www.what2do.co.il

חידוש רשיון נהיגה

דרגו את המאמר

חידוש רשיון נהיגה

לרשותך מידע משפטי אודות חידוש רישיון נהיגה לאחר פסילה מנהלית, אי תשלום קנסות ופסילה רפואית ע"י המכון הרפואי.

 

חידוש רשיון נהיגה לאחר פסילה:

מי נפסל בצו של קצין משטרה כאמור בסעיף 47, רשאי לבקש מבית המשפט המוסמך לדון בעבירה לבטל או הפסילה. בית המשפט, לאחר ששמע את היועץ המשפטי לממשלה או את בא כוחו או שוטר, רשאי לבטל את הפסילה, בתנאים או ללא תנאים, אם שוכנע שביטול הפסילה לא יפגע בביטחון הציבור.

מהו ביטחון הציבור? 

בטיחון הציבור בכבישים. ביה"מ רשאי להחזיר את הרישיון אם שוכנע כי החזרתו לא תפגע בבטיחון הציבור.  סעיף זה צריך להכתיב את שקול דעתו של הקצין. כלומר הקצין יכול לקחת את הרישיון אם יתקיימו התנאים של סע’ 47, ואם הוא חושב כי בהמשך נהיגתו של הנהג תהיה פגיעה בבטיחון הציבור. 

בית המשפט אמר כי הבטיחות נבחנת בשניים ראשית מהות הסיכון הנובעת מהתנהגות הנהג באותו אירוע שהביא אותו לידי כך שהקצין רוצה לפסול את רישיונו ושנית יבחן עברו של הנהג.
 
שילוב שני התנאים יוצר את הסיכון לבטיחון הציבור. אולם לעיתים העבר החמור מספיק לפסילת הרישיון למרות שהתרחש אירוע כל ערך, ולעיתים אם האירוע כ"כ חמור לא יתחשבו בעבר. שיקול דעתו של הקצין עומד תמיד לביקורת בית המשפט, והרבה פעמים בית המשפט מחזיר את הרישיון.

המכון הרפואי - ערר על החלטת פסילה עקב בעיות רפואיות או אי התאמה:

המרב"ד אחראי על תחום הרפואה התעבורתית, ועורך בדיקת רפואיות ומבדקים פסיכולוגיים למבקשים לקבל רישיונות נהיגה ולנהגים המופנים אליו.

המרב"ד מזמין לבדיקה אדם הסובל או אשר סבל בעבר מבעיה רפואית, מבקשי רישיונות רכב ציבורי וכבד, חיילי צה"ל שהשתחררו על רקע רפואי או נפשי, מורשעי סמים, נהגים המעורבים בתאונות דרכים, וכן עברייני תנועה שעברו את סף הנקודות.

 

לפי סעיף 51 לפקודת התעבורה, לרשות הרישוי סמכות לפסול, זמנית או לצמיתות, רישיון נהיגה בשל חוסר התאמה, בהחלטה מנומקת[1]. כאשר מתעורר חשש לאי התאמה, מופנה בעל הרישיון לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, שרופאיו הוסמכו, לפי סעיף 55א(א) לפקודת התעבורה, לפסול רישיון בשל אי התאמה.
 
סעיף 55 א’ (ב) מורה כדלקמן:

"(ב) מבקש רישיון נהיגה או בעל רישיון נהיגה הרואה עצמו נפגע מהחלטת רופא מוסמך רשאי לערור, תוך זמן שייקבע בתקנות, לפני ועדת ערר רפואית של שלושה רופאים מתוך רשימה שאישר שר התחבורה בהתייעצות עם שר הבריאות".
 
בהתאם, מורה תקנה 195 (א) לתקנות התעבורה תשכ"א - 1951 כי מבקש רישיון נהיגה או בעל רישיון נהיגה הרואה עצמו נפגע מהחלטת הרופא המוסמך רשאי לערור בפני ועדת ערר תוך 30 יום מיום שהודעה לו ההחלטה ההחלטה האמורה.
 
