www.what2do.co.il

נהיגה בפסילה, ייעוץ משפטי

דרגו את המאמר

נהיגה בפסילה, ייעוץ משפטי
נהג אשר נפסל מלהחזיק רישיון נהיגה או שרישיון הנהיגה שלו נפסל, אינו רשאי לנהוג כל אימת שהפסילה בתוקף. נהיגה בזמן זה הינה נהיגה בזמן פסילה. מדובר בעבירת תעבורה חמורה אשר דינה עלול להיות מאסר של עד שלוש שנים. כמו כן, נהיגה בזמן פסילה מקפלת בתוכה גם נהיגה ללא רישיון ונהיגה ללא כיסוי ביטוחי.
 
השופט מודריק התייחס בע.פ. 7180/02 (מחוזי ת"א) לסכנה הנשקפת לציבור מנהגים הנוהגים בזמן פסילה. "נהיגה בזמן פסילה טומנת בחובה סיכון רב, הן לכלל הציבור והן לנהג. מדובר למעשה בנהיגה אשר מעמידה את הבריות בסכנה ממשית ועל כן בתי המשפט נדרשים לנהוג ביד קשה כלפי עבריינים אלה. הענשתם חייבת להיות חמורה ועליה להביא באופן מקסימלי להסרת האיום הציבורי הנובע מעבירות אלו". השופט מודריק הוסיף בפסיקתו כי כאשר נהג מפר פעם אחר פעם את פסילת רישיונו, אין מנוס מלגזור עליו מאסר בפועל וקנס משמעותי.
 
עם זאת, לא כל כתב אישום בגין נהיגה בזמן פסילה מסתיים בהרשעה. ייצוג משפטי של עורך דין תעבורה, העוסק בתחום זה, יכול להביא לא אחת לזיכוי הנאשם. אי לכך, במידה ו"נתפסתם" נוהגים בזמן פסילה, מומלץ לפנות בהקדם לעורך דין מטעמכם.
 
רישיון נפסל כאשר הנהג היה בחו"ל
במקרה זה דובר על אזרח ישראלי אשר חי את חייו על הקו בין ארצות הברית לישראל. רישיון הנהיגה הישראלי של הנאשם פקע זה מכבר. חרף כך, הנאשם היה מגיע לישראל ונוהג ברכב. מדי פעם, היה הנאשם נתפס בישראל כאשר הוא נוהג למרות שאין בידיו רישיון נהיגה תקף. הנאשם נשפט בגין נהיגה ללא רישיון, כאשר הוא שהה בארצות הברית, הוא הורשע ונגזר דינו בהעדרו. כאשר ניסה הנאשם לחדש את רישיון הנהיגה הישראלי שלו, העלו ניסיונותיו חרס וזאת בשל הקנסות והפסילות שצבר.
 
בחלוף זמן, הגיע הנאשם לישראל ונתפס נוהג אך הפעם הואשם בנהיגה בזמן פסילה. התביעה עתרה להשית על הנאשם מאסר בפועל. הנאשם ובא כוחו טענו כי יש לזכות את האחרון וזאת משום שמדובר באדם נורמטיבי ללא עבר פלילי אשר הרשעתו עלולה להביא להשמתו במאסר למשך מספר חודשים.
 
כמו כן, הנאשם ביקש למנות את תקופת הפסילה מיום מתן גזר הדין ולא מיום הפקדת הרישיון. בית המשפט קיבל את טענותיהם של הנאשם ובא כוחו וקבע כי מועד הפסילה במקרה זה פקע וזאת משום שהוא החל לרוץ עם מתן גזר הדין. דהיינו, נקבע כי הנאשם לא נהג בזמן פסילה ויש לזכותו מהמיוחס לו.
 

רישיון נפסל אוטומטית מבלי שהנאשם ידע על כך

במקרה זה עסקינן בנאשם אשר הוגש כנגדו כתב אישום בגין נהיגה בזמן פסילה, זאת במקביל לטענתו כי נהג בזמן ובמועד, אך לא התקבלה אצלו כל הודעה בדבר פסילה. ב"כ הנאשם טען כי הסמכות המנהלתית של משרד הרישוי לפסול את רישיון נהיגה של מרשו מקורה בתקנה 549ג לתקנות התעבורה. תקנה זו קובעת כי נהג אשר צבר 36 נקודות או יותר, ייפסל רישיון הנהיגה שלו למשך שלושה חודשים. כמו כן, התקנות קובעות כי על הרשות להודיע לנהג זה על פסילתו ועליה להפנותו לביצוע אמצעי תיקון.

