www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - נהג חדש

צבירת נקודות לנהג חדש, מה המשמעות?
נהג חדש נדרש להקפיד יותר מנהג ותיק לשמור על חוקי התנועה, ולהימנע מביצוע עבירות חמורות. עם זאת, העונש בצבירת נקודות של נהג חדש תואם את העונש של נהג ותיק.

נהג מלווה לנהג חדש - מה הכללים?
במהלך חצי השנה הראשונה מיום קבלת הרישיון, נדרש נהג חדש לנהוג ברכב עם מלווה. המלווה יכול להיות מי שמלאו לו 24 שנים בעל רישיון נהיגה במשך לפחות 5 שנים, או מי שמלאו לו 30 והוא מחזיק ברישיון לפחות 3 שנים, או מורה מוסמך לנהיגה.

נהיגה בשכרות נהג חדש
עבירה של נהיגה בשכרות אצל נהג חדש או נהג צעיר נחשבת לעבירה חמורה. בתום תקופת פסילה שנמשכת לפחות שנתיים, רישיון נהיגה של הנהג לא יחודש וניתן יהיה לחייב אותו לעבור בדיקות ובחינות חוזרות כתנאי לחידושו.

נהג חדש - נסיעה באור אדום
נהג החוצה צומת באור אדום ברמזור צפוי לקנס על סך 1,000 שקלים וכן ירשמו לחובתו 10 נקודות במשרד הרישוי. נהג חדש שעובר באדום צפוי גם לשלילת רישיון.

שלילת רישיון לנהג חדש: מה ההשלכות?
נהג חדש שהורשע בעבירת תנועה חמורה עלול להידרש לעמוד מחדש במבחן נהיגה עיוני ומעשי ולעבור בדיקה רפואית בהתאם להחלטת משרד הרישוי.

נהיגת קטינים ללא רישיון
מהי נהיגת קטינים ללא רישיון? האם פסילה לשנים רבות? האם עבירה פלילית? מהי אחריות ההורים מבחינה פלילית? מה קורה במצב של תאונת דרכים?

פסילה רישיון נהיגה לנהג חדש בשל נהיגה במהירות מופרזת
בית המשפט לתעבורה הורה על פסילת רישיון נהיגה של נהגת חדשה, למשך 10 שנים, וזאת בגין נהיגה במהירות מופרזת (100 קמ"ש מעל המותר)...

בית המשפט לתעבורה קבע - מלווה לנהג חדש אינו יכול לשבת בספסל האחורי
האם מלווה לנהג חדש רשאי לשבת בספסל האחורי? האם מדובר בעבירת תעבורה?

מאסר בפועל לנהג צעיר לאחר תאונה קטלנית - נהיגה ללא מלווה
מהו העונש אשר יש להטיל על נהג צעיר אשר נהג ללא מלווה והיה מעורב בתאונת דרכים קטלנית?

נסיעה ללא מלווה של נהג חדש אשר החזיק בעבר רישיון לטרקטור
בית המשפט לתעבורה נדרש לדון בסוגיה משפטית מעניינת העוסקת בהגדרת "נהג חדש" לאדם אשר בטרם קיבל רישיון רכב פרטי, היה בעל רישיון לנהוג על טרקטור...

תאונת דרכים קטלנית - הנהג הורשע בשתי עבירות הריגה
האם תאונת דרכים קטלנית יכולה להביא להרשעת הנהג בהריגה? נהג צעיר בן 19 מחיפה הורשע בבית המשפט המחוזי בגין שתי עבירות הריגה לאחר תאונה קטלנית בה נהרגו שניים מחבריו...

שיטת הניקוד החדשה
שיטת הניקוד החדשה - שיטת הניקוד בעבירות תעבורה ...כמה נקודות תקבלו בגין כל עבירה ?

1