www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - עבירות תנועה

זיכוי נהג אשר היה מעורב בתאונת דרכים בגרם חבלה של ממש

זיכוי נהג אשר היה מעורב בתאונת דרכים בגרם חבלה של ממש - לא הוכחה חבלה חמורה...


קבלת ערעור המדינה בגין עבירות תעבורה והרשעת אדם שזוכה מחמת הספק

בית המשפט המחוזי קיבל את ערעור המדינה וקבע כי יש להרשיע את המשיב, אשר זוכה מחמת הספק בבית המשפט לתעבורה...


עבירות תעבורה הן עבירות מסוג עוון מבחינת התיישנות

האם קנסות בגין עבירות תעבורה, אשר המדינה "לא פעלה באמצעים סבירים על מנת לגבותם", התיישנו לאחר שלוש שנים? האם ההתיישנות בגין קנסות אלו הינה 3 שנים (משום שמדובר בעבירה מסוג חטא), או שמא תקופת ההתיישנות אורכת 10 שנים (וזאת משום שעבירות תעבורה הינן עבירות מסוג עוון)...


הנהג לא וידא חגורות בטיחות אצל הנוסעים - האם גרימת מוות ברשלנות?

נוסע נהרג בתאונת דרכים כאשר הנהג והנוסעים האחרים יצאו ללא פגע. האם אי וידוא חגורות בטיחות אצל כל הנוסעים מהווה עילה להרשעת נהג בגרימת מוות ברשלנות?


זיכוי מעבירה של אי ציות לתמרור עצור - שדה ראיה לקוי של השוטר

מדי שנה משלמים נהגים רבים בישראל קנסות בגין אי עצירה בקו עצירה לפני תמרור עצור. האם ניתן להוכיח שהשוטר לא ראה את קו העצירה?


נהיגה ללא רישיון - רישיון נהיגה זמני פג תוקף

בית המשפט לתעבורה הרשיע נהג בעבירה של נהיגה ללא רישיון, וזאת לאחר שהאחרון נהג כאשר רישיון הנהיגה הזמני שלו פג תוקף...


בית המשפט לא האמין לשוטר וקבע כי יש לזכות נאשם מעבירת אי מתן זכות קדימה

האם בית המשפט רשאי שלא לקבל את עדותו של שוטר תנועה, במסגרת כתב אישום בגין אי מתן זכות קדימה, וזאת בשל מעורבותו באירוע?


נהיגה באמבולנס שאינו רכב ביטחון ללא רישיון מיוחד - זיכוי

האם אדם ללא רישיון נהיגה מיוחד לנהיגה באמבולנס רשאי לנהוג באמבולנס שאינו רכב ביטחון?


לאחר חקירה סמויה - נעצרו חשודים בארגון מרוצי מכוניות בלתי חוקיים

לאחר ניהול חקירה סמויה ומתועדת, עצרה היחידה המרכזית של אגף התנועה ארבעה אנשים אשר חשודים בארגון והשתתפות במרוצי מכוניות בלתי חוקיים...


איסור על נהיגה ברכב עם לוחית רישוי תקולה - גם נהג שאינו בעל הרכב

האם נהג, אשר איננו הבעלים של הרכב, יהיה אחראי לכך שבעת שנהג במכונית הייתה לוחית הרישוי תקולה?


איכון טלפון סלולארי הביא לכך שבוטל כתב אישום בגין עבירות תעבורה

בעקבות איכון טלפון סלולארי, פרקליטות מחוז דרום חזרה בה מכתב אישום אשר הוגש כנגד נהג בגין עבירות תעבורה חמורות כגון נהיגה בפסילה, סיכון חיי אדם והימלטות במרדף משטרתי...


בית המשפט זיכה אישה מעבירה של דיבור בפלאפון תוך כדי נהיגה

בית המשפט השלום לתעבורה זיכה אישה בהריון מעבירה של שימוש במכשיר סלולארי במהלך נסיעה. השופטת כתבה בהכרעת הדין כי היא התרשמה הן מפגמים שנפלו בדו"ח השוטר והן מנחרצותה של הנאשמת...


המדינה חזרה בה מכתב אישום תעבורה - האם נאשם יזכה לפיצויים?

מדי שנה, נחקרים בישראל כ-150,000 אזרחים ותושבים. 60,000 תושבים נעצרו על ידי משטרת ישראל בשנת 2009, ורבבות נוספים עוקבו לצורכי חקירה בתחנת המשטרה. אזרחים רבים לא פחות נאלצים להתמודד עם כתבי אישום בגין עבירות תעבורה...


מאסר בפועל בעקבות ניסיון תקיפת מתנדב משטרה לאחר עבירת תעבורה

בית המשפט העליון החמיר את עונשו של תושב כפר יאסיף, בגין ניסיון לתקוף מתנדב משטרה אשר צילם אותו מבצע עבירת תעבורה...


גברים מבצעים יותר עבירות תעבורה מנשים בשיעור משמעותי

על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, גברים מבצעים הרבה יותר עבירות תעבורה מנשים. 86% מהנאשמים בבית המשפט לתעבורה בשנת 2009 היו נהגים גברים...


בית המשפט ביטל פסק דין תעבורה לאחר הודיה של נהג אחר בביצוע העבירות

בית המשפט קבע כי יש לבטל פסק דין וגזר דין שניתנו כנגד נהג בגין עבירות תעבורה, וזאת לאחר הודיה של נהג אחר בביצוע העבירות...


שינוי כיוון נסיעה בתור עונש - הוראה של שוטר תנועה, האם חוקי?

שוטר אינו מוסמך להורות על הוראה עונשית שלא על-פי חוק. במסגרת סמכויותיו של שוטר תנועה הניח המחוקק את הסמכות לקיים סדר בדרכים. דהיינו, בסמכותו לכוון את התנועה אך לא להעניש נהגים...


קנס בעקבות אי עצירה של אוטובוס בתחנה - זלזול בנוסעים

בית המשפט לתעבורה פסק כי חברת אגד תשלם קנס בסך 30,000 שקלים בעקבות נהג אשר לא עצר בתחנה כנדרש....


נהיגה תחת השפעת מריחואנה רפואית, האמנם?

האם מטופלים אשר זכאים לעשן, על פי חוק, מריחואנה רפואית, צריכים להפריד בין נהיגה לבין עישון הסם?


נהג אוטובוס לא מסר פרטים לנוסע

מרבית נהגי האוטובוסים בתחבורה הציבורית הינם עובדים אדיבים המסבירים פנים לנוסעיהם. עם זאת, לעיתים ישנן מחלוקות בין הנהגים לנוסעים, הן בנוגע לשירות והן בנוגע לבטיחות בדרכים...


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  לעמוד הבא    >>