www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - מהירות מופרזת

התיישנות עבירת תנועה מצולמת, באילו תנאים?
עבירת תנועה אשר צולמה בידי מצלמת מהירות והקנס נשלח על סמך הצילום, תתיישן לאחר ארבעה חודשים בלבד. ואולם, אם מבצע העבירה לא בעל הרכב, תקופת ההתיישנות תימשך שנה.

מהירות מופרזת נהג חדש, מה העונש?
נהג חדש שנתפס נוהג במהירות מופרזת צפוי לקנס כספי, נקודות ואף שלילת רישיון בהתאם לחומרת העבירה. בנוסף ייאלץ במקרים מסוימים לעבור שוב תיאוריה ומבחן רישוי כדי לחדש את הרישיון.

מהירות מופרזת בכביש עירוני, מה העונש הצפוי?
העונש על עבירת נהיגה במהירות מופרזת בכביש עירוני, תלוי בגובה המהירות ונסיבות המקרה. נהג שנתפס יכול לשלם את הקנס, ובכך למעשה להודות בביצוע העבירה, או לבקש להישפט ואז לנסות להפחית את שיעור הקנס ולמזער את כמות צבירת הנקודות.

מהירות מופרזת של רכב דו גלגלי באמצעות מכשיר הממל"ז
כיצד ניתן למדוד מהירות מופרזת של קטנוע או אופנוע? האם רוכב אופנוע שהוגש כנגדו כתב אישום בגין מהירות מופרזת יוכל לזכות בזיכוי בבית המשפט?

החובה לבדוק את מכשיר ה"דבורה" בבדיקה שנתית
נהגים רבים בישראל "נעקצים" על ידי מכשיר הדבורה הבודק נסיעה במהירות מופרזת. האם ניתן לזכות בזיכוי?

חובת כיול הממל"ז
מהי חובת כיול הממל"ז? האם ניתן להתנגד לטענות המשטרה בדבר נהיגה במהירות מופרזת?

עבירת מהירות ופסילה מנהלית, אימתי?
הסמכות לפסול את רישיון הנהיגה כאשר מדובר בעבירת מהירות קמה בהתאם לגובה המהירות, בהתאם למהירות המותרת במקום ביצוע העבירה ... מה הזכויות שלך? לחץ/י לפרטים

זיכוי 222 קמ"ש - עו"ד אלעד שור
זיכוי בעבירת מהירות - נתפס נוהג ב - 222 קמ"ש ...

מד מהירות לייזר
הממל"ז - בפסק דין עקרוני שניתן ע"י ביהמ"ש העליון בשאלת אמינות מד הלייזר נקבע כי המדידה של מד הלייזר כאשר הוא מופעל ידנית תקפה רק לגבי רכבים שנמצאים עד מרחק של 300 מ’ מהמכשיר בלבד ...

הזמנה לדין בעבירת מהירות
הזמנה לדין בעבירת מהירות, אימתי?

דוח מהירות - עצות לנהג המהיר
כיצד להתמודד עם דו"ח מהירות? האם להודות מהשוטר ולבקש המרה לאזהרה? האם להיבקש להישפט?

נהיגה במהירות, כמה נקודות תקבל?
כמה נקודות מקבלים על עבירת נהיגה במהירות מופרזת?

עבירות מהירות ופסילה, אימתי?
עבירות מהירות בגין נהיגה במהירות מופרזת יכולות לא אחת להביא לפסילה. קציני משטרה, בדרגת מפקח ומעלה, הינם בעלי סמכות לפסול רישיון נהיגה באופן מנהלי בגין עבירות מהירות מופרזת...

רישיון נהג משאית נשלל לאחר נהיגה במהירות מופרזת
פסילת רישיון נהיגה של נהג משאית לאחר שהאחרון נהג במהירות מופרזת, האם עונש מידתי?

ביטול פסילה מנהלית בעקבות אי כיול הממל"ז
האם משטרת ישראל תיאלץ להשיב את רישינו של נהג לאחר ביטול פסילה מנהלית בעקבות אי כיול מכשיר הממל"ז?

מרוץ אוטובוסים בקו אגד לאילת
זוג שנסע על קו "אגד" מחיפה לאילת מצא את עצמו לטענתו במרוץ מסוכן בין שלושה נהגי אוטובוסים

המשטרה איבדה דוח מהירות וההעתק היה משובש - זיכוי נאשם מחמת הספק
זיכוי בגין ליקוי משמעותי בראיות התביעה ,לאור אי המצאת הדו"ח המקורי

שיטת הניקוד החדשה
שיטת הניקוד החדשה - שיטת הניקוד בעבירות תעבורה ...כמה נקודות תקבלו בגין כל עבירה ?

1