www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - עבירות תנועה

הרשעת חף מפשע בעבירות תעבורה - חזקת האחריות של בעל הרכב
האם ניתן להרשיע אדם בעבירות תעבורה כאשר הוכח מעל לכל ספק שלא הוא זה אשר נהג ברכב במועד ביצוע העבירה?

אי שמירת מרחק - אשמתו של הנהג הנפגע, האמנם?
אי שמירת מרחק יכולה לגרום פעמים רבות לתאונת דרכים בגין פגיעה מאחור. האם יכולה להיות אשמה גם של הנהג הנפגע?

מה בין נהיגה רשלנית לבין נהיגה בחוסר זהירות?
פעמים רבות, לאחר תאונה, מואשם הנהג באחת משתי העבירות הבאות – נהיגה רשלנית בקלות ראש ונהיגה בחוסר זהירות. למרות הדמיון בין שתי העבירות הללו, ישנה משמעות רחבה ביותר להרשעה בהן...

אחריות בעל מונית בנוגע לעבירות המבוצעות על ידי נהג שכיר
האם בעל מונית הינו אחראי על עבירות אשר מבצע ברכבו נהג שכיר שהינו מורשה מטעמו לנהוג ברכב?

נהיגה על טרקטורון
שימו לב, על פי החוק, נהיגה על טרקטורון מותנית בגיל מינימום של 17 וחצי והחזקה ברישיון נהיגה דרגה 1 (רישיון הניתן עבור רכבי שטח, מלגזות, טרקטורים וכדומה)...

מהי עקיפה אסורה?
מהי עקיפה מסוכנת? מהו עונש המינימום בגין עבירת עקיפה?

אי ציות לרמזור אדום ותאונת דרכים - עו"ד אלעד שור
כיצד מוכיחים מעבר באור אדום לאחר תאונת דרכים, כאשר שני הנהגים מכחישים שנסעו באדום?

אי חידוש רישיון נהיגה עקב אי תשלום דוחות
האם אי תשלום דו"חות מהווה עילה לשלילת רישיון או דחיית בקשת חידוש רישיון נהיגה?

דוחות תעבורה - איך להתמודד עם דוח תעבורה?
כל אחד מאיתנו נתקל או יתקל בשוטר אשר יבקש אותו לעצור בצד, ידרוש ממנו רישיון נהיגה, ביטוח, וטסט. לאחר מכן יספר לנו כי עברנו עבירת תעבורה כזו או אחרת... איך מתמודדים עם דוח תעבורה?

נהיגה בחוסר זהירות
מהי נהיגה בחוסר זהירות? מה ההבדל בין נהיגה בחוזר זהירות לנהיגה רשלנית?

נהיגה בלי ביטוח בתוקף

פניית פרסה
הנאשם הואשם באי ציות לתמרור ב-6 האוסר פניית פרסה, בצומת הרחובות בן גוריון – נורדאו בבת ים, עבירה בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

סמכויות משרד הרישוי
מהן סמכויות רשות הרישוי? האם ניתן לערער על החלטת רשות הרישוי לפסול רישיון נהיגה?

שיטת הניקוד החדשה
בשיטה זו נקבע כעיקרון כי לכל נהג נפתח כרטיס אישי. בסופה של קב’ התקנות הזו נרשם פירוט מהי כמות הנק’ לגבי כל עבירה- התוספת השישית של תקנות ...

נהיגה ללא רשות הבעלים
נהיגה ללא רשות הבעלים - ללא רישיון וללא חידוש רישיון נהיגה ... מה העונש ?

אחריות בעל רכב
נעשתה עבירת תעבורה ברכב, רואים את בעל הרכב כאילו הוא נהג ברכב אותה שעה ...

צילום הרכב כראיה
צילמו את רכבך ? מה המשמעות המשפטית וכיצד ניתן להתמודד עם ראיה מסוג זה ?

חגורת בטיחות ותאונות דרכים - סטטיסטיקה משנת 2011
מהו אפוא הקשר בין תאונות דרכים לבין חגירת חגורות בטיחות? מהו היקף המעורבות של ישראלים לא חגורים בתאונות דרכים? מהו ה"מגזר הבעייתי" בתחום זה?

זיכוי מעבירה של אי ציות לתמרור עצור - שדה ראיה לקוי של השוטר
האם נהג יכול להציג תמונות לגבי מיקומו של שוטר ובכך לזכות בזיכוי מעבירה של אי ציות לתמרור עצור?

<<   הקודם  1  2  3