www.what2do.co.il

פקודת התעבורה

דרגו את המאמר
  התקבלו 3 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

פקודת התעבורה מסדירה כללים לגבי מתן רישוי ורישום הרכב, היא קובעת מי זכאי לקבל רישיון נהיגה, מתי נדרשים לשלם אגרה ומי זכאי לקבל פטור מאגרה, באילו נסיבות יפסל הרישיון ועוד.

 

הגדרות החוק

 

1. לפי הגדרות פקודה זו: "היתר נהיגה" הוא רישיון הנהיגה שניתן לנהג צעיר, עד לקבלת רישיון קבוע. "התליה" היא פסילת החזקת הרישיון, עד לביצוע התנאי שהציבה רשות הרישוי בהחלטתה.
"טכוגרף" הוא מכשיר המותקן ברכב, המיועד לסמן אם הרכב נמצא בנסיעה או בעצירה, ומסמן את מהירות הנהיגה של הנוסע ואת מרחק הנסיעה.
"מתקן מגביל מהירות" הוא מכשיר המגביל את מהירות הרכב.

 

רישוי ורישום הרכב

 

2. אדם רשאי לנהוג ברכב רשום, כאשר יש ברשותו רישיון רכב תקף בלבד.

 

3. רישיון הרכב וחידושו ניתן לתקופה של שנה אחת והוא ייכנס לתוקף לאחר תשלום האגרה.

 

4. לשר התחבורה יש את הסמכות להסדיר את רישוי הרכב וכן להגביל את השימוש בו.

 

5. בעל רכב ללא רישיון חייב לשלם את האגרה, גם אם הוא לא נוהג ברכב.

 

6. בעת הבקשה לרישיון, חייב בעל הרכב לרשום אותו ברשות הרישוי.

 

7. כל רכב יקבל מספר מרשות הרישוי, את תו הרישום יש להדביק על הרכב.

 

8. רישום הרכב כרוך בתשלום אגרה.

 

9. רשות הרישוי רשאית להעניק תו סוחר כללי, לסוחרים, בעלי מעבדות או בעלי מוסך, התו מיועד לרכבים שנמצאים במבחן לאחר ייבוא או ייצוא.

 

רישיון נהיגה

 

10. אדם חייב להיות בעל רישיון נהיגה תקף המתאים לסוג הרכב בו הוא נוהג. בעל הרכב אחראי על כל אדם אחר שנוהג ברכבו.

 

11. רשות הרישוי רשאית לתת היתר נהיגה לנהג חדש צעיר.
אדם שהורשע ללא ערעור בעבירת סמים מסוכנים, לא זכאי לקבל רישיון.

 

12. רישיון נהיגה לא ניתן לאדם לפני שמלאו לו שמונה עשרה שנה. לכלי רכב מסוימים, כמו אופנוע, או טרקטור, ניתן רישיון מגיל 16 ומעלה.

 

12 א. תוקף הרישיון שניתן לנהג חדש (שלא היה ברשותו רישיון לטרקטור או אופנוע) הוא שנתיים.

 

12 ב. נהג חדש צעיר, עד גיל 24, חייב לנהוג לפי תכנית הליווי, כאשר לידו יושב מלווה בעל רישיון נהיגה תקף.

רישיון להפעלת מונית

 

13. על מנת להפעיל מונית, יש צורך באישור מיוחד.

 

14. רישיון להפעלת מונית יכול לקבל תושב ישראל, שלא הורשע בעבירה המונעת קבלת רישיון (בהתאם להחלטת וועדת המוניות), ולאחר תשלום האגרה. את הבקשה יש להגיש למפקח על התעבורה.
את הרישיון להפעלת מונית, ניתן להעביר לאדם אחר לפי תקנות והיתר הוועדה למוניות.

 

רישיון הוראת נהיגה

 

15. ניתן לנהל בית ספר לנהיגה לאחר קבלת רישיון לניהולו, מרשות הרישוי בלבד.

 

16. אדם לא יכול להיות מורה לנהיגה, לפני שקיבל רישיון להוראת נהיגה.
מורה לנהיגה רשאי לדבר בעת השיעור בטלפון, באמצעות הדיבורית בלבד.

 

פטור מאגרה

 

17. הרכבים הפטורים מאגרות רישום ומאגרות רישיון הם: אמבולנס, רכב של אזרחי חוץ, כמו או"ם, נציגות מהבנק הבינלאומי או נציגות דיפלומטית, וטרקטור המשמש לצרכיי חקלאות בלבד.

 

18. שר התחבורה רשאי לפטור בעל רכב מחובת הרישום ומחובת תשלום אגרה.

 

19. שר התחבורה רשאי, באישור ועדת הכספים, לפטור רכבים או בעלי רכבים, מתשלום האגרה.

 

20. רכב צבאי או משטרתי, אינו חייב ברישום או ברישיון רכב, אך חייב לשאת סימן זיהוי מטעם רשות הרישוי. חייל או שוטר המחזיקים ברישיון נהיגה תקף מטעם צה"ל או המשטרה, נחשבים לבעלי רישיון בתוקף.

