www.what2do.co.il

פסילה על תנאי במקום פסילה בפועל בעבירות תעבורה, האמנם?

דרגו את המאמר

פסילה על תנאי במקום פסילה בפועל בעבירות תעבורה, האמנם?

בשנים האחרונות החליטה המדינה להחמיר באופן משמעותי את המאבק בתאונות הדרכים. אחת ה"רעות החולות" המפורסמות בעניין זה הוא המאבק בנהיגה תחת השפעת אלכוהול. תדרי הרדיו מלאים בפרסומות המזהירות את הנהגים פן יעלו על ההגה לאחר שתייה (אפילו מעטה). במסגרת מאבק זה, הוחמרה באופן משמעותי גם הענישה בגין נהיגה בשכרות וכן הוגברה האכיפה בכבישי הארץ.

 

סעיף 39א לפקודת התעבורה קובע כי אדם אשר הורשע בעבירה של נהיגה בשכרות דינו (מלבד כל עונש אחר שיוטל עליו) פסילה מלהחזיק או לקבל רישיון נהיגה לתקופת מינימום של שנתיים. במידה ומדובר בנהג אשר הורשע בעבר בעבירה זו, תעמוד התקופה על ארבע שנים לפחות. עם זאת, בית המשפט רשאי, בנסיבות מיוחדות אשר יצוינו בפסק הדין, להורות על תקופת פסילה קצרה יותר.

 

סעיף 36(ב) לפקודת התעבורה קובע כי ככל שמדובר בעבירה אשר פסילת מינימום לצידה, בית המשפט לא יורה על פסילה על תנאי. עם זאת, כאשר המחוקק הציב אפשרות לקצר את תקופת הפסילה המינימאלית (לפי שיקולים מנומקים), לדוגמא – נהיגה בשכרות, רשאי בית המשפט להורות כי התקופה או מקצתה תהיה על תנאי.

 

עולה השאלה – מהו היחס הנכון בין סעיפים אלו? האם הסיפא של סעיף 36(ב) מקנה את הסמכות לבית המשפט לקבוע כי פסילה בגין נהיגה בשכרות (כולה או מקצתה) תהיה על תנאי רק במקרים בהם התקיימו נסיבות מיוחדות לקצר את פסילת המינימום, או שמא בית המשפט רשאי להמיר בפסילה על תנאי את הפסילה בפועל באופן גורף, גם ללא נסיבות מיוחדות.

 

הגישה המרחיבה - השופט טננבוים

 

גישה אחת לעניין זה היא הגישה המרחיבה. לפי גישה זו, אשר ידועה כגישתו של השופט טננבוים, בכל מקרה בו רשאי בית המשפט על פי חיקוק לקבוע פסילה קצרה מהמינימום, הרי הוא רשאי להורות על פסילה על תנאי בלבד (ללא קשר מדוע הורשה בית המשפט לפעול כאמור).

 

דהיינו, כל עוד אין חובה מוחלטת על אורך הפסילה, הפסילה איננה חייבת להיות בפועל. ארבעה נימוקים עומדים ביסוד מסקנה זו. ראשית, פרשנותו הלשונית של סעיף 36(ב) שניתן להסיק ממנה כי המחוקק לא התייחס לסיבות לאפשרות קיצור הפסילה ועל כן דרשני. שנית, תכלית החוק היא כי פסילת מינימום מסויגת, המאפשרת פרשנות לבית המשפט, מתירה לשופט לקבוע גם פסילה על תנאי במקום פסילה בפועל.

 

הנימוק השלישי זהה באופיו לנימוק השני והוא נובע מדברי ההסבר להצעת החוק לגבי סעיף 36(ב). הנימוק הרביעי יונק מהוראות סעיף 34כא לחוק העונשין הקובע כי במקום בו ישנם מספר פירושים סבירים לחוק, ההכרעה בעניינו של פלוני תהיה לפי הפירוש המקל עם הנאשם.

 

גישה אחרת - ללא נסיבות מיוחדות אין להמיר הפסילה

 

בית המשפט העליון טרם עסק בסוגיה זו ואין בנמצא פסיקה מנחה לעניין. עם זאת, בשורה של פסקי דין אשר התקבלו בבית המשפט העליון ניתן לשאוב את הפיתרון לקושייה. בע"פ 77/84 מדינת ישראל נ' שקולניק (אשר ניתן ביום 28.5.85), בית המשפט העליון דן בעונש פסילה מינימאלי אשר נקבע בגין עבירה של נהיגת רכב ללא ביטוח תקף. גם במקרה זה דובר בעבירה אשר לצידה עונש פסילה מינימאלי (של שנה) אלא בהתאם לנסיבות מיוחדות.

  

השופט בך קבע - בפסק דין שקולניק - כי אם בית המשפט אינו מוצא נסיבות מיוחדת להפחתת תקופת הפסילה, אין הוא מוסמך להחליט כי הפסילה המינימאלית תהייה כולה או מקצתה על תנאי. לאמור, כל אימת שלא התקיימו נסיבות מיוחדות לקיצור תקופת הפסילה, אין להמירה בפסילה על תנאי.