 

הודעה זו צריכה להישלח לנהג בדואר רשום בתוך זמן סביר. כאשר מדובר באמצעי תיקון בלבד, ולא פסילה, חזקה על ההודעה כי הגיעה לנהג אם נשלחה (אלא אם הנהג טוען ומוכיח אחרת). הדברים שונים כאשר עסקינן בפסילה. בית המשפט קבע כי חזקת המסירה רלבנטית רק לתקנות 549 א' ו-ב' (אמצעי תיקון ללא פסילה) ולא לגבי תקנה 549ג' (אמצעי תיקון ופסילה לשלושה חודשים). שתיקת החוק בעניין תקנה 549ג, נקבע בהכרעת הדין, איננה מלמדת כי מדובר בחזקה חלוטה. אי לכך, היה על רשות הרישוי לוודא כי הנאשם מקבל הודעה על פסילתו. משלא נעשה כאמור, אין להרשיע את הנאשם.

 

זיכוי מחמת הספק בגין אי עריכת שימוע כדין

נהג אשר עומד להיגזר עליו פסילה מנהלית, זכאי לקבל הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו במסגרת שימוע מול קצין המשטרה. אי עריכת שימוע יכולה להביא לביטול פסילה מנהלית ואף לזיכוי נהג מהעבירה מחמת הספק. במקרה זה הנהג טען כי לגבי הפסילה לא התקיימה חזקת המסירה. כמו כן, לדבריו, השוטר הודיע לו כי הוא פסול מלנהוג, אך הוא לא ידע כי הוא זכאי לקבל שימוע כדין. השוטר לא עדכן את הנהג בנוגע לזכותו ובית המשפט קבע כי מדובר בהפרת הנהלים והוראות החוק ועל כן יש לזכות הנאשם מחמת הספק.

 

לסיכום,

 

עורכי דין העוסקים במשפט התעבורה יכולים לסייע לנהג אשר הוגש כנגדו כתב אישום בגין נהיגה בזמן פסילה. כאמור, נהיגה בזמן פסילה הינה עבירה חמורה אשר בתי המשפט נוטים להחמיר עם נהגים אשר מורשעים בה. אי לכך, מומלץ בהחלט לפנות בהקדם לעורכי דין מטעמכם במקרים אלו.

להפניית שאלה או תגובה בנושא ליחצו כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

פסילה מנהלית, אימתי?

פסילה מנהלית, אימתי?

העבירות הכלולות בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה אשר בגינן רשאי שוטר לפסול פסילה מנהלית את רשיונך הן ... 

פסילת מינימום

פסילת רישיון לתקופת מינימום הינה עונש נפוץ בבית המשפט לתעבורה בגין ביצוע עבירות תעבורה. פסילת מינימום יכולה להיות קבועה לחודשיים, ולהגיע אף עד פסילה לשלוש שנים לפחות... 

פסילה ע"י קצין משטרה

סעיף 47ה' לפקודה קובע כי במידה וקצין המשטרה סבור כי יש יסוד להניח שכנגד הנהג שלפניו יוגש כתב אישום בגין ביצוע אחת מהעבירות המפורטות בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה, הוא רשאי לפסול את רישיון הנהיגה של הנהג פסילה מנהלית באורכים משתנים... 

פסילה בשל נהיגה בשכרות

האם ניתן להימנע מפסילת מינימום של שנתיים לאחר נהיגה בשכרות? מהן הנסיבות המיוחדות אשר בגינן בית המשפט יורה על פסילה לתקופה נמוכה משנתיים? 

פסילה עד תום ההליכים

מהי פסילה עד תום ההליכים? אימתי יורה בית המשפט על פסילת רישיון נהיגה עד תום ההליכים? 

עבירת מהירות ופסילה מנהלית, אימתי?

הסמכות לפסול את רישיון הנהיגה כאשר מדובר בעבירת מהירות קמה בהתאם לגובה המהירות, בהתאם למהירות המותרת במקום ביצוע העבירה ... מה הזכויות שלך? לחץ/י לפרטים 

בקשה לביטול פסילה מנהלית

מהי פסילה מנהלית והאם ניתן להגיש בקשה לביטול פסילה זו בבית המשפט לתעבורה? מהם השיקולים לביטול הפסילה בבית המשפט? 

נהיגה בזמן פסילה - נהיגה ללא רישיון

נהיגה בזמן פסילה - נהיגה ללא רישיון

מי שהודע לו שנפסל מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה, וכל עוד הפסילה בתקפה הוא נוהג ברכב שנהיגתו אסורה בלי רישיון לפי פקודה זו, או מי שנוהג בניגוד לתנאים שנוספו ברשיונו כל עוד הם בתקפם, או מי שהודע לו כי נפסל מהחזיק ברישיון... 

ביטול פסילה מנהלית

היא בקשה לפי סעיף 48 לפקודת התעבורה להורות על ביטולה של פסילה מנהלית אשר הוטלה על המבקשת ביום 06.09.06, בגין עבירה של נהיגה במהירות מופרזת. 

נהיגה בפסילה, ייעוץ משפטי

נתפסתם נוהגים בפסילה? טוענים כי נהגתם בפסילה? עומדים בפני משפט? מומלץ לפנות לעורכי דין העוסקים בתחום... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.