www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - תאונות דרכים

נהג מונית ירצה מאסר מאחורי סורג ובריח בגין תאונת דרכים קטלנית

בית המשפט גזר על נהג מונית עונש של מאסר בפועל, מאחורי סורג ובריח, וזאת בגין גרימת תאונת דרכים קטלנית...


תאונת דרכים קטלנית בגין פרסה לא חוקית - מהו גזר הדין?

כיצד בית המשפט יגזור את דינו של אדם אשר גרם לתאונת דרכים קטלנית לאחר שלקח פניית פרסה לא חוקית?


הפקרה לאחר פגיעה על ידי אדם נורמטיבי ומאסר בפועל, האמנם?

בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור על גזר דין שקבע כי אדם "נורמטיבי מן הישוב" ירצה מאסר מאחורי סורג ובריח בעקבות הפקרה לאחר פגיעה...


לא הוכחה רשלנות ונהג מלגזה זוכה מגרימת תאונת דרכים

בית המשפט לתעבורה בעיר זיכה את בארדעיה מכתב האישום אשר הוגש כנגדו. בהכרעת הדין נקבע כי המדינה לא השכילה להוכיח, ברמה הנדרשת מבחינת המשפט הפלילי, האם המלגזה הייתה בעמידה או בתנועה...


תאונה קטלנית במעבר חציה והרשעת קצין משטרה בגרימת מוות ברשלנות

בית המשפט לתעבורה הרשיע קצין משטרה בגרימת מוות ברשלנות של הולכת רגל במעבר חצייה...


האם נהג גרם תאונת דרכים לאחר שסנוור מאורות גבוהים?

נסיעה עם "אורות גבוהים" הינה נסיעה מסוכנת וזאת משום שהיא עלולה לסנוור את הנהגים הנוסעים ממול הנהג ה"מסנוור"...


תאורה לקויה וזיכוי נהגת מעבירה של גרימת תאונת דרכים בה נפגעה הולכת רגל

זיכוי נהג מעבירה של גרימת תאונת דרכים בה נפגע הולך רגל, וזאת בעקבות תאורה לקויה וקביעה כי התאונה הייתה בלתי נמנעת...


הרשעה בגרימת מוות ברשלנות בעקבות תאונת דרכים לאחר אי מתן זכות קדימה

האם תאונת דרכים אשר נגרמה בעקבות אי מתן זכות קדימה היא עילה להרשעת נהג בגרימת מוות ברשלנות?


רגליות ייצוב במשאית לא ננעלו - הנהג הורשע בגרימת תאונת דרכים

האם תאונת דרכים אשר במסגרתה רגלית מתוך משאית פגעה בחמישה הולכי רגל, התרחשה בגין רשלנות מצידו של נהג הרכב?


נרדם על הכביש, גרם לתאונה קטלנית וירצה מאסר בפועל

הירדמות על הכביש, קל וחומר בכבישים בינעירוניים ומהירים, עלולה לגרום לתאונות קטלניות. בין אם הסכנה בהירדמות "אורבת" לנהג ולנוסעים ברכב, ובין אם מדובר בסכנה אשר עלולה לרחף מעל ראשיהם של המשתמשים האחרים בדרך, אין ספק כי הירדמות נהג הינה רשלנות הרובצת לפתחו...


אם חד הורית אשר הורשעה בגרימת מוות ברשלנות תרצה שלושה חודשי מאסר

אם חד הורית תרצה מאסר בפועל לאחר תאונת דרכים קטלנית והרשעה בגרימת מוות ברשלנות. בית המשפט העליון המתיק את עונשה והעמיד אותו על שלושה חודשים בלבד...


תאונה בלתי נמנעת בעקבות סטייה של רכב אחר לנתיב נסיעה וזיכוי מגרימת תאונת דרכים

נהגים אשר מעורבים בתאונת דרכים צריכים להתמודד פעמים רבות עם כתבי אישום המוגשים כנגדם בגין גרימת תאונה, נהיגה רשלנית, נהיגה בחוסר זהירות, גרימת מוות ברשלנות וכדומה...


נהג אשר גרם לתאונה בעקבות החלקה על מים הורשע בנהיגה בחוסר זהירות

נהג אשר רכבו החליק גרם לתאונת דרכים. האם בית המשפט ירשיע אותו בעבירות של נהיגה בקלות ראש וגרימת תאונת דרכים?


תאונת דרכים בלתי נמנעת על מעבר חצייה בעת פניה ימינה בירוק

בצמתים מסוימות בישראל, בעת פנייה ימינה, הנהג הפונה צריך לתת זכות קדימה להולכי הרגל ברחוב אליו הוא מבקש להשתלב, וזאת משום שגם עבורם הרמזור מראה אור ירוק...


גרימת מוות ברשלנות בעקבות אי שמירת מרחק ותאונת דרכים קטלנית

תאונת דרכים קטלנית נגרמה בעקבות אי שמירת מרחק. האם ניתן להרשיע את הנהגת שגרמה לתאונה בגרימת מוות ברשלנות? האם התאונה הייתה בלתי נמנעת?


גזר דין חמור בגין הרשעה בהריגה בשל גרימת תאונת טרקטורון

בית המשפט גזר שש שנות מאסר בפועל על אדם שהורשע בגרימת תאונת טרקטורון קטלנית...


מאסר בפועל לנהג אופנוע שיכור אשר היה מעורב בתאונת פגע וברח

בית המשפט לתעבורה גזר עונש מאסר בפועל של 4 שנים על נהג אופנוע שיכור אשר היה מעורב בתאונת פגע וברח...


התייחסות לתנאי השטח בעת מתן גזר דין בגין דריסה למוות במעבר חצייה

בית המשפט לתעבורה נדרש לגזור את דינו של אדם אשר הורשע בגרימת מוות ברשלנות לאחר דריסה למוות במעבר חצייה. האם ישנה משמעות לתנאי השטח מבחינת השיקולים לקולא?


גורם זר מתערב כטענת הגנה בהליך בבית המשפט לתעבורה

האם נוסע מתפרע היה בבחינת גורם זר מתערב אשר גרם לתאונת דרכים? האם העובדה שהתאונה התרחשה לאחר שהנוסע במושב האחורי הרים את בלם היד, תביא לאי הרשעתו של הנהג?


אלמוני רשם מספר רכב - האם עדות קבילה בבית המשפט לתעבורה?

בכביש בירושלים אירעה תאונת שרשרת. אחד הרכבים המשיך לנסוע מהמקום מבלי למסור פרטים לנהגים האחרים. אלמוני אשר ראה את מספר הרישוי של הרכב ה"נמלט" מסר אותו לשוטר. האם מדובר בעדות קבילה?


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  לעמוד הבא    >>