www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - תאונות דרכים

נהיגה רשלנית על טרקטורון שגרמה לתאונת דרכים, מה העונש הצפוי?
מתחם הענישה לעבירה של נהיגה רשלנית שגרמה לתאונת דרכים עם נפגעים, כולל רכיב של פסילה בפועל למשך חודשים ואף שנים. עם זאת, כל מקרה נבחן לגופו בהתאם לרף הרשלנות, חומרת התוצאות, עבירות נלוות ונסיבות אחרות.

חובת נוסע להתקשר לגופי הצלה במקרה של תאונה
דינו של נוסע שלא פעל על פי הוראות החוק, ולא הזעיק את גופי הצלה בהקדם האפשרי, במקרה שנהג הרכב, אשר אחראי לקרות התאונה, לא עשה זאת, הוא עד שבע שנות מאסר.

דריסת הולך רגל על המדרכה, מה העונש?
בעבירה של גרימת תאונת דרכים קטלנית ברשלנות ראוי לגזור על הנאשם עונש מאסר בפועל ופסילה מלנהוג לתקופה הולמת, הן בשל עקרון קדושת החיים והן משיקולי הרתעה.

גרימת תאונה עם הולך רגל, מה העונש הצפוי?
פקודת התעבורה קובעת עונש מאסר של שנתיים או קנס כספי גבוה, לאדם שנהג ברכב בקלות ראש או ברשלנות, או במהירות שיש בה סכנה לציבור, גם אם היא פחותה מהמהירות המקסימלית שנקבעה בחוק.

הפקרה של רוכב אופנוע בנסיבות מחמירות, מה העונש?
נהג שהיה מעורב בתאונת פגע וברח, שבה נגרמה חבלה חמורה או שאדם נהרג, ולא עצר או לא הזעיק עזרה, צפוי לעונש שיכול להגיע עד 14 שנות מאסר בגין הפקרה אחרי פגיעה בנסיבות מחמירות.

הפקרה אחרי פגיעה בנסיבות מחמירות, מהו העונש הצפוי?
נהג שנמלט מזירת התאונה במודע מבלי שהזעיק את כוחות ההצלה ביצע עבירת הפקרה אחרי פגיעה בנסיבות מחמירות. העונש הקבוע בחוק לעבירה זו נע בין 7 – 14 שנות מאסר בפועל, בהתאם לתוצאות התאונה.

אי מסירת פרטים לאחר תאונת דרכים, מהו העונש הצפוי?
אי השארת פרטים לאחר תאונה נחשבת לעבירה על החוק שמובילה להגשת כתב אישום בבית משפט לתעבורה, הטלת קנסות כספיים, פסילת רישיון מנהלית ועונשים נוספים, על פי חומרת העבירה ותוצאותיה.

פגיעה ברכב חונה ללא השארת פרטים, מה קובע החוק?
אי השארת פרטים לאחר פגיעה ברכב מהווה עבירה פלילית אשר גוררת הגשת כתב אישום בבית המשפט לתעבורה, הטלת קנסות כספיים, פסילה מנהלית ועונשים נוספים.

תאונת דרכים שגרמה נזק לרכב אחר, כיצד לפעול?
התקנה מחייבת את נהג ברכב המעורב בתאונה למסור בו במקום פרטים לנוהג הרכב האחר, הכוללים את שמו, כתובתו מספר רישיון הנהיגה שלו וכדומה.

תאונת דרכים ללא נפגעים
בתאונת דרכים ללא נפגעים ברוב המקרים לא ייפתח תיק חקירה ולא יוגש כתב אישום נגד הנהגים המעורבים, למעט במקרים חריגים שבהם הנהג מסרב להזדהות, או כאשר מעורב בתאונה רכב צבאי או משטרתי.

תאונת דרכים ללא ביטוח חובה
נהגים ובעלי רכבים מחויבים לבטח את הרכב בפוליסת ביטוח חובה. נהיגה ללא ביטוח חובה מהווה עבירה פלילית ובעלת השלכות חמורות במקרה של תאונת דרכים.

עבודות שירות למרות גרימת מוות ברשלנות, אימתי?
עבודות שירות לנאשמים אשר הורשעו בגרימת מוות ברשלנות בתאונת דרכים, אימתי?

תאונת פגע וברח - ועבירת הפקרה
מדי שנה נהרגים בישראל למעלה מ-200 בני אדם בתאונות דרכים. כ-20 מהם נפגעים בתאונות פגע וברח. מהי תאונת פגע וברח? מהי עבירת הפקרה לאחר פגיעה?

תאונת דרכים עם נפגעים
מהי תאונת דרכים עם נפגעים? כיצד יש לפעול לאחר תאונת דרכים עם נפגעים? מיהו נפגע לעניין זה?

גרימת מוות ברשלנות של הולך רגל במעבר חצייה - אחריות הנהג
מהו היקף אחריותו של נהג הפוגע והורג הולך רגל במעבר חצייה? כיצד בוחן זאת בית המשפט?

פסילת רישיון נהיגה לאחר תאונת דרכים קטלנית - תיקון 78 לפקודת התעבורה
האם רישיון נהיגה ייפסל עד תום ההליכים כאשר הנהג הנאשם היה מעורב בתאונה קטלנית בה קיפח אדם את חייו?

תעבורה: עבירת הפקרת אדם לאחר פגיעה
מהי עבירת הפקרת אדם לאחר פגיעה? כיצד מתייחס בית המשפט לעבירה זו? פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי הדין באתר ...

גרימת מוות ברשלנות, מה הדין?
מה העונש במקרה של עבירת גרימת מוות ברשלנות ע"פ סעיף 64 לפקודת התעבורה? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין לתעבורה ...

תאונה קטלנית: פסילת רישיון עד תום הליכים, אימתי?

תאונת דרכים קטלנית
כיצד מתמודדים עם גרימת תאונת דרכים קטלנית? האם ניתן להגיע לזיכוי בבית המשפט? מהו העונש אשר יוטל על נהג שמעורב בתאונת דרכים קטלנית?