www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - תעבורה

התנהגות בלתי הולמת של נהג רכב ציבורי, מה העונש?
נהג רכב ציבורי אחראי לשלומם ולבטיחותם של הנוסעים ברכב. האינטרס הציבורי מחייב כי הנהג ישמור גם על כבודם של הנוסעים במהלך הנסיעה ויימנע מהשפלתם. התבטאות מבזה כלפי נוסעים נחשבת לפגיעה בכבוד האדם ומחייבת ענישה מרתיעה בהתאם

פקודת התעבורה
פקודת התעבורה נועדה להסדיר כללים למתן רישיון נהיגה ורישיון לרכב, וקובעת מתי לרישיונות לא יהיה תוקף.

נהיגה בקלות ראש
מהי נהיגה בקלות ראש לפי סעיף 62(2) לפקודת התעבורה? האם ניתן להמיר אותה בנהיגה בחוסר זהירות?

1