www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - משפט תעבורה

החרמת רכב בעבירות תעבורה, אימתי?
קצין משטרה רשאי למסור הודעת איסור שימוש ברכב שבו נעברה העבירה לתקופה של 30 ימים וליטול את רישיון הרכב ... באלו עבירות מדובר? כיצד אפשר להתמודד עם החרמת רכב?

שאלות ותשובות - תעבורה
שאלות נפוצות אשר נשאלו על ידי הגולשים ותשובות של עורכי דין העוסקים בתחום התעבורה ...

בית משפט לתעבורה - דף לנאשם
הוגש נגדך כתב אישוום? לפני משפט תעבורה? מומלץ לפנות אל עורך דין העוסק בדיני תעבורה. להלן דף לנאשם ובו עצות לגבי ההליך המשפטי העומד לפניכם...

תקנות התעבורה ערעורים
תקנות התעבורה לעניין ערעורים ...

רשות ערעור במשפט תעבורה
האם ניתן לערער על פסק דין בתעבורה? לאיזו ערכאה? תוך כמה זמן ועוד ...

מאסר בגין עבירות תעבורה, אימתי?
מתי העונש בגין עבירות תעבורה הוא מאסר? העובר אחת העבירות האלה, דינו - מאסר שנתיים או קנס ואם העבירה היא עבירת קנס שדן בה בית המשפט

תעבורה - הברחת וגם זוכית?
בית המשפט לתעבורה בירושלים קבע כי יש לקבל את טענות ההגנה שהוצגו על ידי עו"ד אלעד שור. בהכרעת הדין נקבע כי השוטר אשר דפק על חלון מכוניתו של הנאשם היה לבוש אזרחי ולא נשא כל עדות לכך שהוא שוטר ולא אזרח...

שיטת הניקוד החדשה
שיטת הניקוד החדשה - שיטת הניקוד בעבירות תעבורה ...כמה נקודות תקבלו בגין כל עבירה ?

<<   הקודם  1  2