www.what2do.co.il

נהיגה בשכרות קלה ובקשה לפסילה של פחות משנתיים

דרגו את המאמר

נהיגה בשכרות קלה ובקשה לפסילה של פחות משנתיים

עפ"ת 31740-08-11

 

בית המשפט המחוזי דחה את ערעורו של נהג אשר הורשע בנהיגה בשכרות, והחליט שלא להמתיק את גזר דינו תוך קביעת עונש פסילה נמוך משנתיים. השופט קבע כי נסיבותיו האישיות של המערער במקרה דנן, כמו גם כמות האלכוהול ה"מעטה לכאורה" שנמצאה בגופו, לא הצדיקו סטייה מענישת המינימום הקבועה לעבירה זו בפקודת התעבורה.

 

[%Psakdin%]

 

המערער הורשע בבית המשפט לתעבורה בעבירה של נהיגה בשכרות וזאת משום שבדיקת ינשוף אשר נערכה לו הצביעה על 380 מ"ג אלכוהול בכל ליטר אוויר נשוף. בית המשפט לתעבורה, לאחר שמיעת הטיעונים לעונש, הטיל על המערער את גזר הדין הבא – קנס של 1,000 שקלים, פסילה למשך שנתיים, ושלושה חודשי פסילה על תנאי למשך שלוש שנים. בעקבות גזר הדין, אשר היה – לדידו של המערער – חמור מדי, הוגש ערעור זה לבית המשפט המחוזי.

 

ב"כ המערער טען כי היה מקום להטיל על מרשו עונש פסילה הנמוך מעונש המינימום, וזאת מחמת מספר טעמים:

  1. כמות האלכוהול אשר "נתפסה" בגופו של המערער הייתה קטנה ביותר. לדידו של הסנגור, היה על בית המשפט לקבוע "מדרג ענישתי" בכל הנוגע לעבירות שכרות, וזאת תוך מתן ביטוי לרמת האלכוהול אשר נמצאה אצל כל נהג ונהג.
  2. הוראות הפקודה קובעות אמנם עונש מינימאלי בגין נהיגה בשכרות, בדמות פסילה בת שנתיים, אך סעיף 39א' לפקודה מעניק לבית המשפט סמכות לסטות – בהתאם לשיקול דעתו - מהוראות המינימום בהתקיים "נסיבות מיוחדות".
  3. בדיקת המאפיינים אשר נערכה למערער במקום הבדיקה הצביעה על השפעה שולית בלבד של האלכוהול. נטען כי ריח האלכוהול אשר נדף מפיו היה ריח קל בלבד, התנהגותו הייתה רגילה, הופעתו הייתה מסודרת, הוא עמד ביציבות וצלח את המבחנים השונים.
  4. נסיבותיו האישיות של המערער "חייבו" התחשבות בו וזאת משום שמדובר באדם אשר עבד כנהג הסעות ופרנס באמצעות רישיון הנהיגה שלו את משפחתו. לאחר שלילת הרישיון, המערער פוטר מעבודתו ומטה לחמו נפגע.
  5. מדובר במעידה חד פעמית וזאת היה ניתן לראות לאור עברו התעבורתי הדל של המערער. 
  6. המערער "הודה כבר בהזדמנות הראשונה כי שתה כוסית אחת קטנה". 
  7. מאז האירוע, ועד מתן גזר הדין, חלפו שלוש שנים. במהלכן, המערער לא ביצע ולו עבירת תנועה אחת.

 

סטייה מענישת מינימום בעבירת שכרות, אימתי?

 

בית המשפט עמד על טענותיו של ב"כ המלומד של המערער, אך קבע כי לא היה בהן כדי לסטות במקרה דנן מענישת המינימום. "נהיגה בשכרות הינה עבירה חמורה וכך גם מדיניות הענישה המקובלת בגינה" נכתב בפסק הדין, "מחקרים רבים כבר עמדו על הקשר שבין תפקוד נהג ושיקול דעתו, ובין השפעת אלכוהול".

 

כמו כן, השופט ציין כי חריגה מענישת מינימום בעבירות של נהיגה בשכרות ראוי לה שתתקיים במשורה, וזאת על מנת לשמור על האינטרס הציבורי להרתיע נהגים מפני נטילת הגה לידיהם בגילופין. בפסק הדין נכתב עוד כי מטרתה של ענישת המינימום הינה לחדד את התפיסה החברתית ש"אם שותים לא נוהגים".

 

[%Articles%]

 

אכן, בית המשפט לא התעלם מכך שהלכה פסוקה היא כי ניתן לעיתים לסטות מענישת המינימום וזאת בהתקיים נסיבות מיוחדות. יתרה מכך, כמות אלכוהול נמוכה וגבולית הוכרה כשיקול לעניין זה. עם זאת, ציין השופט, ניתן גם למצוא פסיקה מחמירה אשר לא מבחינה כהוא זה בין שכרות קלה לשכרות חמורה.

