www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - תאונות דרכים

זיכוי בבית המשפט: תאונת פגע וברח

הנאשם, אשר יוצג על ידי עו"ד אלעד שור, כפר באשמה ולטענתו, הוא לא פגע ברכבה של המתלוננת. הנאשם טען כי הוא אינו זכור כלל סיטואציה ממנה ניתן להסיק כי הוא היה מעורב בתאונה עם רכבה של המתלוננת...


נהיגה בשכרות ופגמים בצמיג גרמו לתאונת דרכים קטלנית - הרשעה בהריגה?

האם הנאשם גרם לתאונה הקטלנית בעקבות שכרות, בעקבות חוסר אוויר בצמיג, או שילוב של השניים? האם יש להרשיע את הנאשם בגרימת מוות ברשלנות או בהריגה?


פטירת נוסע מהתקף לב אשר נגרם במהלך תאונת דרכים - האם גרימת מוות ברשלנות

אישה נסעה ברכב והייתה מעורבת בתאונת דרכים. מדובר באישה חולה אשר לקתה בהתקף לב בעקבות תאונת הדרכים. מצבה הרפואי התדרדר במהירות והיא נפטרה במקום. האם הנהג אשר גרם לתאונה יורשע בגרימת מוות ברשלנות?


התיר לחברתו לנהוג ללא רישיון - גרם מוות ברשלנות

בחור צעיר השאיר את חברתו ברכב כאשר המפתחות נמצאות בסוויץ'. למרות שהבחור ידע כי לחברה יש נטייה לנהוג ללא רישיון, הוא לא לקח עימו את מפתחות הרכב. הצעירה נטלה את המכונית ונהרגה בתאונת דרכים. האם הצעיר אשם בגרימת מוות ברשלנות?


זיכוי מגרימת מוות ברשלנות לאחר תאונת דרכים בכביש 6 - עו"ד אלעד שור

עו"ד אלעד שור הצליח להביא לזיכיו של סגן אלוף אשר הוגש כנגדו כתב אישום בגין גרימת מוות ברשלנות לאחר תאונה קטלנית בכביש 6...


תאונה עם הרוגים בעקבות אי מתן זכות קדימה בכביש בינעירוני

מהו האיזון הראוי שיש לערוך בין קדושת החיים לנסיבותיו האישיות של נאשם נורמיטיבי, בבוא בית המשפט לגזור את דינו של נאשם אשר הורשע בגרימת מוות ברשלנות בשל מעורבות הגדולה בתאונה עם הרוגים?


פגיעה בהולך רגל

הולכי רגל רבים נפגעים בתאונות דרכים בישראל. מדובר אפוא בתופעה אשר גורמת לא אחת לפציעות קשות ואף למוות. הדברים חמורים עוד יותר כאשר מדובר בפגיעה בהולך רגל במעבר חציה...


הרשעות קודמות בתעבורה כשיקול בגין גרימת מוות ברשלנות

מהו משקלן של הרשעות קודמות בתעבורה, בבוא בית המשפט לגזור דינו של נאשם אשר הורשע בגרימת מוות ברשלנות?


גרימת מוות בתאונה - גזר דין לנהג נורמיטבי אשר גרם למוות בתאונה

מהם השיקולים אשר מנחים את בית המשפט בבואו לגזור עונש על אישה נורמיטיבית בעלת עבר של נהיגה זהירה, אשר ברגע אחד של רשלנות גרם למוות בתאונה?


גרימת תאונת דרכים

הנאשם הואשם בגרימת תאונת דרכים בתאריך 23/9/00, שעה 20:30 בערך, עת נהג במכונית סוזוקי ברח’ פרופ’ שור בחולון ופנה שמאלה לרח’ בלבן מבלי לתת זכות קדימה לקטנוע, אשר נסע מולו


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8