www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - דוחות חניה

הנאשם חנה בחניית נכים ללא תו נכה וזוכה מאשמה

בפתח מפרץ חניה בן חמישים מטרים, הוצב תמרור 437 המאפשר את החניה לנכים בלבד. הנאשם טען כי הוא לא ראה את התמרור, ולא סבר שמדובר בחנייה נכים.  


האם בית משפט העליון יבטל את הקנס על חניה אסורה?

בעל תו חניה לנכה חנה את רכבו באזור המסומן באדום לבן, ולאחר שקיבל קנס הוא ביקש להישפט, שני בתי משפט קבעו כי יש להשית עליו קנס מוגדל, לכן ערער לעליון. 


ביטול דוח חניה לנכה אשר לא ביצע את העבירה (רכב לא מותאם לצרכיו)

בית המשפט לתעבורה ביטל דו"ח חניה אשר ניתן לנכה, בעקבות עבירה שבוצעה ברכב בבעלותה בו היא אינה נוהגת מחמת מצבה הבריאותי...


פיצויים בעקבות טעות שוטר תעבורה

בית המשפט לתעבורה בירושלים קבע כי נהגים אשר זוכו מכתב אישום שהוגש כנגדם בגין חניה במקום אסור, יקבלו פיצויים מהמשטרה...


האם לנכה מותר לחנות באזור השמור לפריקה וטעינה?

בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים קבע כי יש לזכות נהגת נכה מחמת הספק בגין ביצוע עבירה של חניה במקום אשר שמור לפריקה וטעינה...


סמכותו של בית המשפט לתעבורה לדון בבקשה להישפט בגין דוח חניה

בית המשפט המחוזי בירושלים קבע כי לבית המשפט לתעבורה בעיר יש הסמכות לדון בדו"חות עירוניים בגין חניה במקומות אסורים, וזאת כאשר הוגשה בקשה להישפט לאחר קבלת הדו"ח...


נכה חונה על אדום לבן ליד היכל נוקיה

בית המשפט לתעבורה בתל אביב נדרש לבחון מחלוקת בין נכה לבין משטרת ישראל בגין חנייה באדום לבן לצד היכל נוקיה ביום משחק...


זיכוי מקנס בעקבות חניה המפריעה לתנועה

כל מקום שבו חונה רכב על נתיב שניתן גם לנסוע בו, ישנה הפרעה לתנועה. כל חנייה על כביש מפריעה לכן לתנועה אולם חיים אנו במציאות שבה אין מנוס מחניות מעין אלו...


תביעה נגד עיריית תל אביב בעקבות אכיפה סלקטיבית

תושב מבשרת ציון, אשר חנה את מכוניתו בתל אביב על אזור חניה הצבוע באדום לבן, כאשר משני צידי מכוניתו חונים רכבים נוספים באותו האופן, גילה להפתעתו שעיריית תל אביב עשתה איפה ואיפה וגררה את רכבו בלבד...


פלטי מחשב כוללניים אינם מהווים ראיה למשלוח דו"חות חניה בדואר רשום

בית-משפט השלום ברחובות ביטל 23 דו"חות חניה בשל התיישנות, משום שהעירייה לא הוכיחה כראוי כי הדו"חות נשלחו בדואר רשום לבעל הרכב...


רמת השרון: דינו של תושב העיר החונה ב"כחול לבן" ללא תו חנייה

מעבר לטענותיו כנגד ראיות התביעה הוסיף הנאשם וטען כי בכל מקרה יש לזכותו שכן, כתושב רמת השרון במועד עריכת הדוחות, הוא היה זכאי לקבל תווית חניה לרכב ...


קבלת עתירה לביטולם של קנסות בגין 12 דוחו"ת חניה

בימ"ש לענינים מקומיים בני ברק, ש’ אטדגי: קבלת עתירה לביטולם של קנסות בגין 12 דוחו"ת חניה


פרשנות תמרורים - קנס בעקבות חניה על מדרכה הצבועה אדום לבן

אדם החנה את רכבו ליד מדרכה הצבועה אדום ולבן, וזאת בהתאם לתמרורים אשר הוצבו במקום. החניה "זיכתה" את בעל הרכב בקנס. האם ניתן לטעון כי יש לבטל את הקנס בעקבות "תמרורים לא ברורים" ו"פרשנות תמרורים מורכבת"?


זיכוי נכה מחניה על מדרכה

גורמי אכיפה מטעם עיריית הרצליה רשמו לנהג נכה דו"ח חנייה בגין "חניית רכבו כאשר ארבעת הגלגלים על המדרכה"...


תביעת פיצויים בעקבות עוגמת נפש בטיפול בדוחות חניה

ענינה של תביעה זו, שני דו"חות חניה שהומצאו על ידי הנתבעת לתובע בחודש מרץ 2004. דו"חות החניה לא שולמו על ידי התובע, בנסיבות המפורטות בכתב התביעה, והנתבעת נקטה בהליכי עיקול...


חוקיות פעולות גבייה בגין דו"חות חנייה והתיישנות עונשים

המערערים הגישו תביעה כספית כנגד המשיבים בגין עיקולים אשר בוצעו ברכושם, בביתם ובחשבונות הבנק שלהם. האם תביעה כנגד העירייה, בעקבות טענות הנוגעות לדו"חות חנייה והתיישנות עונשים, תוגש לבית המשפט לעניינים מקומיים או לבית המשפט האזרחי?


ערעור על קנס בגין חניה על מדרכה - תקיפת המונח "מדרכה"

בית המשפט המחוזי קיבל ערעור של נהג אשר הורשע בבית המשפט לתעבורה בחנייה אסורה על מדרכה. בפסק הדין נקבע כי המערער הוכיח שלא מדובר ב"מדרכה"...


עבירת אי ציות לשוטר במדים

שוטר ביקש מאדם אשר חנה במקום אסור בסמוך לאצטדיון רמת-גן, ביום בו נערך במקום משחק כדורגל בינלאומי, להזיז את מכוניתו. האם סירובו עולה כדי עבירה של אי ציות לשוטר?


1