www.what2do.co.il

נהיגה בזמן פסילה ללא ידיעה, מה קובע החוק?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

נהיגה בזמן פסילה ללא ידיעה, מה קובע החוק?

רישיון נהיגה יכול להישלל על ידי בית המשפט, אגף הרישוי והמשטרה. בכל המקרים של פסילת רישיון, חלה חובת יידוע הנהג על הפסילה. כך שאדם שנהג בזמן פסילה, ללא ידיעה כי רישיונו נשלל, רשאי לטעון להגנתו כי לא קיבל את ההודעה, מסיבות שאינן תלויות בו.


ואולם, די בעצם במשלוח הודעה על דבר הפסילה בדואר רשום, לפיכך החזקה שעל פיה הנהג מודע לכך שרישיונו נשלל ניתנת לסתירה בנסיבות חריגות בלבד, וכך, ברוב המקרים, יקבע בית המשפט כי הנהג אכן קיבל הודעה בדבר הפסילה, גם אם הלכה למעשה היא לא הגיעה לידיו.


שלוש שנות מאסר בגין נהיגה בזמן פסילה


סעיף 67 לפקודת התעבורה קובע כי נהג שקיבל הודעה על כך שרישיון הנהיגה שלו נשלל כתוצאה מביצוע עבירות תנועה, וכל עוד הפסילה בתוקף, הוא נוהג ברכב שנהיגתו אסורה בלי רישיון, או נהג שנוהג בניגוד לתנאים שנוספו ברישיונו כל עוד הם בתקפם, או מי שהודיע לו כי נפסל מלהחזיק ברישיון רכב וכל עוד הפסילה בתוקף, הוא משתמש ברכב או מרשה להשתמש בו, או מי שנהג או הרשה לאדם אחר לנהוג ברכב, בניגוד להודעת איסור שימוש או צו איסור שימוש, צפוי לעונש שיכול להגיע עד שלוש שנות מאסר או קנס כספי גבוה, או שניהם.


החוק קובע כי עבירה של נהיגה בזמן פסילה נחשבת לאחת העבירות החמורות בפקודת התעבורה. מדובר בהתנהלות המביעה זלזול חמור בחוק ובחברה ואף מרוקנת מתוכן סנקציה אשר נהג צריך היה לעמוד בה ובחר לעשות דין לעצמו ולנהוג.


עבירה של נהיגה בזמן פסילה היא עבירה בעלת חומרה יתרה המצדיקה ענישה מחמירה, לאור העובדה כי טמון בה סיכון בטיחותי לציבור הנהגים והולכי הרגל ואף היא משקפת יחס של ביזוי החוק וצווי בית המשפט. בתי המשפט חזרו והדגישו את חומרת העבירה של נהיגה בזמן פסילה ואת המסר הציבורי אשר ראוי שייצא ביחס לביצוע עבירה שכזו.


הידיעה על הפסילה צריכה להיות ממשית


כדי להרשיע אדם בעבירת נהיגה בזמן פסילה, הידיעה על הפסילה צריכה להיות ממשית, אך די בהודעה בכתב לכתובת רשומה, או הודעה על ידי כל פקיד מטעם בית המשפט או איש רשות כדי לקבוע כי הנהג ידע על גזר הדין. על כן, גם שליחת הודעה על שלילת רישיון בדואר רשום, נחשבת כמסירת ההודעה.


נאשם שהוגש נגדו כתב אישום בגין נהיגה בזמן פסילה יכול לטעון בפני בית המשפט לתעבורה לאי מודעות בדבר פסילת רישיון נהיגה רק בנסיבות חריגות ובהתקיימות שני תנאים: האחד, כאשר ההודעה על כך לא הגיעה לידיו. והשני, אם ההודעה לא הגיעה בנסיבות שאינן תלויות בו.


נטל ההוכחה על כך שהנאשם לא היה מודע לשלילה מוטל על בעל הרישיון. עצם שליחת ההודעה בדואר רשום נחשבת כמסירתה, גם אם הוא ניסה להתחמק מקבלת ההודעה, או אם סירב לחתום על אישור קבלתה. כדי להוכיח את הטענות, נדרש הנאשם להסביר אילו "נסיבות שאינן תלויות בו" גרמו לכך שלא קיבל את ההודעה.


