www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - מהירות מופרזת

מעצר עד תום הליכים עקב נהיגה בפראות ובמהירות מופרזת

מחוזי נצרת: החלטה למעצר עד תום ההליכים של נאשם שנהג בפראות ובמהירות מופרזת, נהג בשכרות, סיכן חיי אדם, תקף שוטר, סירב להיבדק ועוד


המשטרה איבדה דוח מהירות וההעתק היה משובש - זיכוי נאשם מחמת הספק

זיכוי נאשם מעבירה של נהיגה במהירות מופרזת בעקבות העובדה כי המשטרה איבדה את דוח המהירות המקורי וההעתק היה משובש ובלתי קריא...


גזר דין בגין נהיגה במהירות מופרזת ובשכרות

הנאשם הורשע על פי הודאתו, בגרימת תאונת דרכים, עקב נהיגה בקלות ראש, נהיגה במהירות מופרזת, ונהיגה בשיכרות. מהו גזר הדין אשר יש להטיל עליו? 

 


עו"ד אלעד שור - זיכוי מחמת הספק מעבירה של נהיגה במהירות מופרזת

הנאשם הובא לפני לדין על כך, שנהג את רכבו בכביש 20, לכיוון צפון בק"מ ה-24, במועד הנקוב בכתב האישום, במהירות של 123 קמ"ש במקום 90, המותרים במקום. בישיבת ההקראה כפר הנאשם באישום.


מצלמת מהירות

בית המשפט לתעבורה קבע כי יש לזכות נאשם אשר הוגש כנגדו כתב אישום בגין נהיגה במהירות מופרזת על אופנוע משטרתי...


<<   הקודם  1  2  3