www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - פסילת רישיון

נהיגה בפסילה, ייעוץ משפטי
נתפסתם נוהגים בפסילה? טוענים כי נהגתם בפסילה? עומדים בפני משפט? מומלץ לפנות לעורכי דין העוסקים בתחום...

פסילה מנהלית, אימתי?
העבירות הכלולות בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה אשר בגינן רשאי שוטר לפסול פסילה מנהלית את רשיונך הן ...

נהיגה בזמן פסילה - נהיגה ללא רישיון
מי שהודע לו שנפסל מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה, וכל עוד הפסילה בתקפה הוא נוהג ברכב שנהיגתו אסורה בלי רישיון לפי פקודה זו, או מי שנוהג בניגוד לתנאים שנוספו ברשיונו כל עוד הם בתקפם, או מי שהודע לו כי נפסל מהחזיק ברישיון...

ביטול פסילת רשיון
האם ניתן לבטל פסילה שהוטלה על ידי שוטר? כיצד מגישים בקשה דחופה לבית המשפט? האם כדאי להיעזר בעורך דין?

פסילה ע"י קצין משטרה
סעיף 47ה' לפקודה קובע כי במידה וקצין המשטרה סבור כי יש יסוד להניח שכנגד הנהג שלפניו יוגש כתב אישום בגין ביצוע אחת מהעבירות המפורטות בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה, הוא רשאי לפסול את רישיון הנהיגה של הנהג פסילה מנהלית באורכים משתנים...

פסילת מינימום
פסילת רישיון לתקופת מינימום הינה עונש נפוץ בבית המשפט לתעבורה בגין ביצוע עבירות תעבורה. פסילת מינימום יכולה להיות קבועה לחודשיים, ולהגיע אף עד פסילה לשלוש שנים לפחות...

שימוע בפני קצין משטרה נערך באיחור בשל רשלנות משטרה - קיצור פסילה מנהלית
קיצור פסילה מנהלית במסגרת הליך בבית המשפט לתעבורה וזאת בשל איחור בעריכת שימוע בפני קצין משטרה...

נהיגה בשכרות בזמן פסילה, האם הפעלת מאסר על תנאי?
בית המשפט לתעבורה בפתח תקווה גזר מאסר בפועל על אם חד הורית בגין נהיגה בשכרות בזמן פסילה...

זיכוי מחמת ספק חרף עבירה של נהיגה בזמן פסילה
האם בית המשפט לתעבורה יורה על זיכוי נהג מחמת ספק מעבירה של נהיגה בזמן פסילה?

פסילת רישיון נהיגה לצמיתות לאחר תאונת דרכים עם נפגעים בגין שכרות
מאסר בפועל ופסילת רישיון לצמיתות בעקבות נהיגה בשכרות ומעורבות בתאונת דרכים עם נפגעים...

עיכוב פסילה בגין הגשת ערעור - האם תתקבל הבקשה בבית המשפט?
בית המשפט לתעבורה הרשיע צעיר בנהיגה בשכרות לאחר שהאחרון נעצר על ידי שוטרי משטרת התנועה ביציאה מקיבוץ צרעה. האם ניתן לעכב את הפסילה בגין הגשת ערעור?

רישיון נהג משאית נשלל לאחר נהיגה במהירות מופרזת
פסילת רישיון נהיגה של נהג משאית לאחר שהאחרון נהג במהירות מופרזת, האם עונש מידתי?

ביטול פסילה מנהלית בעקבות אי כיול הממל"ז
האם משטרת ישראל תיאלץ להשיב את רישינו של נהג לאחר ביטול פסילה מנהלית בעקבות אי כיול מכשיר הממל"ז?

מאסר בפועל ופסילה לנהג הסעות ילדים
תאונת דרכים קטלנית אשר בסופה מצא את מותו פעוט בן 6, הביאה לגזר דין חמור נהג נהג ההסעה...

האם ניתן להתיר נהיגה לצורך פרנסה בזמן פסילה?
נהג המונית ביקש מן השופטת כי תסווג את פסילתו באופן שבו יוכל לנהוג בין השעות 20:00 עד 5:00 וזאת לצורך פרנסתו. לעיתים נוטה בית המשפט להיענות לבקשות מסוג זה כאשר מהווה כלי הרכב כמקור פרנסה או אמצעי חיוני לניהול חייו של הנאשם (לדוגמא לצורך הגעה לטיפולים רפואיים)...

מניין תקופת פסילת רשיון של מי שנפסל רשיונו והפקידו ונפסל שוב
על נהג אשר נמצא בפסילה, ורישיונו הופקד זה מכבר בבית המשפט, הוטלה פסילה נוספת. האם עליו להגיש תצהיר אשר החל מהגשתו תרוץ הפסילה השנייה?

ביטול עונש מאסר לאדם שנהג בזמן פסילה
האם בית המשפט המחוזי יבטל מאסר בפועל אשר הוטל על נאשם בבית המשפט לתעבורה?

נהיגה בזמן פסילה - מאסר על תנאי
במקרה אשר הונח לפתחו של בית המשפט לתעבורה, הורשע נאשם בעבירות של נהיגה בזמן פסילה, מסירת פרטים כוזבים, הוצאת רישיון נהיגה במרמה, נהיגה ללא פוליסת ביטוח תקף - וכל זאת בהתאם להודאתו...

<<   הקודם  1  2