עם זאת, כדי להגן על זכויות הנאשמים, ההודעה על הפסילה נחשבת רק במקרים הבאים: כאשר נמסרה לידי בעל הרישיון 15 ימים לאחר שליחתה, הנאשם זומן לדיון בבית משפט לתעבורה, בכתב או בעל פה, וההזמנה לדיון כללה אזהרה, שלפיה הובהר לנאשם כי רישיונו עלול להישלל בדיון. וכן אם בטופס אישור המסירה, מולאו פרטי מוסר ההודעה, המען, ומועד המסירה המדויק.


"עצימת עיניים" היא דרך חלופית להוכחת הידיעה הממשית. מדובר במצב שבו הנאשם נמנע מלבחון אירועים חשודים, אשר קיים לגביהם חשש כי הם היו אסורים, כמו בדיקת תוקף רישיון הנהיגה, למרות ביצוע עבירות תנועה וכדומה. על פי ההלכה הפסוקה, "עצימת עיניים", כמשמעותה בסעיף 20 (א) ג1 לחוק העונשין, יכולה להוות דרך חלופית להוכחת הידיעה הממשית, משום שבעיני החוק מצב נפשי של עצימת עיניים דינו כדין ידיעה ממשית. בעבירות תנועה שחלה בהן אחריות קפידה, אין צורך להוכיח כוונה פלילית, כך שהמונח עצימת עיניים לא חל בהן. לפיכך, אין צורך להוכיח את היסוד הנפשי של המחשבה הפלילית אלא די כי היסוד העובדתי יתקיים.
 

להפניית שאלה או תגובה בנושא ליחצו כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

פסילה מנהלית, אימתי?

פסילה מנהלית, אימתי?

העבירות הכלולות בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה אשר בגינן רשאי שוטר לפסול פסילה מנהלית את רשיונך הן ... 

פסילת מינימום

פסילת רישיון לתקופת מינימום הינה עונש נפוץ בבית המשפט לתעבורה בגין ביצוע עבירות תעבורה. פסילת מינימום יכולה להיות קבועה לחודשיים, ולהגיע אף עד פסילה לשלוש שנים לפחות... 

פסילה ע"י קצין משטרה

סעיף 47ה' לפקודה קובע כי במידה וקצין המשטרה סבור כי יש יסוד להניח שכנגד הנהג שלפניו יוגש כתב אישום בגין ביצוע אחת מהעבירות המפורטות בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה, הוא רשאי לפסול את רישיון הנהיגה של הנהג פסילה מנהלית באורכים משתנים... 

פסילה בשל נהיגה בשכרות

האם ניתן להימנע מפסילת מינימום של שנתיים לאחר נהיגה בשכרות? מהן הנסיבות המיוחדות אשר בגינן בית המשפט יורה על פסילה לתקופה נמוכה משנתיים? 

פסילה עד תום ההליכים

מהי פסילה עד תום ההליכים? אימתי יורה בית המשפט על פסילת רישיון נהיגה עד תום ההליכים? 

עבירת מהירות ופסילה מנהלית, אימתי?

הסמכות לפסול את רישיון הנהיגה כאשר מדובר בעבירת מהירות קמה בהתאם לגובה המהירות, בהתאם למהירות המותרת במקום ביצוע העבירה ... מה הזכויות שלך? לחץ/י לפרטים 

בקשה לביטול פסילה מנהלית

מהי פסילה מנהלית והאם ניתן להגיש בקשה לביטול פסילה זו בבית המשפט לתעבורה? מהם השיקולים לביטול הפסילה בבית המשפט? 

נהיגה בזמן פסילה - נהיגה ללא רישיון

נהיגה בזמן פסילה - נהיגה ללא רישיון

מי שהודע לו שנפסל מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה, וכל עוד הפסילה בתקפה הוא נוהג ברכב שנהיגתו אסורה בלי רישיון לפי פקודה זו, או מי שנוהג בניגוד לתנאים שנוספו ברשיונו כל עוד הם בתקפם, או מי שהודע לו כי נפסל מהחזיק ברישיון... 

ביטול פסילה מנהלית

היא בקשה לפי סעיף 48 לפקודת התעבורה להורות על ביטולה של פסילה מנהלית אשר הוטלה על המבקשת ביום 06.09.06, בגין עבירה של נהיגה במהירות מופרזת. 

נהיגה בפסילה, ייעוץ משפטי

נתפסתם נוהגים בפסילה? טוענים כי נהגתם בפסילה? עומדים בפני משפט? מומלץ לפנות לעורכי דין העוסקים בתחום... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.