 

21. אדם שמשתתף בשיעורי נהיגה, או בעת שהוא נבחן בבחינת נהיגה, כשיושב לידו מלווה, אינו זקוק לרישיון נהיגה.

 

שפיטה וסדרי דין

 

25. שופט תעבורה מוסמך לדון בעבירות תעבורה, עבירות לפקודת ביטוח רכב מנועי, חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, חוק לתיקון דיני העונשין, חוק למניעת מפגעים, סעיף 304 לחוק העונשין, חוק שירותי הובלה, חוק הנהיגה הספורטיבית, וחוק אוויר נקי.

 

27. הודעה בכתב של שוטר או דו"ח יכולים לשמש כראיות בבית המשפט, כמו כן, הודעה בכתב של אדם שנכח בעת ביצוע העבירה.

צילום אוטומטי או צילום שנעשה בידי שוטר נחשבים לראיות קבילות.

 

מעצר ועבירות קנס

 

28. שוטר רשאי לתפוס ללא צו מעצר, אדם המבצע עבירת תעבורה, אדם שהוגש נגדו אישום יקבל הזמנה למשפט.

 

30. שיעור הקנס נקבע בצו על ידי שר התחבורה, הקנס לא יעלה על 2,900 ₪ בעבירה הראשונה ולא יעלה על 4,300 ₪ לעבירה חוזרת או נוספת. עבירת קנס לתאגיד, למעט עבירת חניה, תהיה גבוהה פי ארבעה מן השיעור הנקבע.

 

34. שוטר יכול לעצור רוכב אופניים, אם הוא ביצע עבירה.

 

פסילת רישיון ואיסור שימוש ברכב

 

35. לבית המשפט קיימת הסמכות לשלול את הרישיון לאדם שביצע עבירה.

 

36. בית המשפט רשאי לקבוע לנאשם פסילה על תנאי וכן לקבוע כי תקופת הפסילה תהיה על תנאי.

 

37. אדם שהורשע בשתי עבירות, יקבל פסילת רישיון לתקופה שלא תפחת מחודשיים.

 

38. אדם שהורשע בשתי עבירות ובאחת מהן נגרם נזק ממשי לאדם נוסף או לרכוש, בעת תאונת דרכים, יפסל רישיונו לתקופה שלא תפחת משלושה חודשים.

 

39. אדם שבעבירה השנייה שלו גרם לתאונת דרכים ובה נחבל אדם באופן קשה, יקבל פסילה לתקופה שלא תפחת משנה. ואם הורשע בעבר על עבירה דומה, יפסל רישיונו לארבע שנים לפחות.

 

41. במידה ובית המשפט פסל את רישיונו של אדם שביצע עבירות, תחול הפסילה גם על הרישיון הצבאי, אם הורשע בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם, או בהתאם להחלטת בית המשפט.

 

42. תוקף הפסילה יהיה מיום מתן גזר הדין, אלא אם בית המשפט הורה אחרת. 

 

43. בית המשפט רשאי לשלול לצמיתות את רישיונו של אדם שהורשע בעוון או בפשע.

 

46. במקרה והוגש כתב אישום כנגד נהג שהורשע בהריגת אדם בעת תאונת דרכים, יפסל רישיונו עד למתן פסק הדין.

 

47. שוטר רשאי לפסול במקום את הרישיון של אדם שהיה מעורב בתאונה, בה נהרג אדם אחר ולדרוש ממנו להתלוות עמו לקצין המשטרה.

 

48. אדם שרישיונו נפסל בצו של קצין משטרה, רשאי להגיש בקשה בבית המשפט, במטרה לדון בביטול פסילת הרישיון.

 

49. החלטת בית המשפט ניתנת לעיון חוזר וניתן לערער עליה.

 

50. במידה ותוך שלושה חודשים לא הוגש כתב אישום כנגד הנהג שרישיונו נפסל, הפסילה תבוטל, אלא אם בית המשפט הורה אחרת. במידה ועברו ששה חודשים ולא נפסק פסק דין, הפסילה תבוטל.

 

51. רשות הרישוי רשאית לפסול רישיון לצמיתות, אם היא סוברת כי כושר הנהיגה של בעל הרישיון לקוי, או להתלות את רישיונו של אדם המהווה לטעמה, סכנה לבטיחות התנועה, עד שיעבור מבדקים רפואיים.

 

52. רשות הרישוי רשאית לזמן אדם לעבור מבחן נהיגה חוזר, אם היא סוברת כי קיבל את הרישיון שלא כדין, בלבד שחלפו 18 חודשים ממועד קבלת הרישיון. במידה והאדם נכשל במבחן הנהיגה, רישיונו יישלל, עד שיעבור את המבחן בהצלחה.

 

54. הרשות רשאית לחייב אדם לקבל מטעמה הדרכה בנהיגה.

 

סדרי נסיעה באוטובוס

 

61. אדם רשאי לנסוע באוטובוס, רק לאחר ששילם את דמי הנסיעה ויש ברשותו אישור המעיד על התשלום. במידה והנוסע נדרש להציג לפני המפקח את האישור, הוא ינהג כך. נוסע שלא מסר אישור, מחויב להציג פרטים מזהים, לפי דרישת המפקח.