 

לדוגמא, עונש מינימום הוטל לא מזמן על נהג שבדיקת ינשוף שנערכה לו הצביעה על "רק" 260 מ"ג אלכוהול בכל ליטר אוויר נשוף (כאשר המקסימום החוקי עומד על 240 מ"ג). במקרה זה, בית המשפט קבע כי "נהג ייחשב כשיכור גם כאשר בדיקה שנערכה לו הצביעה על חריגה זעירה מהמידה אשר נקבעה בדין. המחוקק, בקובעו את עבירת הנהיגה בשכרות, לא ראה לנכון להבחין בין שכרות קלה לשכרות חמורה".

 

באותו האופן, ציין בית המשפט, ייתכן והשפעת אלכוהול ברמה זהה תהיה אחרת בין נהג לנהג (לדוגמא, כתלות במשקל גוף). אי לכך, יש לבחון האם במקרה המדובר התקיימו נסיבות חריגות ומיוחדות אשר הצדיקו סטייה מענישת המינימום. מן הכלל הפרט – נקבע כי התשובה לכך הינה שלילית.
 

להפניית שאלה או תגובה בנושא ליחצו כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

עבירת נהיגה בשכרות, איך לקבל זיכוי?

מאחר ולא ניתן היה לשלול את גרסת הנאשם כי המאפיינים נערכו לאחר בדיקת הינשוף, זיכה כבוד השופט ש. נחשון את הנאשם מעבירת השכרות, כאשר פסל הן את בדיקת הינשוף והן את בדיקת המאפיינים לאור החריגה מהנהלים... 

בדיקת שכרות

שוטר רשאי לדרוש מנוהג רכב שהיה מעורב בתאונת דרכים או מנוהג רכב שיש לשוטר חשד סביר כי הוא שיכור, להיבדק במועדים ובמקומות שיורה, ומי שנדרש כך חייב להיבדק כאמור... 

בדיקת שכרות, האם מותר לסרב?

בדיקת שכרות, האם מותר לסרב?

נעצרתם לבדיקת שכרות? האם מותר לסרב לעבור את הבדיקה? מהי המשמעות המשפטית המקופלת בתוך הסירוב? 

נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים

הנאשם הורשע על פי הודאתו, בנהיגת רכב כשהוא נתון להשפעת משקאות משכרים. מתברר כי בבדיקה שנערכה לנאשם, נמצא בדמו ריכוז אלכוהול בשיעור, שהוא פי שלוש, מהכמות הקבועה בחוק. הנאשם נלכד בכף בעת שנהג רכב הסעות, בזיג זג.  

פסילה בשל נהיגה בשכרות

האם ניתן להימנע מפסילת מינימום של שנתיים לאחר נהיגה בשכרות? מהן הנסיבות המיוחדות אשר בגינן בית המשפט יורה על פסילה לתקופה נמוכה משנתיים? 

נהיגה בשכרות, האם ניתן לחזור מהודאה?

סקירה של פסקי דין העוסקים בהודאת נאשם בעבירה של נהיגה בשכרות וחזרה מהודאותו, באלו מקרים יתיר בית המשפט חזרה מהודאה? 

ה"ינשוף" מזהה לימונענע כמשקה אלכוהולי

במבחני המעבדה אשר נערכו במעבדת מיג"ל בע"מ בראשותו של ד"ר יגאל בר אילן, זיהה המכשיר משקאות קלים כמשקאות אלכוהוליים. הניסוי נערך במעמד קציני משטרה בכירים כגון רב פקד בני סמו ותועדו על ידי צלם משטרתי... 

מאסר בפועל בגין נהיגה בשכרות פעם שנייה

עבירת הנהיגה בשכרות הינה כאמור עבירה חמורה ומסוכנת. כאשר נהג נכנס לרכב על מנת לנהוג בזמן היותו שיכור, הוא מהווה סכנה ממשית לעצמו, לנוסעים עימו ולמשתמשים האחרים בדרך. העונש הראוי נגזר בין היתר, מגובה השכרות. ככל שמדובר בשכרות גבוהה, ראוי שהעונש יהיה גבוה יותר 

בקשה לביטול הרשעה בנהיגה בשכרות אשר ניתנה בהעדר הנאשם

האם בית המשפט יקבל את בקשתו של נאשם לבטל הכרעת דין במסגרתה הוא הורשע בהעדרו בנהיגה בשכרות? 

האם בדיקת ינשוף אשר הצביעה על 290 מ"ג בדיוק תביא להרשעת הנהג?

האם 290 מ"ג בליטר אוויר נשוף היא נהיגה בשכרות? האם הבדיקה הינה עד 290 מ"ג, כולל 290 מ"ג או למעלה מ-290 מ"ג? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.