אם כן, סעיף 55 א’ לפקודת התעבורה קובע מפורשות, כי ערעור על החלטת וועדת ערר רפואית,יהיה בשאלות משפטיות בלבד. המערער מפנה את עיקר טענותיו נגד הקביעות הרפואיות של וועדת הערר.

חידוש רישיון נהיגה לאחר אי תשלום קנסות:

תקנה 172ב’ לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961, מכוחה פועלת רשות הרישוי, המופקדת על חידוש רישיונו, ואשר זו לשונה:

"רשות הרישוי רשאית שלא ליתן רשיון נהיגה או שלא לחדש רשיון נהיגה עד שמבקש הרשיון או חידושו יוכיח, לפי דרישתה, כי כל קנס שנתחייב בו בדין בשל עבירת תעבורה או בשל עבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב... שולם".

להפניית שאלה או תגובה בנושא ליחצו כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

פסילה מנהלית, אימתי?

פסילה מנהלית, אימתי?

העבירות הכלולות בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה אשר בגינן רשאי שוטר לפסול פסילה מנהלית את רשיונך הן ... 

פסילת מינימום

פסילת רישיון לתקופת מינימום הינה עונש נפוץ בבית המשפט לתעבורה בגין ביצוע עבירות תעבורה. פסילת מינימום יכולה להיות קבועה לחודשיים, ולהגיע אף עד פסילה לשלוש שנים לפחות... 

פסילה ע"י קצין משטרה

סעיף 47ה' לפקודה קובע כי במידה וקצין המשטרה סבור כי יש יסוד להניח שכנגד הנהג שלפניו יוגש כתב אישום בגין ביצוע אחת מהעבירות המפורטות בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה, הוא רשאי לפסול את רישיון הנהיגה של הנהג פסילה מנהלית באורכים משתנים... 

פסילה בשל נהיגה בשכרות

האם ניתן להימנע מפסילת מינימום של שנתיים לאחר נהיגה בשכרות? מהן הנסיבות המיוחדות אשר בגינן בית המשפט יורה על פסילה לתקופה נמוכה משנתיים? 

פסילה עד תום ההליכים

מהי פסילה עד תום ההליכים? אימתי יורה בית המשפט על פסילת רישיון נהיגה עד תום ההליכים? 

עבירת מהירות ופסילה מנהלית, אימתי?

הסמכות לפסול את רישיון הנהיגה כאשר מדובר בעבירת מהירות קמה בהתאם לגובה המהירות, בהתאם למהירות המותרת במקום ביצוע העבירה ... מה הזכויות שלך? לחץ/י לפרטים 

בקשה לביטול פסילה מנהלית

מהי פסילה מנהלית והאם ניתן להגיש בקשה לביטול פסילה זו בבית המשפט לתעבורה? מהם השיקולים לביטול הפסילה בבית המשפט? 

נהיגה בזמן פסילה - נהיגה ללא רישיון

נהיגה בזמן פסילה - נהיגה ללא רישיון

מי שהודע לו שנפסל מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה, וכל עוד הפסילה בתקפה הוא נוהג ברכב שנהיגתו אסורה בלי רישיון לפי פקודה זו, או מי שנוהג בניגוד לתנאים שנוספו ברשיונו כל עוד הם בתקפם, או מי שהודע לו כי נפסל מהחזיק ברישיון... 

ביטול פסילה מנהלית

היא בקשה לפי סעיף 48 לפקודת התעבורה להורות על ביטולה של פסילה מנהלית אשר הוטלה על המבקשת ביום 06.09.06, בגין עבירה של נהיגה במהירות מופרזת. 

נהיגה בפסילה, ייעוץ משפטי

נתפסתם נוהגים בפסילה? טוענים כי נהגתם בפסילה? עומדים בפני משפט? מומלץ לפנות לעורכי דין העוסקים בתחום... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.