www.what2do.co.il

בקשה לביטול איסור מנהלי על שימוש ברכב, באילו מקרים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

בקשה לביטול איסור מנהלי על שימוש ברכב, באילו מקרים?

קצין משטרה בכיר רשאי להורות על איסור שימוש ברכב בגין עבירות תנועה מסוימות, כאשר עבירה בוצעה לנגד עיניו של הקצין. אולם גם אם ישנן ראיות לכאורה, קיימת חובה על המשטרה, בטרם השבתת הרכב לערוך שימוע לנהג, ורק לאחר שניתנה הזדמנות הוגנת להשמיע את דברו בעניין, ניתן להורות על איסור מנהלי על שימוש ברכב.

 

התוספת השביעית לפקודת התעבורה:

 

סוגי העבירות שבגינן ניתן לאסור שימוש מנהלי ברכב מופיעות בחלק א' לתוספת השביעית של פקודת התעבורה, וכוללות: הסעת נוסעים בשכר מעל המותר לפי הקבוע ברישיון הרכב, הסעת נוסעים בשכר ובמונית בניגוד להוראות החוק ונהיגה ברכב למרות שניתנה הודעת איסור שימוש בו.

 

כמו כן, ניתן לאסור שימוש בגין נהיגה ללא רישיון תקף או ללא רישיון לסוג הרכב שנעצר, נהיגה בזמן פסילה, נהיגה בזמן פסילת רישיון רכב או נהיגה בניגוד להודעת איסור שימוש, נהג חדש ללא מלווה, הסעת נוסעים על ידי נהג חדש מעל המותר וללא מלווה, נהיגה בשכרות או נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים או סמים, הפקרה לאחר פגיעה והובלת מטען עודף.

 

משך זמן האיסור על שימוש ברכב

 

תקופת איסור השימוש ברכב ניתנת למשך 30 ימים, אולם אם במהלך שלוש השנים האחרונות הרכב נאסר לשימוש על ידי קצין משטרה או במסגרת משפט תעבורה בגין עבירה המנויה בתוספת השביעית לפקודת התעבורה, תקופת איסור השימוש ברכב תהיה למשך 60 ימים.

 

איסור מנהלי על שימוש ברכב קבוע בסעיף 57 א' בפקודת התעבורה, ולפיו במקרים שבהם שוטר מצא, לאחר שקילת רכב מסחרי, כי אדם שהוביל מטען ברכב כאשר משקלו הכולל של הרכב והמטען המובל בו עולה על המשקל הכולל המותר לפי רישיון הרכב, השוטר רשאי למסור לנהג הודעה האוסרת את השימוש ברכב לתקופה של 30 ימים, ואם במהלך שלוש השנים הבאות נמסרה הודעת איסור שימוש באותו רכב, או שניתן לגביו צו איסור שימוש לתקופה של 60 ימים, וליטול את רישיון הרכב.

 

בקשה לביטול איסור השימוש ברכב

 

החוק מאפשר לבעל הרכב להגיש לבית המשפט בקשה לביטול איסור השימוש בו. סעיף 57 ב'(א) לפקודה קובע כי בעל רכב שלגביו ניתנה הודעת איסור שימוש וכן נהג שקיבל את ההודעה, רשאים להגיש בקשה לבית המשפט לתעבורה לבטל את הודעת האיסור. בית המשפט יכריע לגבי הבקשה לאחר שמיעת היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו או השוטר.

 

בית המשפט עשוי לבטל את הודעת איסור השימוש אם נוכח כי הרכב נלקח מבעליו ללא ידיעתו והסכמתו או שמי שנהג ברכב פעל בניגוד להוראותיו של בעל הרכב, ובעל הרכב עשה כל שביכולתו כדי למנוע את העבירה. במקרים שבהם לא נערך כלל שימוע לנהג ושלא פורטו נימוקים להחלטה המנהלית לאיסור שימוש ברכב, אין בידי בית המשפט כלים לשקול סבירות ההחלטה המנהלית, לכן הוא יכול להורות על ביטול צו איסור השימוש שניתן. כמו כן, בית המשפט עשוי להתחשב בנסיבות האישיות של הנהג, ולהורות על קיצור האיסור על פי שיקול דעתו.
 

להפניית שאלה או תגובה בנושא ליחצו כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

פסילה מנהלית, אימתי?

פסילה מנהלית, אימתי?

העבירות הכלולות בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה אשר בגינן רשאי שוטר לפסול פסילה מנהלית את רשיונך הן ... 

פסילת מינימום

פסילת רישיון לתקופת מינימום הינה עונש נפוץ בבית המשפט לתעבורה בגין ביצוע עבירות תעבורה. פסילת מינימום יכולה להיות קבועה לחודשיים, ולהגיע אף עד פסילה לשלוש שנים לפחות... 

פסילה ע"י קצין משטרה

סעיף 47ה' לפקודה קובע כי במידה וקצין המשטרה סבור כי יש יסוד להניח שכנגד הנהג שלפניו יוגש כתב אישום בגין ביצוע אחת מהעבירות המפורטות בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה, הוא רשאי לפסול את רישיון הנהיגה של הנהג פסילה מנהלית באורכים משתנים... 

פסילה בשל נהיגה בשכרות

האם ניתן להימנע מפסילת מינימום של שנתיים לאחר נהיגה בשכרות? מהן הנסיבות המיוחדות אשר בגינן בית המשפט יורה על פסילה לתקופה נמוכה משנתיים? 

פסילה עד תום ההליכים

מהי פסילה עד תום ההליכים? אימתי יורה בית המשפט על פסילת רישיון נהיגה עד תום ההליכים? 

עבירת מהירות ופסילה מנהלית, אימתי?

הסמכות לפסול את רישיון הנהיגה כאשר מדובר בעבירת מהירות קמה בהתאם לגובה המהירות, בהתאם למהירות המותרת במקום ביצוע העבירה ... מה הזכויות שלך? לחץ/י לפרטים 

בקשה לביטול פסילה מנהלית

מהי פסילה מנהלית והאם ניתן להגיש בקשה לביטול פסילה זו בבית המשפט לתעבורה? מהם השיקולים לביטול הפסילה בבית המשפט? 

נהיגה בזמן פסילה - נהיגה ללא רישיון

נהיגה בזמן פסילה - נהיגה ללא רישיון

מי שהודע לו שנפסל מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה, וכל עוד הפסילה בתקפה הוא נוהג ברכב שנהיגתו אסורה בלי רישיון לפי פקודה זו, או מי שנוהג בניגוד לתנאים שנוספו ברשיונו כל עוד הם בתקפם, או מי שהודע לו כי נפסל מהחזיק ברישיון... 

ביטול פסילה מנהלית

היא בקשה לפי סעיף 48 לפקודת התעבורה להורות על ביטולה של פסילה מנהלית אשר הוטלה על המבקשת ביום 06.09.06, בגין עבירה של נהיגה במהירות מופרזת. 

נהיגה בפסילה, ייעוץ משפטי

נתפסתם נוהגים בפסילה? טוענים כי נהגתם בפסילה? עומדים בפני משפט? מומלץ לפנות לעורכי דין העוסקים בתחום... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.