www.what2do.co.il

פסילת מינימום

דרגו את המאמר

פסילת מינימום
פסילת רישיון נהיגה הינה אחד העונשים אשר נגזרים על נהגים בגין ביצוע עבירות תעבורה. פקודת התעבורה קובעת כי במקרים מסוימים לבית המשפט לא יהיה שיקול דעת מבחינת הטלת הפסילה, וישנן עבירות אשר לצידן עונשי מינימום.
 
על פי סעיף 37 לפקודה, במידה ואדם הורשע בעבירה אשר מפורטת בתוספת השנייה לפקודה, ובמהלך השנתיים אשר קדמו לביצוע העבירה, הוא הורשע כבר באחת העבירות האמורות בתוספות הראשונה או השנייה, דינו פסילה למשך חודשיים, וזאת בנוסף לכל עונש אחר אשר בית המשפט יבחר להטיל עליו. עד לשנת 1994, בית המשפט היה נטול סמכות להפעיל את שיקול דעתו בעניין זה. כיום, בית המשפט רשאי, מטעמים שיירשמו ובנסיבות חריגות, לסטות מהוראת הפקודה ולהורות על פסילה הנמוכה מהמינימום.
 
ישנם מקרים בהם בית המשפט יחויב להורות על פסילה מינימאלית של רישיון הנהיגה למשך שלושה חודשים. מדובר במקרים בהם הנהג הורשע באחת מהעבירות הבאות:
 
  • פסילה על עבירה מהתוספת הראשונה.
  • פסילה על אחת מהעבירות מהתוספת השנייה אשר ביצועה גרם לתאונת דרכים בה נגרמו נזקים לגוף או לרכוש (די בכך שאדם התלונן על פגיעה בכדי להקים נפקות להפעלת הסעיף).
  • עבירת תעבורה אשר גרמה לתאונת דרכים בה נפגע אדם חבלה של ממש. חבלה של ממש הינה חבלה אשר פוגעת במעטה החיצוני של הגוף וכמובן חבלה חודרנית או פגיעות פנימיות. במקרה זה, חובה על לתמוך הפגיעה בתעודת רפואית.

 

פסילת מינימום של שנה לפחות

 

סעיף 39 לפקודת התעבורה קובע כי במידה ואדם הורשע בעבירה מהעבירות המפורטות בתוספת הראשונה או השנייה, וגרם לתאונת דרכים בה נגרמה לאדם חבלה של ממש, ובמהלך השנה עובר לתאונה הורשע האדם בעבירה מהתוספת הראשונה או השנייה, דינו פסילה מינימלית לשנה, בנוסף לכל עונש אחר. גם במקרה זה, "בית המשפט רשאי בנסיבות מיוחדות להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר".

 

פסילת מינימום בעקבות נהיגה בשכרות

 

אחת העבירות המפורסמות ביותר בגינן נפסלים בישראל רישיונות נהיגה הינה נהיגה בשכרות. סעיף 39א' לפקודת התעבורה קובע כי במידה ואדם הורשע בעבירה של נהיגה בשכרות, יש לגזור על האחרון פסילת מינימום לשנתיים (בנוסף לכל עונש אחר).

 

לאחרונה ניסו נאשמים אשר הורשעו בעבירות של נהיגה בשכרות להמיר את הפסילה בפועל בפסילה על תנאי, אך בית המשפט דחה ניסיונות אלו. נהג שיכור אשר נתפס בקלקלתו פעם נוספת בתוך שנה, רישיון הנהיגה שלו ייפסל למשך ארבע שנים לפחות.

 

פסילה לשלוש שנים לפחות

 

אדם אשר הורשע בעבירה של גרימת מוות ברשלנות או הפקרה לאחר פגיעה, דינו פסילה למשך שלוש שנים לפחות. גם כאן בית המשפט רשאי לקצר הפסילה מטעמים שיירשמו. כמו כן, אדם אשר רכבו שימש לביצוע עבירות מין מסתכן אף הוא בפסילה לשלוש שנים.

להפניית שאלה או תגובה בנושא ליחצו כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

פסילה מנהלית, אימתי?

פסילה מנהלית, אימתי?

העבירות הכלולות בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה אשר בגינן רשאי שוטר לפסול פסילה מנהלית את רשיונך הן ... 

פסילת מינימום

פסילת רישיון לתקופת מינימום הינה עונש נפוץ בבית המשפט לתעבורה בגין ביצוע עבירות תעבורה. פסילת מינימום יכולה להיות קבועה לחודשיים, ולהגיע אף עד פסילה לשלוש שנים לפחות... 

פסילה ע"י קצין משטרה

סעיף 47ה' לפקודה קובע כי במידה וקצין המשטרה סבור כי יש יסוד להניח שכנגד הנהג שלפניו יוגש כתב אישום בגין ביצוע אחת מהעבירות המפורטות בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה, הוא רשאי לפסול את רישיון הנהיגה של הנהג פסילה מנהלית באורכים משתנים... 

פסילה בשל נהיגה בשכרות

האם ניתן להימנע מפסילת מינימום של שנתיים לאחר נהיגה בשכרות? מהן הנסיבות המיוחדות אשר בגינן בית המשפט יורה על פסילה לתקופה נמוכה משנתיים? 

פסילה עד תום ההליכים

מהי פסילה עד תום ההליכים? אימתי יורה בית המשפט על פסילת רישיון נהיגה עד תום ההליכים? 

עבירת מהירות ופסילה מנהלית, אימתי?

הסמכות לפסול את רישיון הנהיגה כאשר מדובר בעבירת מהירות קמה בהתאם לגובה המהירות, בהתאם למהירות המותרת במקום ביצוע העבירה ... מה הזכויות שלך? לחץ/י לפרטים 

בקשה לביטול פסילה מנהלית

מהי פסילה מנהלית והאם ניתן להגיש בקשה לביטול פסילה זו בבית המשפט לתעבורה? מהם השיקולים לביטול הפסילה בבית המשפט? 

נהיגה בזמן פסילה - נהיגה ללא רישיון

נהיגה בזמן פסילה - נהיגה ללא רישיון

מי שהודע לו שנפסל מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה, וכל עוד הפסילה בתקפה הוא נוהג ברכב שנהיגתו אסורה בלי רישיון לפי פקודה זו, או מי שנוהג בניגוד לתנאים שנוספו ברשיונו כל עוד הם בתקפם, או מי שהודע לו כי נפסל מהחזיק ברישיון... 

ביטול פסילה מנהלית

היא בקשה לפי סעיף 48 לפקודת התעבורה להורות על ביטולה של פסילה מנהלית אשר הוטלה על המבקשת ביום 06.09.06, בגין עבירה של נהיגה במהירות מופרזת. 

נהיגה בפסילה, ייעוץ משפטי

נתפסתם נוהגים בפסילה? טוענים כי נהגתם בפסילה? עומדים בפני משפט? מומלץ לפנות לעורכי דין העוסקים בתחום... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.