www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - עבירות תנועה

מפקד הנסיעה הורה לנהג לבצע פנייה במקום אסור, האם הוא שותף לעבירה?

מפקד הנסיעה שישב ליד חייל המג"ב שנהג ברכב משטרתי, הורה לבצע פניית פרסה במקום אסור תוך עלייה על אי תנועה. בעקבות הפנייה התרחשה תאונת דרכים וכנגד החייל ומפקדו הוגשו כתבי אישום. 


ברכבו של הנאשם נמצא נייר מקופל ומוכתם, האם מדובר בנהיגה תחת השפעת סמים?

בית המשפט לתעבורה נדרש לקבוע האם הנייר המוכתם שמצאו השוטרים בעקבות חיפוש ברכבו של הנאשם, מעיד על נהיגה תחת השפעת סמים, והאם החיפוש היה חוקי.


האם תו חניה לנכה מקנה חניה חופשית בכל מקום?

בעל תו חניה נכה, החנה את הרכב בכביש המרכזי של בית החולים, לאחר שלא מצא חניה אחרת באזור. לאחר שקיבל דו"ח עבור חניה במקום אסור, הוא סירב לשלם אותו, בטענה כי הוא רשאי להחנות בכל מקום בזכות התו. 


הנהג נתפס כשהוא משוחח בטלפון, אך זוכה מחמת הספק

מתנדב עצר נהג ששוחח בטלפון, במהלך הנסיעה. הנהג הכחיש וטען כי השתמש בדיבורית כחוק. בית המשפט מצא שעדותו של הנאשם אמינה, לעומת דו"ח העבירה שרשם המתנדב, שלקה בחסר.


עזיבה ללא מסירת פרטים לאחר תאונה בה נגרם נזק לרכוש

בית המשפט לתעבורה קבע כי יש להחמיר בעונשו של אדם שהורשע באי מסירת פרטים לאחר תאונה בה נגרם נזק לרכוש...


חציית רמזור באור אדום וזיכוי בשל ספק מבחינת זיהוי הרכב על ידי קצין משטרה

בית המשפט המחוזי זיכה נהג מעבירה של חציית רמזור באור אדום וזאת בשל ספק בזיהוי מבחינתו של קצין משטרה...


נסיעת קטנוע נגד כיוון התנועה

בית המשפט קבע כי רוכב קטנוע אשר נסע נגד כיוון התנועה לא יוכל לטעון שהוא רק "חצה את הכביש"...


אופנוע ביצע שורה של עבירות - האם הנהג היה בעל הרכב או שמא מדובר בגנב?

האם אדם יורשע בעבירות תנועה שבוצעו באופנוע בבעלות, וזאת למרות שהוא טוען כי גנב אשר לקח את הרכב ביצע את המעשים?


זיכוי מעבירה של אי ציות לתמרור עצור משום שהשוטר לא ערך דו"ח

בית המשפט לתעבורה זיכה נהג מעבירה של אי ציות לתמרור עצור וזאת בעקבות אי עריכת דו"ח כראוי על ידי השוטר שהעיד על העבירה...


זיכוי מעבירה של אי ציות לשוטר היות והשוטרים לא הוכיחו יצירת קשר עם הנאשם

בית המשפט לתעבורה קבע כי יש לזכות נהג אופנוע מעבירה של אי ציות לשוטר, וזאת משום שהשוטרים לא הוכיחו שנוצר עימו קשר ברור ונהיר...


שיקול לקולא בגזר דין - הוצאת רישיון לאחר נהיגה ללא רישיון

האם רוכב קטנוע שהוגש כנגדו כתב אישום בגין נהיגה ללא רישיון יוכל ליהנות משיקול לקולא כאשר הוא הוציא רישיון מאוחר יותר?


זיכוי מחמת הספק בגין גרימת תאונה בעת חציית רמזור באור צהוב

בית המשפט לתעבורה זיכה נהג מעבירה של חציית רמזור באור אדום, וזאת לאחר שהאחרון טען כי הוא נכנס לצומת באור צהוב...


זיכוי מחמת הספק בגין גרימת תאונה בעת חציית רמזור באור צהוב

בית המשפט לתעבורה זיכה נהג מעבירה של חציית רמזור באור אדום, וזאת לאחר שהאחרון טען כי הוא נכנס לצומת באור צהוב...


צומת מבטל תמרור - זיכוי מנסיעה בנתיב תחבורה ציבורית

בית המשפט לתעבורה בחיפה זיכה אדם מעבירה של נהיגה בנתיב תחבורה ציבורית, וזאת לאחר שהוכח כי לא היה במקום תמרור כראוי. הודגש כי צומת מבטל תמרור ועל כן יש לזכות את הנאשם...


אי חגירת חגורת בטיחות היא עבירת התנועה הנפוצה בישראל

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת דו"ח אודות עבירות התנועה הנפוצות בישראל בשנת 2010. במקום הראשון - אי חגירת חגורת בטיחות...


רוכב קטנוע זוכה מעבירת אי ציות לאור אדום

בית המשפט לתעבורה מצא לנכון לזכות רוכב קטנוע מעבירה של אי ציות לאור אדום...


בקשה למעצר עד תום ההליכים בגין השתתפות בתחרות מכוניות ברהט

סעיף 21(א)(1)(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996 קובע כי בית המשפט רשאי להורות על מעצר עד תום ההליכים כאשר מוגשת לפתחו בקשה כגון דא...


משפט תעבורה בגין טלפון בנהיגה ושיקולים בעת מתן גזר דין

כיצד בית המשפט קובע את העונש אשר יש לגזור על אדם שהורשע במשפט תעבורה בדיבור בטלפון בזמן נהיגה?


נהיגה ללא רישיון ברכב מושכר - אחריות השוכר

האם אדם אשר השכיר רכב יהיה אחראי לנהיגה של אדם אחר במכונית, וזאת כאשר לאחרון לא היה רישיון נהיגה מתאים?


נהג לא נתן זכות קדימה לניידת משטרה

בית המשפט לתעבורה הרשיע נהג באי מתן זכות קדימה לניידת משטרה, וזאת למרות שהיה מדובר בגרסה מול גרסה...


<<    הקודם   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  לעמוד הבא    >>