www.what2do.co.il

עצירת רכב באופן שיש בו משום הפרעה לתנועה, מה קובע החוק?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

עצירת רכב באופן שיש בו משום הפרעה לתנועה, מה קובע החוק?

תקנה 71(1) לתקנות התעבורה קובעת כי אסור לעצור רכב, להעמיד, להחנות ולא להשאיר אותו עומד באופן שיש בו כדי להפריע או לעכב את התנועה, או שהוא מסתיר תמרור או חלק ממנו מעיני עוברי דרך.


תקנה 72(א) עוסקת בעצירת רכב שיש בו משום הפרעה לתנועה, ומפרטת מהם המקומות שבהם אסור לעצור רכב. כולל: בשביל אופניים מסומן בתמרור, על מדרכה, בתחום צומת או קרוב אליו, בקרבת ברז כיבוי, ליד מעבר חציה, בסמוך למפגש מסילת הברזל, בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית ובתחום תחנת אוטובוסים ועוד אופציות נוספות.


ברוב המקרים ניתן דו"ח חניה בגין עצירת רכב באופן שיש בו משום הפרעה לתנועה. הנהג רשאי לשלם את הקנס, או להגיש בקשה להישפט בבית המשפט לתעבורה. תשלום הקנס מהווה הודאה בעבירה ובמקרה שהנהג סבור כי עצירת הרכב לא הפריעה לתנועה, או שהייתה לו סיבה מוצדקת להפרעה לתנועה, כמו למשל, כאשר נהג מונית עצר בקטע דרך עירונית לשם איסוף או הורדת נוסע, לעתים רצוי להגיש בקשה להישפט, כדי לבטל את הדו"ח. אולם במצב זה, ישנה אפשרות שהנהג יידרש לשאת בקנס גבוה יותר. לכן עדיף להתייעץ עם עורך דין העוסק בדיני התעבורה.


ניידות משטרה חנו בסמוך למקום שבו חנה הנאשם


נגד הנאשם הוגש כתב אישום מסוג ברירת משפט, שלפיו במהלך חודש אפריל 2018, הוא עצר את הרכב באופן שיש בו משום הפרעה לתנועה, בפינת רחובות בתל אביב, בניגוד לתקנה 71(1) לתקנות התעבורה. הנאשם כפר בהאשמה המיוחסת לו, אף שלא כפר בעצם העמדת רכבו בחניה במקום שבו אבני השפה מסומנות באדום לבן. בית משפט השלום לתעבורה בתל אביב – יפו נדרש להכריע בעניין זה.


הנאשם טען כי טענת הגנתו נשענת על "הגנה מן הצדק – אכיפה בררנית". ובפירוט, לפי תצלומים שהציג בפני בית המשפט ניתן להבחין בניידות משטרה החונות בסמוך למקום שבו חנה, במקומות שבהן אבני השפה צבועות אדום לבן, ואשר על כן, לא ניתן לייחס לו את העבירה של עצירת רכב באופן שיש בו משום הפרעה לתנועה כמצוין בכתב האישום.


בית המשפט לא קיבל את הטענה וקבע כי כתב האישום מייחס לנאשם עבירה של הפרעה לתנועה, ולפי התצלומים שהגיש בעצמו ניתן לקבוע בוודאות, כפי שהעיד השוטר, אופן החניה שביצע הנאשם במקום אכן הפריעה לזרימת התנועה במקום ולכלי הרכב שאמורים לפנות ימינה בצומת.


בית המשפט סבר כי אין מחלוקת על כך שניידות המשטרה חונות בגב תחנת המשטרה במקום ובחלקו במקום אבני השפה הצבועות באדום לבן ובחניה שיש בה משום עבירה על חוקי התעבורה. עם זאת, מדובר ברכבי ביטחון, הכפופים למקבץ חוקי תעבורה מיוחדים, כפי שמוגדר "רכב ביטחון" בסעיף 1, סעיף ההגדרות בתקנות התעבורה, וסעיף 94 (1) לתקנות התעבורה. 


במקרה זה לא הוכח כי ניידות המשטרה שצולמו על ידי הנאשם חרגו מהסייגים המנויים בתקנות כאמור. למעלה מן הצורך ציין בית המשפט כי גם אם יקבל את הטענה כי ניידת משטרה חונה שלא כחוק, אין בעובדה זו, כשלעצמה, משום היתר לכל הנהגים באזור הסמוך להחנות את רכבם במקום באופן המפריע לתנועה.


טענת הגנה מן הצדק – אכיפה בררנית


בית במשפט נדרש להכריע האם בנסיבות המסוימות של מקרה זה, ניתן לטעון טענת "הגנה מן הצדק" ו"אכיפה בררנית"? כאשר המבחן הקובע הוא מבחן ההתנהגות הבלתי נסבלת של הרשות, כפי שנקבע בפסיקה, כאשר מדובר בהתנהגות שערורייתית, שיש בה משום רדיפה, דיכוי והתעמרות בנאשם.


