www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - עבירות תנועה

לוחית רישוי לרכב, מה העונש הצפוי על נהיגה ללא לוחית זיהוי?
הרשעה בעבירה של נהיגה ללא לוחיות רישוי גוררת אחריה לצד עונש שקבע בית המשפט או תשלום קנס כספי, גם צבירה של נקודות חובה ואף הורדת הרכב מהכביש.

נהיגה ברכב שנאסר לשימוש, מה העונש?
העונש על עבירת שימוש ברכב למרות שנאסר לנהיגה תלוי בגורמים שונים, כולל: ותק שנות הנהיגה, הרשעות קודמות, עברו התעבורתי ונסיבות אישיות של הנאשם.

נהיגה על מדרכה, מה העונש?
חציית מדרכה עם כלי רכב מותרת לצורך כניסה לחצרות ולחניונים בלבד. העונש על עבירת נהיגה על מדרכה שלא לשם חצייתה הוא 2 נקודות וקנס כספי.

קנס על חציית רמזור אדום
בעקבות ריבוי תאונות דרכים, החליטה ועדת הכלכלה של הכנסת להחמיר את הענישה על חצייה ברמזור אדום ועל עבירות תנועה נוספות, כמו: רכיבה על אופניים חשמליים מתחת לגיל 16 ונהיגה ללא רישיון רכב בתוקף.

הסעת נוסעים מעל המותר – מה העונש?
תקנות התעבורה קובעות כי מספר הנוסעים יהיה כמספר חגורות הבטיחות ברכב. הסעת נוסעים מעל המותר מהווה עבירה על החוק והנהג צפוי לקנס כספי ו- 2 נקודות.

חוק חגורת בטיחות - מה העונש על נהיגה ללא חגורת בטיחות?
על פי התיקון בחוק משנת 2015 לא ניתן להסיע בכלי רכב נוסעים ללא חגורת בטיחות. החוק קובע כי הנהג והנוסעים ברכב חייבים לחגור חגורת בטיחות למעט במקרים שבהם ניתן פטור, כמו לחייל, לשוטר או למורה לנהיגה.

מתן זכות קדימה להולך רגל שמחכה ליד מעבר חצייה
מאז מרץ 2015, מוטלת על הנהגים חובת האטה לפני מעברי חצייה, אם עומד על המדרכה בסמוך אליהם הולך רגל, וחובת מתן זכות קדימה אם ניכר שבכוונתו של הולך הרגל לחצות את הכביש.

מהי עבירת קנס בנסיבות מחמירות?
נהג שקיבל דוח תנועה מסוג קנס, יכול לשלם את הסכום תוך 90 ימים מיום המצאת הדוח, להגיש בקשה להישפט, או להגיש בקשה לביטול הקנס. בנסיבות מחמירות יקבל הנהג זימון למשפט ויוגש נגדו כתב אישום בעבירות קנס.

עבירת תנועה ראשונה: האם ניתן לבטל עונש על עבירת תנועה ראשונה?
לאחר שבוצעה עבירה ראשונה נרשמות לחובתו של הנהג נקודות בגין ביצוע עבירת התנועה. זאת במטרה להחמיר עם הנהגים ולהרתיעם מלבצע עבירות נוספות. בעבירות קלות ובודדות קיימת אפשרויות להקל בענישה.

עמותת "אור ירוק": סנקציית השבתת רכבים ל-30 ימים - יעילה ומרתיעה
תקנה אשר נכנסה לתוקפה בשנת 2006 מעניקה סמכות לקצין משטרה להחרים רכב ל-30 ימים בעקבות עבירות תנועה חמורות. האם הסנקציה, שש שנים אחרי, מרתיעה את ציבור הנהגים?

טלפון בקסדה - האם עבירת תנועה?
האם רוכב אופנוע אשר החזיק בקסדה טלפון סלולארי, עבר עבירת תנועה? האם מדובר בעבירה של שימוש בטלפון סלולארי תוך כדי נהיגה?

אי מתן זכות קדימה
האם עבירת אי מתן זכות קדימה הינה עבירה נפוצה? מהו העונש בגינה? האם ניתן לקבל זיכוי?

הפרעה לתנועה
עמדתם בנתיב נסיעה? עצרתם קרוב מדי לצומת? הפרתם הוראות תמרור? ייתכן וגרמתם להפרעה לתנועה...

דיבור בטלפון בזמן נהיגה
מהי עבירת דיבור בטלפון בזמן נהיגה? כיצד ניתן להתגונן מפניה בבית המשפט לתעבורה?

נהגי מוניות ועבירות תעבורה
נהגי מוניות בישראל מעורבים לא אחת בתאונות דרכים. כמו כן, נהגים מקצועיים אלה מבצעים עבירות תנועה רבות. כיצד מתייחס בית המשפט לתעבורה לעבירות ותאונות אשר מבוצעות/נגרמות על ידי נהגי מוניות?

מעצר עד תום ההליכים בעבירות תעבורה
אנשים רבים מבצעים מדי יום עבירות תעבורה, חלקן חמורות המביאות את הנהגים הסוררים בפני שופט. האם יש להורות על מעצר עד תום ההליכים כאשר מדובר בעבירות תעבורה?

נהיגה ללא רישיון רכב תקף
מהי עבירת נהיגה ללא רישיון רכב בתוקף? האם מדובר בעבירת תעבורה חמורה? מהו משקלה של התקופה במהלכה לא היה הרישיון בתוקף?

נהיגה ללא רישיון
מהי נהיגה ללא רישיון? מהו העונש הצפוי בגין נהיגה ללא רישיון? מהן הדרגות השונות בחוק לעבירת תעבורה זו?

ביטול החרמת רכב
האם ניתן לבטל החרמת רכב? כיצד מתמודדים עם החרמת רכב כאשר בעל הרכב לא נהג בעת ביצוע העבירה?

ביטול קנסות תעבורה, הכיצד?
האם כדאי להגיש בקשה להישפט? כיצד מבטלים דו"ח תעבורה? מהן העילות הנפוצות לביטול קנס תעבורה?