www.what2do.co.il

ביטול הסבת דוחות שביצעה עיריית חיפה ללא הפעלת שיקול דעת

דרגו את המאמר

ביטול הסבת דוחות שביצעה עיריית חיפה ללא הפעלת שיקול דעת

הסבת דו"חות חנייה - האם העירייה מחוייבת לבדוק כל בקשה לעומק?

 

פעמים רבות פונים בעלי רכבים אשר קיבלו דו"חות חנייה, בבקשה להסב את הדו"חות לאחרים. לדוגמא, לאחר מכירת רכב או במקרים בהם השימוש העיקרי ברכב נעשה על ידי אחר. האם מוטל על העירייה לבדוק כל בקשת הסבה לעומק או שמא היא יכולה להסתפק בתצהיר בעל הרכב? סוגיה זו הונחה לפתחו של בית המשפט המחוזי בחיפה.

 

מדובר בעתירה מנהלית אשר הוגשה לבית המשפט המחוזי וזאת בבקשה לבטל הסבה אשר עיריית חיפה ביצעה ל-169 דו"חות חנייה. העותר טען כי העירייה התירה את ההסבה על בסיס תצהיר מצד בעל הרכב, הא ותו לא. בית המשפט קיבל את טענותיו של העותר וקבע כי הנוהג הכללי אשר אימצה עיריית חיפה לעצמה הביא להפרת חובותיה כלפי העותר.

 

בעליה של רכב קיבלה לידיה 169 דו"חות חנייה. לאחר קבלת הדו"חות, פנתה בעלת הרכב למחלקת החנייה בעירייה וטענה כי יש להסב את הדו"חות על שמו של העותר, וזאת משום שהוא עשה שימוש ברכב במועדים נשוא הדו"חות. נציג העירייה קיבל את טענותיה של בעלת הרכב, וזאת מבלי לבדוק נימוקים רלבנטיים ועל בסיס תצהירה בלבד.

 

העותר מבקש לבטל הדו"חות - העירייה מפנה אותו לבית המשפט

 

לאחר שהעותר קיבל את הדו"חות על שמו, פנה הוא למחלקת החנייה בעירייה וטען כי יש לבטל את הדו"חות כנגדו וזאת משום שהוא לא עשה שימוש ברכב במועדים הרלבנטיים. העותר הכחיש את האמור בתצהיר הבעלים אך בקשתו לבטל הדו"חות נדחתה. למעשה, העייריה ניסתה להקשות את דרכו של העותר. ראשית, תשובותיה אליו היו טכניות בעיקרן. שנית, העירייה ביקשה להפנות את העותר להליכים משפטיים מורכבים ודרשה ממנו להגיש בקשה להישפט בגין כל דו"ח ודו"ח.

 

עיריית חיפה טענה בבית המשפט כי די בכך שבעליו של רכב ימציא עבורה תצהיר ובו יפורט מי עשה שימוש ברכב, או החנה את הרכב במועד ביצוע העבירה, בכדי שתהיה לה הסמכות להמציא את דו"ח החניה לנעבר שאליו הפנה בעלי הרכב את אצבעו. לטענת העירייה, הסבת הדו"חות נעשתה כדין ומדובר בנוהל אשר נהוג בכל הרשויות המקומיות.

 

בית המשפט לא קיבל את טענות העירייה כלל וכלל. בפסק הדין נכתב כי הנוהג אשר השתרש בעיריית חיפה היה להסתפק בתצהיר הבעלים בעת שמוגשת בקשת הסבה של דו"חות חנייה. השופט קבע כי "החוק מחייב את התובע המבטל הודעת קנס לנמק את החלטתו וכי דומה שגם ההחלטה להסב את הדוחות, שמשמעה ביטול הודעת הקנס לבעלים ומשלוח הודעת הקנס לעותר חייבה הנמקה", עוד נקבע כי "לא ניתן לקבוע באופן גורף שדי בתצהיר בעלים כדי למלא אחר דרישת הראיות הלכאוריות".

 

בית המשפט קבע כי יש לבחון סוגיות אלו בהתאם לנסיבות המקרה הנדון. לדוגמא, במקרים בהם אדם מבקש להסב דו"חות חנייה לאחר, בעקבות מכירת רכב, חזקה אליו כי הוא יכול להמציא עבור העירייה את חוזה המכירה, אישור התשלום, אישור העברת הבעלות וכדומה. מאידך, אם הבעלים מפנה את האצבע לבן משפחה קרוב שמשתמש עמו ברכב ייתכן שדי בהוכחת הקשר המשפחתי, המגורים המשותפים וכו’ כדי לקבל את הצהרתו.