 

בפסק דין אשר ניתן כ-20 שנה לאחר מכן, רע"פ 2350/05 שיינפלד נ' מדינת ישראל, נדונה שאלת הפעלת סעיף 36(ב) סיפא בהקשר של עבירה אשר לצידה פסילת מינימום לשלושה חודשים בלבד. גם כאן דובר בעבירה אשר בית המשפט רשאי לסטות מפסילת המינימום בהתאם לקיומן של נסיבות מיוחדות. השופטת חיות המשיכה את גישתו של השופט בך וקבעה כי כל עוד לא הוכחו נסיבות מיוחדות, אין להמיר פסילה בפועל בפסילה על תנאי.

 

לסיכום, ההלכה הפסוקה אשר התקבלה בשנת 1985 בעניין שקולניק לא התמודדה עם השגות שונות לגופו של עניין. העובדה שהלכה זו שרירה ועומדת במשך למעלה מ-20 שנה מחזקת אותה והופכת אותה למחייבת אף יותר. הלכה זו קובעת כי כל עוד בית המשפט לא מצא נסיבות מיוחדת אשר יש בהן כדי להביא להפחתת עונש המינימום, אין הוא רשאי להורות על המרת הפסילה בפועל בפסילה על תנאי.

 

החמרה עם נהגים שיכורים - על פי רוב פסילת מינימום של שנתיים

 

יודגש כי בתי המשפט נוטים להחמיר באופן משמעותי עם נהגים שיכורים ובאופן כמעט עקבי נדחו טענות שונות בדבר היותן נסיבות מיוחדות. לדוגמא, העובדה כי לא מדובר באירוע בו השפעת האלכוהול הייתה כזו אשר גרמה לתאונת דרכים, או נהג ותיק אשר נהג בגילופין בפעם הראשונה בחייו, אינן נסיבות מיוחדות.

 

כמו כן, בית המשפט דחה גם את טענתו של נהג מובטל כי הוא זקוק לרישיון הנהיגה בכדי למצוא עבודה כנסיבה מיוחדת המצדיקה את קיצור הפסילה המינימאלית. במקרה אחר, בית המשפט דחה טענה כי העובדה שרמת האלכוהול אשר נמצאה בגופו של נהג הייתה קטנה ביותר, וקרובה מאד לרמה המותרת, מהווה נסיבה מיוחדת המצדיקה קיצור הפסילה.

 

להפניית שאלה או תגובה בנושא ליחצו כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

פסילה מנהלית, אימתי?

פסילה מנהלית, אימתי?

העבירות הכלולות בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה אשר בגינן רשאי שוטר לפסול פסילה מנהלית את רשיונך הן ... 

פסילת מינימום

פסילת רישיון לתקופת מינימום הינה עונש נפוץ בבית המשפט לתעבורה בגין ביצוע עבירות תעבורה. פסילת מינימום יכולה להיות קבועה לחודשיים, ולהגיע אף עד פסילה לשלוש שנים לפחות... 

פסילה ע"י קצין משטרה

סעיף 47ה' לפקודה קובע כי במידה וקצין המשטרה סבור כי יש יסוד להניח שכנגד הנהג שלפניו יוגש כתב אישום בגין ביצוע אחת מהעבירות המפורטות בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה, הוא רשאי לפסול את רישיון הנהיגה של הנהג פסילה מנהלית באורכים משתנים... 

פסילה בשל נהיגה בשכרות

האם ניתן להימנע מפסילת מינימום של שנתיים לאחר נהיגה בשכרות? מהן הנסיבות המיוחדות אשר בגינן בית המשפט יורה על פסילה לתקופה נמוכה משנתיים? 

פסילה עד תום ההליכים

מהי פסילה עד תום ההליכים? אימתי יורה בית המשפט על פסילת רישיון נהיגה עד תום ההליכים? 

עבירת מהירות ופסילה מנהלית, אימתי?

הסמכות לפסול את רישיון הנהיגה כאשר מדובר בעבירת מהירות קמה בהתאם לגובה המהירות, בהתאם למהירות המותרת במקום ביצוע העבירה ... מה הזכויות שלך? לחץ/י לפרטים 

בקשה לביטול פסילה מנהלית

מהי פסילה מנהלית והאם ניתן להגיש בקשה לביטול פסילה זו בבית המשפט לתעבורה? מהם השיקולים לביטול הפסילה בבית המשפט? 

נהיגה בזמן פסילה - נהיגה ללא רישיון

נהיגה בזמן פסילה - נהיגה ללא רישיון

מי שהודע לו שנפסל מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה, וכל עוד הפסילה בתקפה הוא נוהג ברכב שנהיגתו אסורה בלי רישיון לפי פקודה זו, או מי שנוהג בניגוד לתנאים שנוספו ברשיונו כל עוד הם בתקפם, או מי שהודע לו כי נפסל מהחזיק ברישיון... 

ביטול פסילה מנהלית

היא בקשה לפי סעיף 48 לפקודת התעבורה להורות על ביטולה של פסילה מנהלית אשר הוטלה על המבקשת ביום 06.09.06, בגין עבירה של נהיגה במהירות מופרזת. 

נהיגה בפסילה, ייעוץ משפטי

נתפסתם נוהגים בפסילה? טוענים כי נהגתם בפסילה? עומדים בפני משפט? מומלץ לפנות לעורכי דין העוסקים בתחום... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.