www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - מהירות מופרזת

מה העונש על נהיגה בשכרות בזמן פסילה ובמהירות מופרזת?

הנאשם נהג כשהוא שיכור ברכב של אשתו כדי להכניס אותו למוסך, זאת בזמן שרישיונו נשלל עקב עבירות של נהיגה בשכרות ללא רישיון.  


הנהג שהורשע על נהיגה במהירות מופרזת הגיש ערעור

לאחר שהורשע בעבירות של נהיגה במהירות מופרזת, על סמך תוצאות מכשיר מד מהירות לייזר, טען הנהג כי אין כל ראיה לתקינות בדיקות התיאום.  


נהיגה במהירות מופרזת ביום גשום הובילה לתאונת דרכים קשה וגרמה למוות

אדם שנהג במהירות מופרזת על כביש רטוב וחלק, הוביל להתנגשות חזיתית וגרם למוות של הנהגת ברכב הנגדי. 


מאסר בפועל למשך שלושה חודשים בגין מהירות מופרזת חריגה

על פי רוב, עבירות תנועה כגון מהירות מופרזת אינן מביאות את בתי המשפט לתעבורה לגזור על הנאשמים המורשעים מאסר בפועל...


מהירות מופרזת עם רכב חברה - הרשעת הנהג

להלן הרשעת נהג אשר נהג במהירות מופרזת ברכב חברה. טענותיו של הנאשם בנוגע לאמינות התוצאה וזהות הנהג נדחו...


כתב אישום בגין תאונה קטלנית וטענה כי מצלמות כביש 6 מוכיחות מהירות מופרזת

האם ניתן להוכיח מהירות מופרזת על בסיס מרחקים באיכונים במצלמות כביש 6? בית המשפט קבע שיש לענות על שאלה זו בשלילה...


האם נהג מונית נסע במהירות מופרזת בגלל המצב הביטחוני - פסילה מנהלית

בית המשפט לתעבורה בירושלים דחה בקשה לביטול פסילה מנהלית וזאת למרות טענות הנהג כי הוא נסע במהירות מופרזת בגלל המצב הביטחוני בדרום...


קנס מצלמה בעקבות מהירות מופרזת ובקשה להארכת מועד להישפט

בית המשפט דחה בקשה להארכת מועד להישפט וזאת לאחר שקנס מצלמה בגין מהירות מופרזת שולם על ידי המבקש...


מפכ"ל המשטרה לא יישא באחריות בגין נסיעת רכבו במהירות מופרזת לכאורה

לאחר עיונים ביומנו האישי של מפכ"ל המשטרה, רב ניצב יוחנן דנינו, פרקליטות המדינה קבעה כי אין וודאות לכך שהוא שהה ברכבו כאשר זה צולם נוסע במהירות מופרזת...


ההבדל בין מהירות מופרזת לבין מהירות בלתי סבירה

שני רכבים היו מעורבים בתאונת דרכים. רכב אחד ביצע פניית פרסה אסורה, ואילו הרכב השני התנגש בו כאשר הוא נוסע במהירות מופרזת. האם שני הנהגים יורשעו בגרימת התאונה? האם מהירותו המופרזת של הנהג הייתה מהירות בלתי סבירה?


אמינות המכשירים למדידת מהירות מופרזת "אושרה" בבית המשפט העליון

משטרת ישראל אומדת את מהירות נסיעתם של נהגים בכבישים באמצעות שני מכשירים - מד מהירות אלקטרוני ומד לייזר. במסגרת פסק דין אשר ניתן לאחרונה בבית המשפט העליון...


מהירות מופרזת - תופעה נפוצה בקרב שני שליש מנהגי ישראל

על פי מחקר אשר נערך לאחרונה, 66% מנהגים בישראל נוהגים במהירות מופרזת. האם מדובר במכת מדינה?


נהיגה כבלתי מורשה - האם נהיגה עם רישיון אופנוע על רכב פרטי?

סעיף 10(א) לפקודת התעבורה קובע כי אין לנהוג ברכב ללא רישיון נהיגה המתאים לאותו סוג רכב. הפרתו של סעיף זה עלולה לעלות כדי ביצוע עבירה של נהיגה כבלתי מורשה לסוג הרכב...


נסיעה במהירות מופרזת בעקבות מצב רפואי

האם אדם אשר נהג במהירות מופרזת (170 קמ"ש בכביש של 90 קמ"ש) יוכל לטעון כי הוא נאלץ למהר בשל מצב רפואי דחוף?


זיכוי מעבירה של מהירות מופרזת בעקבות טעות בזיהוי

נהג רכב פרטי אשר הוגש כנגדו כתב אישום בגין נהיגה במהירות מופרזת זוכה בבית המשפט לתעבורה מחמת הספק. במסגרת הכרעת הדין, בית המשפט קבע כי נפל בליבו ספק באשר לזיהויו של הנהג על ידי השוטרים...


זיכוי מעבירת מהירות בגין העדר מיומנות בהפעלת מכשיר הדבורה

פעמים רבות מוגשים בישראל כתבי אישום בגין נהיגה במהירות מופרזת וזאת על בסיס מדידות שנעשו על ידי מכשיר הדבורה...


הצעיר אשר נסע במהירות מופרזת של 220 קמ"ש בכביש החוף - למאסר

בית המשפט לתעבורה בעכו גזר מאסר בפועל על צעיר אשר נסע במהירות מופרזת של 220 קמ"ש בכביש החוף, צילם את האירוע והעלה אותו לאינטרנט...


זיכוי מעבירת מהירות מופרזת - העדר תעודת עובד ציבור בדבר תקינות הממל"ז

בית המשפט לתעבורה זיכה נהג מעבירה של מהירות מופרזת בעקבות אי הוכחת תקינות הממל"ז על ידי המדינה...


מהירות מופרזת ומאסר בפועל

נהיגה במהירות מופרזת הינה עבירת תנועה חמורה. על פי רוב, לא מדובר בעבירה אשר מאסר בפועל בצידה. לעיתים בית המשפט דן במהירות מופרזת כה גבוהה, ובצירוף עם עבר תעבורתי מכביד. במקרים כגון דא, ייתכן ולא יהיה מנוס מגזירת מאסר בפועל על הנהג...


נהג ונוסעים הורשעו בעבירות תנועה לאחר שצילמו עצמם והעלו ל-Youtube

סרטונים אלה יכולים להיות גם עדויות מפלילות. בית המשפט לתעבורה הרשיע שלושה צעירים אשר תיעדו עצמם נוהגים במהירות מופרזת והעלו את הסרטון ליו טיוב...


1  2  3  לעמוד הבא    >>