www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - תאונות דרכים

פגיעה ברכב חונה ללא השארת פרטים, מה קובע החוק?
אי השארת פרטים לאחר פגיעה ברכב מהווה עבירה פלילית אשר גוררת הגשת כתב אישום בבית המשפט לתעבורה, הטלת קנסות כספיים, פסילה מנהלית ועונשים נוספים.

תאונת דרכים שגרמה נזק לרכב אחר, כיצד לפעול?
התקנה מחייבת את נהג ברכב המעורב בתאונה למסור בו במקום פרטים לנוהג הרכב האחר, הכוללים את שמו, כתובתו מספר רישיון הנהיגה שלו וכדומה.

תאונת דרכים ללא נפגעים
בתאונת דרכים ללא נפגעים ברוב המקרים לא ייפתח תיק חקירה ולא יוגש כתב אישום נגד הנהגים המעורבים, למעט במקרים חריגים שבהם הנהג מסרב להזדהות, או כאשר מעורב בתאונה רכב צבאי או משטרתי.

תאונת דרכים ללא ביטוח חובה
נהגים ובעלי רכבים מחויבים לבטח את הרכב בפוליסת ביטוח חובה. נהיגה ללא ביטוח חובה מהווה עבירה פלילית ובעלת השלכות חמורות במקרה של תאונת דרכים.

עבודות שירות למרות גרימת מוות ברשלנות, אימתי?
עבודות שירות לנאשמים אשר הורשעו בגרימת מוות ברשלנות בתאונת דרכים, אימתי?

תאונת פגע וברח - ועבירת הפקרה
מדי שנה נהרגים בישראל למעלה מ-200 בני אדם בתאונות דרכים. כ-20 מהם נפגעים בתאונות פגע וברח. מהי תאונת פגע וברח? מהי עבירת הפקרה לאחר פגיעה?

תאונת דרכים עם נפגעים
מהי תאונת דרכים עם נפגעים? כיצד יש לפעול לאחר תאונת דרכים עם נפגעים? מיהו נפגע לעניין זה?

גרימת מוות ברשלנות של הולך רגל במעבר חצייה - אחריות הנהג
מהו היקף אחריותו של נהג הפוגע והורג הולך רגל במעבר חצייה? כיצד בוחן זאת בית המשפט?

פסילת רישיון נהיגה לאחר תאונת דרכים קטלנית - תיקון 78 לפקודת התעבורה
האם רישיון נהיגה ייפסל עד תום ההליכים כאשר הנהג הנאשם היה מעורב בתאונה קטלנית בה קיפח אדם את חייו?

תעבורה: עבירת הפקרת אדם לאחר פגיעה
מהי עבירת הפקרת אדם לאחר פגיעה? כיצד מתייחס בית המשפט לעבירה זו? פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי הדין באתר ...

גרימת מוות ברשלנות, מה הדין?
מה העונש במקרה של עבירת גרימת מוות ברשלנות ע"פ סעיף 64 לפקודת התעבורה? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין לתעבורה ...

תאונה קטלנית: פסילת רישיון עד תום הליכים, אימתי?

תאונת דרכים קטלנית
כיצד מתמודדים עם גרימת תאונת דרכים קטלנית? האם ניתן להגיע לזיכוי בבית המשפט? מהו העונש אשר יוטל על נהג שמעורב בתאונת דרכים קטלנית?

חגורת בטיחות ותאונות דרכים - סטטיסטיקה משנת 2011
מהו אפוא הקשר בין תאונות דרכים לבין חגירת חגורות בטיחות? מהו היקף המעורבות של ישראלים לא חגורים בתאונות דרכים? מהו ה"מגזר הבעייתי" בתחום זה?

בריחה משוטרים בשכרות גרמה לתאונת דרכים - האם מאסר בפועל?
ניידת משטרה הבחינה בנאשם מבצע עבירת תנועה. במקום לעצור, הנאשם כיבה את אורות הרכב והחל לברוח...

דריסה למוות של הולכי רגל - הרשעה בהריגה ומאסר בפועל
נהג דרס למוות שני הולכי רגל במעבר חצייה. בית המשפט הרשיע את הנהג בעבירת הריגה ונגזרו עליו 18 חודשי מאסר בפועל. כמו כן, רישיון הנהיגה שלו נשלל ל-15 שנה...

תאונת דרכים קטלנית - הרשעה בהריגה בעקבות נהיגה בשכרות וחציית רמזור אדום
בתאונת דרכים קטלנית ברעננה נהרג נהג אשר התנגש בו רכב שחצה באדום. האם חצייה באדום, בצירוף עם נהיגה בשכרות, מהווה עילה להרשעה בעבירת הריגה?

האם עבירת הריגה לאחר תאונת דרכים במירוץ מכוניות בלתי חוקי?
כתב אישום בגין הריגה נגד נהג אשר היה מעורב בתאונת דרכים בעת מירוץ מכוניות בלתי חוקי...

פסילת רישיון נהיגה לצמיתות לאחר תאונת דרכים עם נפגעים בגין שכרות
מאסר בפועל ופסילת רישיון לצמיתות בעקבות נהיגה בשכרות ומעורבות בתאונת דרכים עם נפגעים...

זיכוי נאשמת בגרימת תאונת דרכים מחמת הספק בגין ממצאי דו"ח בוחן תנועה
לאחר סתירות בין גרסאות נהגים מעורבים בתאונת דרכים, הוחלט בבית המשפט לזכות נהגת חדשה מעבירות תעבורה חמורות אשר גרמו, לשיטת המדינה, לתאונה עם נפגעים...