקסדה טלפון סלולארי, עבר עבירת תנועה? האם מדובר בעבירה של שימוש בטלפון סלולארי תוך כדי נהיגה?

אי מתן זכות קדימה
האם עבירת אי מתן זכות קדימה הינה עבירה נפוצה? מהו העונש בגינה? האם ניתן לקבל זיכוי?

1  2  3  לעמוד הבא   >>