www.what2do.co.il

סמכותו של בית המשפט לתעבורה לדון בבקשה להישפט בגין דוח חניה

דרגו את המאמר

סמכותו של בית המשפט לתעבורה לדון בבקשה להישפט בגין דוח חניה

סמכות בית המשפט לתעבורה לדון בדו"חות חניה עירוניים


בית המשפט המחוזי בירושלים קבע כי לבית המשפט לתעבורה בעיר יש הסמכות לדון בדו"חות עירוניים בגין חניה במקומות אסורים, וזאת כאשר הוגשה בקשה להישפט לאחר קבלת הדו"ח. מדובר בערעור אשר הוגש על החלטתו של בית המשפט לתעבורה, שמחק הבקשה לדון בפניו בשל העדר סמכות.


המערער טען כי בית המשפט לתעבורה הינו בר סמכות לדון בדו"חות החניה, וזאת משום שעסקינן בעבירות על חוקי העזר העירוניים ובמקביל לסמכותו של בית המשפט לעניינים מקומיים. לדבריו, ניתן להסיק מסקנה זו מסעיף 25(א)(1) לפקודת התעבורה.

 

סעיף זה קובע כי סמכותו של בית המשפט לתעבורה חלה על עבירות תעבורה אשר מוגדרות לפי הפקודה, תקנות וחוקי עזר אשר חוקקו מכוחם. במקרה דנן, טען המערער, עסקינן בדו"ח אשר נרשם לחובתו בהתאם לחוק עזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960. המערער הפנה גם לסעיף 58 לחוק בתי המשפט אשר קובע כי סמכותו של בית המשפט לעניינים מקומיים לדון בעבירות על חוקי עזר איננה גורעת מסמכותם של בתי משפט השלום לדון בעבירות אלה.

 

המדינה טענה כי הסמכות לדון בדו"חות נתונה לבית המשפט לעניינים מקומיים, וזאת משום שההחלטה לדחות את בקשת המערער להישפט הייתה החלטה מנהלית.


בית המשפט המחוזי קבע כי עבירות החניה, אשר בגינן קיבל המערער את הדו"חות נשוא בקשתו, הן עבירות על חוק עזר לירושלים. סעיף 55(א) לחוק בתי המשפט אכן מעניק את הסמכות לדון בעבירות לפי חוקי עזר לבית המשפט לעניינים מקומיים.

 

עם זאת, סמכותו של בית המשפט לתעבורה לדון בעבירות דנן הינה סמכות מקבילה. היות וחוק העזר לירושלים הותקן על פי פקודת התעבורה, נתונה הסמכות לדון בעבירות אלו גם לבית המשפט לתעבורה.


הלכה פסוקה היא כי "מאחר וסמכותה של העירייה להתקנת חוק העזר נובעת אפוא משני מקורות המתקיימים זה לצד זה, יכול והעבירות תחשבנה בו זמנית הן לעבירות תעבורה והן לעבירות על פי פקודת העיריות".

להפניית שאלה או תגובה בנושא ליחצו כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

ערעור על קנס בגין חניה על מדרכה - תקיפת המונח "מדרכה"

נהגים רבים בתל אביב ובערי המרכז נאלצים לא אחת להתמודד עם כנסות בגין "חנייה על מדרכה". האם ניתן להווכח על פרשנות המונח "מדרכה"? 

חוקיות פעולות גבייה בגין דו"חות חנייה והתיישנות עונשים

בית המשפט המחוזי קבע כי דין הערעור להתקבל בחלקו. סעיף 55 לחוק בתי המשפט קובע כי בית המשפט לעניינים מקומיים הינו בר הסמכות לדון בעבירות לפי חוקי העזר, לרבות עבירות חניה... 

תביעת פיצויים בעקבות עוגמת נפש בטיפול בדוחות חניה

ענינה של תביעה זו, שני דו"חות חניה שהומצאו על ידי הנתבעת לתובע בחודש מרץ 2004. דו"חות החניה לא שולמו על ידי התובע, בנסיבות המפורטות בכתב התביעה, והנתבעת נקטה בהליכי עיקול.  

זיכוי נכה מחניה על מדרכה

גורמי אכיפה מטעם עיריית הרצליה רשמו לנהג נכה דו"ח חנייה בגין "חניית רכבו כאשר ארבעת הגלגלים על המדרכה"... 

פרשנות תמרורים - קנס בעקבות חניה על מדרכה הצבועה אדום לבן

האם ניתן לטעון כי יש לבטל את הקנס בעקבות "תמרורים לא ברורים" ו"פרשנות תמרורים מורכבת"? 

קבלת עתירה לביטולם של קנסות בגין 12 דוחו"ת חניה

השופט ציין כי עיריית בני ברק הייתה חייבת לפעול לגביית הקנס בזריזות וביעילות, וככל שהתרחק מועד ביצוע העבירה, כך גבר הנטל הראייתי על העירייה... 

נכה חונה על אדום לבן ליד היכל נוקיה

האם נכה אשר החנה את רכבו מול היכל נוקיה ליד מדרכה הצבועה באדום ולבן הפריע באופן ממשי לתנועה? 

רמת השרון: דינו של תושב העיר החונה ב"כחול לבן" ללא תו חנייה

למעשה, בית המשפט קבע כי טענתו של הנאשם, אשר לא טרח להוציא תווית חנייה כחוק, סותרת אפוא עקרונות יסוד של מדיניות משפטית וסדר ציבורי... 

תביעה נגד עיריית תל אביב בעקבות אכיפה סלקטיבית

האם רשות מקומית רשאית להפלות לרעה נהגים שאינם תושבי העיר? האם עיריית תל אביב גררה בצדק רק את רכבו של תושב מבשרת ציון ולא את הרכבים מסביבו? קראו עוד... 

פלטי מחשב כוללניים אינם מהווים ראיה למשלוח דו"חות חניה בדואר רשום

בית-משפט השלום ברחובות ביטל 23 דו"חות חניה בשל התיישנות, משום שהעירייה לא הוכיחה כראוי כי הדו"חות נשלחו בדואר רשום לבעל הרכב... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.