 

61 א. נוסע ללא כרטיס, חייב לשלם את דמי הנסיעה, לפי תעריף מוגדל. חישוב התעריף יהיה לשיקולו של המפקח, בהתחשב בנסיבות ולא יעלה על 180 ₪. אם יעלה ספק לגבי תחילת נסיעתו, יחושבו דמי הנסיעה לפי תחנת המוצא של האוטובוס.

 

עבירות ועונשין

 

62. דינו של אדם שביצע את העבירות הבאות הוא שנתיים מאסר או קנס כספי:

 

א. נהג המפר הוראה מפקודה זו.

 

ב. נהיגה ברשלנות או במהירות המהווה סכנה.

 

ג. נהיגה בשכרות.

 

ד. נהג שביצע עבירה ומסרב למסור פרטים מזהים.

 

ה. בעל רכב שאינו מוסר מיד את הפרטים של מי שנהג ברכבו והיה מעורב בתאונה או ביצע עבירה.

 

ו. נהג רכב מנועי או ציבורי שאינו מוכן למסור פרטים אישיים.

 

ז. אדם המפר את הוראות התמרור, או הוראות של שוטר במדים.

 

ח. אדם שזייף את הסימן לזיהוי הרכס.

 

ט. אדם ששינה את הטכנוגרף, שלא כחוק.

להפניית שאלה או תגובה בנושא ליחצו כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

נהגי מוניות ועבירות תעבורה

נהגי מוניות בישראל מעורבים לא אחת בתאונות דרכים. כמו כן, נהגים מקצועיים אלה מבצעים עבירות תנועה רבות. כיצד מתייחס בית המשפט לתעבורה לעבירות ותאונות אשר מבוצעות/נגרמות על ידי נהגי מוניות? 

תאונת דרכים ללא ביטוח חובה

נהגים ובעלי רכבים מחויבים לבטח את הרכב בפוליסת ביטוח חובה. נהיגה ללא ביטוח חובה מהווה עבירה פלילית ובעלת השלכות חמורות במקרה של תאונת דרכים.  

עסקת טיעון במשפט תעבורה: איך להגיע להסדר לפני משפט?

עסקת טיעון במשפט תעבורה היא הסדר שנערך בין רשויות התביעה לעורך דינו של הנאשם בביצוע עבירות תנועה. במסגרת ההסדר הנהג מודה בעובדות כתב אישום מתוקן וצפוי להקלה בעונש.  

ערעור על דוח חניה: באילו מקרים כדאי לערער?

כאשר מקבלים דוח על עבירת חניה ניתן לשלם את הקנס תוך 90 יום, או לפנות בבקשה להישפט בבית משפט, או לנסות ולבטל את הדוח בעירייה.  

חוק חגורת בטיחות - מה העונש על נהיגה ללא חגורת בטיחות?

על פי התיקון בחוק משנת 2015 לא ניתן להסיע בכלי רכב נוסעים ללא חגורת בטיחות. החוק קובע כי הנהג והנוסעים ברכב חייבים לחגור חגורת בטיחות למעט במקרים שבהם ניתן פטור, כמו לחייל, לשוטר או למורה לנהיגה.  

הסעת נוסעים מעל המותר – מה העונש?

תקנות התעבורה קובעות כי מספר הנוסעים יהיה כמספר חגורות הבטיחות ברכב. הסעת נוסעים מעל המותר מהווה עבירה על החוק והנהג צפוי לקנס כספי ו- 2 נקודות.  

נהג מלווה לנהג חדש - מה הכללים?

במהלך חצי השנה הראשונה מיום קבלת הרישיון, נדרש נהג חדש לנהוג ברכב עם מלווה. המלווה יכול להיות מי שמלאו לו 24 שנים בעל רישיון נהיגה במשך לפחות 5 שנים, או מי שמלאו לו 30 והוא מחזיק ברישיון לפחות 3 שנים, או מורה מוסמך לנהיגה.  

נהיגה על מדרכה, מה העונש?

חציית מדרכה עם כלי רכב מותרת לצורך כניסה לחצרות ולחניונים בלבד. העונש על עבירת נהיגה על מדרכה שלא לשם חצייתה הוא 2 נקודות וקנס כספי.  

לוחית רישוי לרכב, מה העונש הצפוי על נהיגה ללא לוחית זיהוי?

הרשעה בעבירה של נהיגה ללא לוחיות רישוי גוררת אחריה לצד עונש שקבע בית המשפט או תשלום קנס כספי, גם צבירה של נקודות חובה ואף הורדת הרכב מהכביש. 

חיפוש סמים ברכב, מתי החיפוש לא חוקי?

המשטרה רשאית לבצע חיפוש סמים ברכב כאשר מתקיים חשד סביר לביצוע עוון או פשע, או באמצעות צו חיפוש מבית משפט. בנסיבות שבהן נערך חיפוש שלא כדין, ניתן לפסול את הראיות, ולזכות את הנהג מאשמה של נהיגה בשכרות. תגיות: בדיקת קישורים של חוב,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.