www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - דוחות חניה

חניה על מדרכה, מה העונש על אי ציות לחוקי התנועה?
נהג אשר חסם ברכבו את המדרכה להולכי רגל, והעמיד את הרכב שלא במקום שהוסדר להעמדה וחנייה צפוי לקנס בסכום של 500 שקלים.

ערעור על דוח חניה: באילו מקרים כדאי לערער?
כאשר מקבלים דוח על עבירת חניה ניתן לשלם את הקנס תוך 90 יום, או לפנות בבקשה להישפט בבית משפט, או לנסות ולבטל את הדוח בעירייה.

סמכותו של בית המשפט לתעבורה לדון בבקשה להישפט בגין דוח חניה
האם בית המשפט לתעבורה הוא הסמכות המשפטית אשר תדון בבקשה להישפט לאחר דוח חניה אסורה?

נכה חונה על אדום לבן ליד היכל נוקיה
האם נכה אשר החנה את רכבו מול היכל נוקיה ליד מדרכה הצבועה באדום ולבן הפריע באופן ממשי לתנועה?

זיכוי מקנס בעקבות חניה המפריעה לתנועה
האם בית המשפט לענייני תעבורה יזכה נאשם מתשלום קנס בעקבות חניה המפריעה לתנועה...

תביעה נגד עיריית תל אביב בעקבות אכיפה סלקטיבית
האם רשות מקומית רשאית להפלות לרעה נהגים שאינם תושבי העיר? האם עיריית תל אביב גררה בצדק רק את רכבו של תושב מבשרת ציון ולא את הרכבים מסביבו? קראו עוד...

פלטי מחשב כוללניים אינם מהווים ראיה למשלוח דו"חות חניה בדואר רשום
בית-משפט השלום ברחובות ביטל 23 דו"חות חניה בשל התיישנות, משום שהעירייה לא הוכיחה כראוי כי הדו"חות נשלחו בדואר רשום לבעל הרכב...

רמת השרון: דינו של תושב העיר החונה ב"כחול לבן" ללא תו חנייה
למעשה, בית המשפט קבע כי טענתו של הנאשם, אשר לא טרח להוציא תווית חנייה כחוק, סותרת אפוא עקרונות יסוד של מדיניות משפטית וסדר ציבורי...

קבלת עתירה לביטולם של קנסות בגין 12 דוחו"ת חניה
השופט ציין כי עיריית בני ברק הייתה חייבת לפעול לגביית הקנס בזריזות וביעילות, וככל שהתרחק מועד ביצוע העבירה, כך גבר הנטל הראייתי על העירייה...

פרשנות תמרורים - קנס בעקבות חניה על מדרכה הצבועה אדום לבן
האם ניתן לטעון כי יש לבטל את הקנס בעקבות "תמרורים לא ברורים" ו"פרשנות תמרורים מורכבת"?

זיכוי נכה מחניה על מדרכה
גורמי אכיפה מטעם עיריית הרצליה רשמו לנהג נכה דו"ח חנייה בגין "חניית רכבו כאשר ארבעת הגלגלים על המדרכה"...

תביעת פיצויים בעקבות עוגמת נפש בטיפול בדוחות חניה
ענינה של תביעה זו, שני דו"חות חניה שהומצאו על ידי הנתבעת לתובע בחודש מרץ 2004. דו"חות החניה לא שולמו על ידי התובע, בנסיבות המפורטות בכתב התביעה, והנתבעת נקטה בהליכי עיקול.

חוקיות פעולות גבייה בגין דו"חות חנייה והתיישנות עונשים
בית המשפט המחוזי קבע כי דין הערעור להתקבל בחלקו. סעיף 55 לחוק בתי המשפט קובע כי בית המשפט לעניינים מקומיים הינו בר הסמכות לדון בעבירות לפי חוקי העזר, לרבות עבירות חניה...

ערעור על קנס בגין חניה על מדרכה - תקיפת המונח "מדרכה"
נהגים רבים בתל אביב ובערי המרכז נאלצים לא אחת להתמודד עם כנסות בגין "חנייה על מדרכה". האם ניתן להווכח על פרשנות המונח "מדרכה"?

1