www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - תעבורה

רוכבי אופניים הואשמו בגין רכיבה בשביל המיועד להולכי דרך בלבד

רוכבי אופניים, רכבו בתחום שמורת טבע, בשביל המיועד להולכי רגל בלבד והואשמו בגין רכיבה במקום אסור. הנאשמים טענו כי במקום לא היה מוצב שלט שאסר במפרוש את הרכיבה וזוכו מחמת הספק.


תמרור "אין כניסה" הוצב בצורה מבלבלת, האם הנהגת אשמה בביצוע עבירה?

תביעה כנגד נהגת שנסעה בניגור לתמרור "אין כניסה" נדחתה, מאחר והתמרור הוצב במקום בעייתי ובצורה מבלבלת.


קנס בגין אי ביצוע בדיקה ביטחונית על ידי נהג אוטובוס, האמנם?

תקנה 425א(א) ו-(א1), שכותרתה "סדרי ביטחון ובדיקות" קובעת כי נהג אוטובוס הנוהג בקו שירות לא יתחיל בהעלאת נוסעים או נסיעה לולא בדק לפני התחלת הנסיעה האם נמצאים בתוך האוטובוס (או צמודים לו) חומרי חבלה או חפצים חשודים...


נהג המונית לא הפעיל מונה - ישלם קנס

בית המשפט המחוזי בירושלים קבע כי נהג מונית, אשר העלה לקוחה נוספת תוך כדי נסיעה עם לקוחה אחרץ, ישלם ללקוחה הראשונה פיצויי בגין שורת עבירות וביניהן - אי הפעלת מונה...


קנס לנהג מונית בעקבות אי הפעלת מונה

בית המשפט קבע כי נהג מונית שלא הפעיל מונה וגבה מחיר מופקע בעבור הנסיעה, יקנס ב-5,000 שקלים...


אגד תשלם פיצויים בעקבות עיכוב בזמני יציאת אוטובוסים

בית המשפט לתעבורה בירושלים קבע כי חברת אגד תישא בתשלום פיצויים על סך 30 אלף שקלים, בעקבות אוטובוס אשר לא יצא בזמן שנקבע מראש, ובשל כך מצאו עצמם הנוסעים מבזבזים את זמנם בהמתנה?


האם רוכב אופנוע לא יהיה רשאי להרכיב נוסע שני במהלך שנת נהיגתו הראשונה?

על פי הצעת חוק אחת יש לתקן את פקודת התעבורה ולאסור על רוכבי אופנועים להרכיב נוסע שני בשנת רישיונם הראשונה. הצעת החוק השנייה גורסת כי יש לחייב את רוכבי האופנועים, בכל ימות השנה, ללבוש מעיל מגן בפלג גופם העליון...


נהג אגד גבה מחיר של בוגרת מקטינה וסרב להשיב את הכסף

שלוש נערות בנות כ-17.5 נסעו מירושלים לתל אביב באוטובוס של חברת אגד. לאחר שעלו ושילמו את המחיר שדרש מהם הנהג, התברר להן כי זה האחרון שגה וחייב אותן על מחיר של בגירות ולא חצי מחיר מתוקף גילן הצעיר...


תוכנית תחבורתית כוללת לעשור הקרוב

משרד ראש הממשלה יוזם תוכנית אב תחבורתית כוללת, אשר תקבע את כל תשתיות הכבישים, הרכבות, נמלי האוויר ונמלי הים של ישראל לעשור הקרוב... 


שלטי החוצות יוחזרו לנתיבי איילון

ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה אתמול (יום ד’) את התקנות המאפשרות את החזרתם של שלטי החוצות לנתיבי איילון.


21 חודשי מאסר בגין סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה
הנאשם הורשע על סמך הודאתו, במסגרת הסדר טיעון חלקי, בביצוע העבירות המיוחסות לו בכתב האישום המתוקן , עבירות של סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה ונהיגה ללא רשיון נהיגה...

תעבורה - התנהגות הגורמת נזק

אי ציות לתמרור ב - 37, עבירה על תקנה 64 (ד) + 22 (א) לתקנות התעבורה, תשכ"א - 1961 (להלן - תקנות התעבורה), ביחד עם סעיף 38 (2) לפקודת התעבורה (נוסח חדש) תשכ"א - 1961 (להלן - פקודת התעבורה).

 


שימוש בפלאפון בעת רכיבה על קטנוע

אדם רכב על קטנוע במהירות של כ-90 קמ"ש. במהלך הנסיעה שלך האדם את הפלאפון אשר היה בכיס מכנסיו האחורי, העיף בו מבט חטוף ושב לאחוז בכידון. האם ניתן להרשיעו בנהיגה בקלות ראש ובנהיגה תוך כדי שימוש בטלפון סלולארי?


נהיגה בשיכרות| בדיקת נשיפה

הנאשם הורשע בנהיגה בשכרות. מתברר כי בבדיקת נשיפה שנעשתה לו, נמצאו אצל הנאשם 355 מ"ג אלכוהול בליטר אויר נשוף.

 


נהיגה במהירות וזיכוי מכוח סעיף 27ב לתקנות התעבורה - עו"ד אלעד שור

סעיף זה קובע כי במידה ונעשתה עבירת תעבורה ברכב, רואים את בעל הרכב כאילו הוא נהג במכונית בעת האירוע, זולת אם הוכח אחרת. כמו כן, בעל הרכב איננו אשם בעבירות תעבורה אשר בוצעו ברכבו כאשר זה נלקח ללא ידיעתו ובלי הסכמתו...


1