www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - משפט תעבורה

ערעור על עונש בגין תאונת פגע וברח ללא רישיון נהיגה

נאשם שפגע בהולכת רגל בעת שחצתה את הכביש, ולא עצר כדי לסייע לה, וכל זאת בשעה שנהג ללא רישיון נהיגה, הגיש ערעור לאחר שנגזרו עליו ששה חודשי מאסר, וביקש להקל בעונשו.  


בעל עבר פלילי נהג ברכב בזמן פסילה, מהו עונשו?

נהג כבן 26, הואשם בגין עבירות של נהיגה ברכב בזמן פסילה, ללא רישיון תקף וללא תעודת ביטוח תקפה. מאחר והנאשם בעל עבר פלילי ותעבורתי מכביד, הוא נשלח למאסר.  


נהג ללא רישיון ודיווח על גנבת הרכב לאחר תאונה

הנאשם, נהג ללא רישיון נהיגה ובלי פוליסת ביטוח וגרם לתאונה, במקום להשאיר פרטים כנדרש, הוא נמלט מהמקום ואף דיווח למשטרה כי רכבו נגנב. 


משפט תעבורה ומשקלו של רישום פלילי - נהיגה בזמן פסילה

האם רישום פלילי הינו בר משמעות מבחינת גזר דין שניתן כנגד אדם במשפט תעבורה, וזאת לאחר שזה נפתח בשל נהיגה בזמן פסילה ובשכרות?


משפט תעבורה הוקפא בעקבות מחדלים מצד התביעה המשטרתית

בית המשפט לתעבורה מתח ביקורת חריפה על התנהלותה של התביעה המשטרתית והחליט להקפיא הליכים כנגד נאשם בנהיגה בשכרות עד לתשלום הוצאות לטובת הסנגור...


קיצור פסילה בעקבות התנהלות לקויה של המדינה במשפט תעבורה

האם המדינה התנהלה באופן לקוי במשפט תעבורה? במידה והתשובה לכך חיובית, האם תהיה לעניין זה משמעות מבחינת גזר הדין?


מחלה ביום הדיון ובקשה לביטול פסק דין שניתן בבית המשפט לתעבורה בהעדר הנאשם

האם ניתן לבטל פסק דין שניתן בבית המשפט לתעבורה בהעדר הנאשם, וזאת בעקבות היעדרות מחמת מחלה ביום הדיון?


בעל פיצרייה הורשע בזיוף לוחית רישוי של קטנוע

בית המשפט לתעבורה הרשיע בעל פיצרייה בגין זיוף לוחית רישוי של קטנוע שפעל בעסקו...


האם הזמנה לדין למשפט תעבורה חייבת להיות בשפת האם של הנהג?

בקשה לביטול פסק דין בבית המשפט לתעבורה בטענה כי ההזמנה לדין לא הייתה כתובה בשפת האם של הנאשם...


הגנת זוטי דברים במשפט תעבורה - עבירה ראשונה לאחר 46 שנות נהיגה

האם בית המשפט רשאי לזכות נהג בעל רישיון נהיגה עשרות שנים, אשר לא נצברה לחובתו ולו עבירת תנועה אחת, וזאת לאחר קביעה כי מדובר ב"זוטי דברים"?


1