www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - המכון הרפואי

מה כוללת בדיקה אצל פסיכולוג במכון הרפואי?
בדיקה אצל פסיכולוג במכון הרפואי כוללת מבחנים אישיותיים שונים מול מחשב, שלא ניתן להתכונן אליהם מראש, וכן שיחה עם פסיכולוג ובמקרים מסוימים גם שיחה עם פסיכיאטר.

רישיון נהיגה לחולי אפילפסיה, מהם התנאים?
חולה אפילפסיה המעוניין להוציא רישיון או לחדש אותו נדרש לעמוד בתנאים של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, המתייחסים לתדירות וסוג ההתקפים.

חידוש רישיון נהיגה לנהגים מבוגרים, מה קובע החוק?
בעלי רישיון נהיגה ברכב פרטי בני 70 ומעלה, חייבים לעבור בדיקות רפואיות כתנאי לחידוש הרישיון. ואילו נהגים מקצועיים חייבים לעבור בדיקות רפואיות כתנאי לחידוש הרישיון מגיל 60 ומעלה.

ועדת גודל רכב, מהי?
מהי ועדת גודל רכב? כיצד מתכוננים לפני דיון בוועדה זו? האם ניתן לערער? כיצד משיגים את הרכב לו אתם זקוקים?

ערעור בעקבות החלטות המכון הרפואי
שני פסקי דין אשר ניתנו לאחרונה בבית המשפט המחוזי, כללו ביקורת חריפה על התנהלותה של רשות הרישוי בבואה לפסול רישיונות נהיגה...

אי התאמה אישיותית

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ושלילת רישיון בגין מחלות או נכות רפואית
האם ניתן לשלול או להגביל רישיון נהיגה בעקבות מחלות או נכות רפואית? מהו תפקידו של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרים אלו?

סמים והמכון הרפואי לבטיחות בדרכים
האם נהג אשר הורשע בעבירות סמים, או אדם המכור לסמים (קלים או קשים), עלולים לאבד את זכאותם להחזיק רישיון נהיגה? מהו תפקידו של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרים אלו?

פסילת רשיון - המכון הרפואי
רשות הרישוי רשאית, מכוח סעיף 51 לפקודת התעבורה, להורות על פסילת רישיון נהיגה של נהג או מבקש רישיון נהיגה. פעמים רבות, נהגים ומבקשי רישיון אלו מופנים למכון הרפואי לבטיחות בדרכים...

חיילי צהל - שינוי פרופיל, כושר בריאות
חיילים רבים, אשר השתחררו מצה"ל בגין פרופיל נפשי או מטעמים רפואיים, מופנים לא אחת למכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צה"ל אחראי על כ-20% מהנבדקים במכון הרפואי לבטיחות בדרכים מדי שנה וכ-45% מהבדיקות במכון הינן בדיקות נפשיות...

1