מדובר במקרים שבהם המצפון מזעזע ותחושת הצדק האוניברסלית נפגעת, דבר שבית המשפט עומד פעור פה מולו ואין הדעת יכולה לסבול זאת. ואולם, טענה מסוג זה תעלה ותתקבל במקרים נדירים ביותר, ואין להעלותה כדבר שבשגרה. חשיבותה של טענת השתק בפלילי במקרים שבהם התנהגות הרשות הייתה כה מקוממת עד שאי אפשר להרשיע אדם, כשמי שמעמידו לדין הוא שהביאו לכלל מעשה.


בפסיקה אחרת הוגדרה אכיפה בררנית כאכיפה הפוגעת בשיווין במובן זה שהיא מבדילה לצורך אכיפה בין בני אדם דומים או בין מצבים דומים להשגת מטרה פסולה, או על יסוד שיקול זר או מתון שרירות גרידא.


בית המשפט קבע כי בנסיבות המסוימות של המקרה, לא ניתן לקבל את טענת ה"אכיפה הבררנית" ועדיין בכל הזהירות, אין דין ניידת שעומדת בצמוד לתחנת משטרה מבלי שנודעת הסיבה לעמידתה שם, כדין העמדת הרכב במקום המפריע לתנועה בגוף הצומת. לפיכך, בסופו של דבר, הרשיע בית המשפט את הנאשם בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום.


תת"ע 10802-10-18
 

להפניית שאלה או תגובה בנושא ליחצו כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

ערעור על קנס בגין חניה על מדרכה - תקיפת המונח "מדרכה"

נהגים רבים בתל אביב ובערי המרכז נאלצים לא אחת להתמודד עם כנסות בגין "חנייה על מדרכה". האם ניתן להווכח על פרשנות המונח "מדרכה"? 

חוקיות פעולות גבייה בגין דו"חות חנייה והתיישנות עונשים

בית המשפט המחוזי קבע כי דין הערעור להתקבל בחלקו. סעיף 55 לחוק בתי המשפט קובע כי בית המשפט לעניינים מקומיים הינו בר הסמכות לדון בעבירות לפי חוקי העזר, לרבות עבירות חניה... 

תביעת פיצויים בעקבות עוגמת נפש בטיפול בדוחות חניה

ענינה של תביעה זו, שני דו"חות חניה שהומצאו על ידי הנתבעת לתובע בחודש מרץ 2004. דו"חות החניה לא שולמו על ידי התובע, בנסיבות המפורטות בכתב התביעה, והנתבעת נקטה בהליכי עיקול.  

זיכוי נכה מחניה על מדרכה

גורמי אכיפה מטעם עיריית הרצליה רשמו לנהג נכה דו"ח חנייה בגין "חניית רכבו כאשר ארבעת הגלגלים על המדרכה"... 

פרשנות תמרורים - קנס בעקבות חניה על מדרכה הצבועה אדום לבן

האם ניתן לטעון כי יש לבטל את הקנס בעקבות "תמרורים לא ברורים" ו"פרשנות תמרורים מורכבת"? 

קבלת עתירה לביטולם של קנסות בגין 12 דוחו"ת חניה

השופט ציין כי עיריית בני ברק הייתה חייבת לפעול לגביית הקנס בזריזות וביעילות, וככל שהתרחק מועד ביצוע העבירה, כך גבר הנטל הראייתי על העירייה... 

נכה חונה על אדום לבן ליד היכל נוקיה

האם נכה אשר החנה את רכבו מול היכל נוקיה ליד מדרכה הצבועה באדום ולבן הפריע באופן ממשי לתנועה? 

רמת השרון: דינו של תושב העיר החונה ב"כחול לבן" ללא תו חנייה

למעשה, בית המשפט קבע כי טענתו של הנאשם, אשר לא טרח להוציא תווית חנייה כחוק, סותרת אפוא עקרונות יסוד של מדיניות משפטית וסדר ציבורי... 

תביעה נגד עיריית תל אביב בעקבות אכיפה סלקטיבית

האם רשות מקומית רשאית להפלות לרעה נהגים שאינם תושבי העיר? האם עיריית תל אביב גררה בצדק רק את רכבו של תושב מבשרת ציון ולא את הרכבים מסביבו? קראו עוד... 

פלטי מחשב כוללניים אינם מהווים ראיה למשלוח דו"חות חניה בדואר רשום

בית-משפט השלום ברחובות ביטל 23 דו"חות חניה בשל התיישנות, משום שהעירייה לא הוכיחה כראוי כי הדו"חות נשלחו בדואר רשום לבעל הרכב... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.