 

העירייה לא עשתה דבר לבדוק את אמינות תצהיר בעלת הרכב

 

בית המשפט הוסיף כי על העירייה לשים לב גם למועד ביצוע העבירה ולסבירות טענות בעל הרכב בנוגע להסבת דו"ח החנייה. לדוגמא, כאשר מדובר ברצף דו"חות אשר התפרס על גבי תקופה ארוכה, ייתכן ויהיה מקום לבקש פירוט נוסף בנוגע לבקשת ההסבה.

במקרה דנן, השופט קבע כי עיריית חיפה לא עמדה בדרישות אלו ולא עשתה למעשה דבר על מנת לברר מהו מקור 169 דו"חות החנייה. "התברר כי עיריית חיפה לא מפעילה כלל שיקול דעת כנדרש להחלטה בכל מקרה ומקרה. למעשה, היא אימצה לה נוהג כללי לפיו די בתצהיר הבעלים בכדי להסב דו"חות חנייה, ואין כלל צורך לבחון את נסיבותיו של כל מקרה שבא לפניה".

 

יתרה מכך, כאשר העותר פנה לעירייה והכחיש מכל וכל את טענות בעלת הרכב בתצהירה, הקשתה העירייה את דרכו. במקום לשקול את הנסיבות, לברר את העובדות, ולהחליט על מי יש לרשום את הדו"ח בהתאם למקרה, בחרה העירייה להפנות את העותר לערכאות המשפטיות.

 

"במקום להפעיל את שיקול הדעת העדיפה העירייה להעביר את שיקול הדעת לבית המשפט. זוהי כמובן הפרה של החובה לשקול המוטלת על הרשות. הימנעות העירייה מבחינה מחודשת של העניין, לאחר קבלת בקשת העותר והימנעותה מלשמוע את טענותיו, מהוות אף הן הפרה של החובות המוטלות על העירייה כרשות ציבורית", קבע השופט.

להפניית שאלה או תגובה בנושא ליחצו כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

פניית פרסה

הנאשם הואשם באי ציות לתמרור ב-6 האוסר פניית פרסה, בצומת הרחובות בן גוריון – נורדאו בבת ים, עבירה בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה 

ביטול קנסות תעבורה, הכיצד?

האם כדאי להגיש בקשה להישפט? כיצד מבטלים דו"ח תעבורה? מהן העילות הנפוצות לביטול קנס תעבורה? 

שיטת הניקוד החדשה

בשיטה זו נקבע כעיקרון כי לכל נהג נפתח כרטיס אישי. בסופה של קב’ התקנות הזו נרשם פירוט מהי כמות הנק’ לגבי כל עבירה- התוספת השישית של תקנות ... 

צילום הרכב כראיה

צילמו את רכבך ? מה המשמעות המשפטית וכיצד ניתן להתמודד עם ראיה מסוג זה ? 

מאסר בגין עבירות תעבורה, אימתי?

מתי העונש בגין עבירות תעבורה הוא מאסר? העובר אחת העבירות האלה, דינו - מאסר שנתיים או קנס ואם העבירה היא עבירת קנס שדן בה בית המשפט 

פסילה על תנאי במקום פסילה בפועל בעבירות תעבורה, האמנם?

האם בסמכותו של בית המשפט לקבוע, במקום בו בוצעה עבירה אשר בצידה פסילה מינימאלית, כי יוטל על הנאשם פסילה על תנאי בלבד? 

נהיגה ללא רישיון רכב תקף

מהי עבירת נהיגה ללא רישיון רכב בתוקף? האם מדובר בעבירת תעבורה חמורה? מהו משקלה של התקופה במהלכה לא היה הרישיון בתוקף? 

ביטול החרמת רכב

האם ניתן לבטל החרמת רכב? כיצד מתמודדים עם החרמת רכב כאשר בעל הרכב לא נהג בעת ביצוע העבירה? 

הרשעת חף מפשע בעבירות תעבורה - חזקת האחריות של בעל הרכב

האם ניתן להרשיע אדם בעבירות תעבורה כאשר הוכח מעל לכל ספק שלא הוא זה אשר נהג ברכב במועד ביצוע העבירה?  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.